Let us know how it is going
5.‎1 LÆS ARTIKLEN

Den tredje studiebarriere:
Det misforståede ord

Den tredje og vigtigste studiebarriere er: Det misforståede ord. Et misforstået ord er et ord, der ikke er forstået eller er forkert forstået.

Et helt anderledes sæt reaktioner skyldes et misforstået ord.

Når man går forbi et ord, man ikke forstår betydningen af, kan man få en tom følelse, der er meget tydelig og let at genkende. Det er en følelse af eller at vise en fuldstændig mangel på bevidsthed, erindring eller forståelse, som om ens sind er tomt.

Et misforstået ord kan også give én en udbrændt følelse (en følelse af at være meget træt, uden kraft eller energi).

Det kan give én en fornemmelse af ikke at være til stede (ikke være fuldt bevidst om eller forbundet til den situation, man er i). Det vil blive fulgt op af en slags nervøst hysteri (en tilstand med ekstrem eller overdreven sindsbevægelse, som også kan omfatte en følelse af bekymring og frygt, specielt over noget man føler vil ske).

Det misforståede ord er det, der kan få en person til at føle sig dum eller ubegavet inden for ethvert emne.

Denne tredje studiebarriere, det misforståede ord, er den vigtigste af de tre barrierer. Den påvirker ens evne til at gøre.

Hvis du for eksempel studerede emnet kunst og lærte at male, du ville være i stand til at gøre handlingerne ved at male inden for malerkunsten og blive aktivt involveret, hvis du ikke havde nogen misforståede ord på emnet. Måske har du ikke talentet til at blive en stor maler, men du ville have evnen til at gøre handlingerne i det at male. Men det var måske ikke tilfældet, hvis du havde ord om emnet, som du ikke fuldt ud forstod.

Misforståede ord reducerer din evne til at gøre.

Fænomener fra det misforståede ord

Ordet fænomener er flertal af fænomen. Et fænomen er noget, der sker eller eksisterer, som kan ses.

For at vise, hvordan det virker, lad os tage et eksempel med dig som en studerende, der går forbi ord i dine studier, som du ikke forstår.

Der er to tydelige fænomener, der skyldes et misforstået ord:

Det første fænomen

Når man går forbi et ord, man ikke forstår, vil sektionen lige efter det ord være tom i ens hukommelse.

Man kan altid spore tilbage til ordet lige før det tomme område. Gå tilbage til, hvor du først følte dig tom og se lige før det for at finde det ord, du ikke fuldt ud forstår. Så kan du få betydningen af det misforståede ord ved at slå det op i ordbogen og forstå, hvad det betyder. Ved at gøre det vil du på mirakuløs vis finde, at den del af teksten, du studerede, nu ikke er tom. Det er ren magi.

Her er et eksempel: ”Det blev opdaget, at når vespertiden kom, blev børnene mere rolige, og når den ikke var til stede, var de meget mere livlige.”

Det, der sker, er, at du tror, du ikke forstår hele idéen, men den manglende evne til at forstå kommer udelukkende fra det ene ord, du ikke kunne definere – vespertiden. Det betyder tiden omkring den katolske aftengudstjeneste ved solnedgang.

Når man først forstår ordet vespertiden, kan hele sætningen forstås.

Det andet fænomen

En misforstået definition eller en ikke-forstået definition, eller et ord du ikke har kunnet finde betydningen af, kan endda få én til at opgive at studere et emne og få én til pludselig at opgive det eller endog forlade området. Det kaldes et blow. Et blow er, når man pludselig opgiver at gøre noget eller pludselig tager et andet sted hen.

Det pludseligt at holde op med at studere et emne eller et kursus eller pludseligt at forlade en klasse, er resultatet af et misforstået ord.

Vi har alle kendt folk, der entusiastisk begyndte på et studie, blot for at finde ud af, at de nogen tid senere droppede studiet, fordi det var ”kedeligt”, eller ”det ikke var det, de havde troet, det ville være”. De skulle for eksempel lære en færdighed eller gå på aftenskole og få deres eksamen, men de færdiggjorde aldrig det, de havde tænkt sig at gøre.

Uanset hvor fornuftige deres undskyldninger er, er kendsgerningen, at de droppede emnet eller forlod kurset. Det var et blow.

En person blower i overvejende grad af én grund – det misforståede ord.

Reglen er: Grunden til, at man pludselig opgiver at gøre noget, er, fordi man har misforståelser inden for emnet. Ved at finde og opklare ordene og få en fuld forståelse af deres betydning, kan man en evne til at gøre noget, tilbage.

Selvom denne barriere – det misforståede ord – kommer til sidst, er den langt den vigtigste og har de mest vidtrækkende virkninger.

Handlingen at finde betydningen og få en forståelse af ord, der blev misforstået, kan frembringe de mest mirakuløse resultater.

Denne teknologi om det misforståede ord åbner døren for uddannelse.

 

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.