Let us know how it is going
5.‎1 LÄS ARTIKELN

Den tredje studiebarriären:
Det missförstådda ordet

Den tredje och viktigaste studiebarriären är: Det missförstådda ordet. Ett missförstått ord är ett ord som inte är förstått eller är felaktigt förstått.

En helt annan uppsättning reaktioner kommer från ett missförstått ord.

När man går förbi ett ord som man inte förstår betydelsen av, kan man uppleva en känsla av tomhet som är mycket märkbar och lätt att känna igen. Det är en känsla av eller uppvisande av en fullständig brist på medvetenhet, minne eller förståelse, som om ens sinne är tomt.

Ett missförstått ord kan också få en att känna sig urlakad (känna sig mycket trött och sakna kraft och energi).

Det kan ge en en känsla av att vara smått frånvarande (inte fullt medveten om eller förbunden med den situation man befinner sig i). Det kommer att följas av en slags nervös hysteri (tillstånd av extrem eller överdriven emotion eller upphetsning som även kan inkludera en känsla av oro och rädsla, särskilt om något som man känner på sig kommer att hända).

Det missförstådda ordet är vad som kan få en person att känna sig dum eller trög i vilket ämne som helst.

Den tredje studiebarriären, det missförstådda ordet, är den viktigaste av de tre barriärerna. Den påverkar din förmåga att göra.

Om man till exempel studerade ämnet konst och lärde sig måla, skulle man vara i stånd att utföra handlingarna att måla och bli aktivt involverad ifall man inte hade några missförstådda ord i ämnet. Man kanske inte skulle ha talangen för att bli en framstående målare, men man skulle ha förmågan att utföra handlingarna att måla. Men det kanske inte skulle vara fallet om man hade ord i ämnet som man inte fullständigt förstod.

Missförstådda ord minskar ens förmåga att göra.

Det missförstådda ordets olika fenomen

Ett fenomen är något som händer eller existerar och som kan ses.

För att visa hur detta fungerar, låt oss ta ett exempel där du är en studerande som går förbi ord i dina studier som du inte förstår.

Det finns två distinkta fenomen som blir resultatet av ett missförstått ord:

Första fenomenet

När du missförstår ett ord, blir avsnittet direkt efter detta ord till ett tomrum i ditt minne.

Man kan alltid spåra tillbaka till ordet strax före tomrummet. Man går tillbaka till där man först kände ett tomrum och tittar precis innan det och hittar ordet man inte fullständigt förstod. Man kan sedan få betydelsen av det missförstådda ordet genom att slå upp det i ordboken och förstå vad det betyder. Genom att göra detta kommer man mirakulöst att upptäcka att det avsnittet text man studerade nu inte är ett tomrum. Detta är ren magi.

Här är ett exempel: ”Ingen vet hur buttighet påverkar humöret.”

Vad som sker är att man tror att man inte förstår tanken som sådan, men oförmågan att förstå kom helt och hållet från det ord som man inte hade definitionen för – buttighet. Det betyder att ha (nästan) klotrund form.

När man väl förstått ordet buttighet, kan hela meningen förstås.

Andra fenomenet

En missförstådd definition eller en icke förstådd definition, eller ett ord som man inte har kunnat hitta betydelsen av, kan till och med få en att ge upp studiet av ett ämne och få en att plötsligt lämna det eller till och med lämna området. Detta kallas en blow. En blow är när man plötsligt slutar göra något eller plötsligt ger sig av någonstans.

Det att plötsligt ge upp studiet av ett ämne eller en kurs eller plötsligt lämna en lektion är resultatet av ett missförstått ord.

Vi har alla känt personer som entusiastiskt började studera något för att någon tid senare upptäcka att personen gett upp studierna för att det var ”tråkigt” eller ”det inte var vad han trott det skulle vara”. Han skulle till exempel lära sig någon färdighet eller gå på en kvällskurs för att ta sin examen, men fullbordade aldrig vad han tänkt göra.

Det spelar ingen roll hur logiska hans ursäkter är, faktum kvarstår att han övergav ämnet eller lämnade kursen. Detta var en blow.

En person blowar endast av en primär orsak – det missförstådda ordet.

Regeln är: anledningen till att man plötsligt överger att göra något är att man har missförstånd i ämnet. Genom att hitta och klara upp orden och få en full förståelse av deras betydelse, kan man förvärva en förmåga att göra något igen.

Även om denna barriär – det missförstådda ordet – har getts sist, är det den allra viktigaste och har de mest långtgående effekterna.

Handlingen att hitta betydelsen av och få en förståelse av ord som missförståtts, kan åstadkomma de mest mirakulösa resultat.

Denna teknologi om det missförstådda ordet öppnar portarna till utbildning.

 

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.