Let us know how it is going
5.‎1 LES ARTIKKELEN

Den tredje studiebarrieren:
Det misforståtte ordet

Den tredje og viktigste studiebarrieren er det misforståtte ordet. Et misforstått ord er et ord som ikke er forstått, eller er galt forstått.

Et helt annet sett av reaksjoner resulterer fra et misforstått ord.

Når man går forbi et ord man ikke forstår betydningen av, kan man få en tom følelse som er meget tydelig og lett å kjenne igjen. Det er en følelse av eller å vise en fullstendig mangel på bevissthet, hukommelse eller forståelse, som om ens sinn er tomt.

Et misforstått ord kan også gi en en utkjørt følelse (en følelse av å være veldig trøtt, uten kraft eller energi).

Det kan gi en en følelse av ikke å være til stede (ikke være fullt bevisst om eller forbundet med situasjonen man er i). Det vil bli etterfulgt av et slags nervøst hysteri (en tilstand med ekstrem eller overdreven følelse eller engstelse, som også kan omfatte en følelse av bekymring og frykt, spesielt for noe man føler vil skje).

Det misforståtte ordet er det som kan få en person til å føle seg dum eller ubegavet innen ethvert emne.

Denne tredje studiebarrieren, det misforståtte ordet, er den viktigste av de tre barrierene. Den påvirker ens evne til å gjøre.

Hvis du for eksempel studerte emnet kunst og lærte å male ville du bli i stand til å utføre handlingene for å male og bli aktivt involvert, hvis du ikke hadde noen misforståtte ord i emnet. Kanskje du ikke har talentet til å bli en stor maler, men du ville ha evnen til å kunne utføre handlingene for å male. Men det ville kanskje ikke være tilfellet hvis du hadde ord om emnet som du ikke fullt ut forstod.

Misforståtte ord reduserer din evne til å gjøre.

Fenomener som stammer fra det misforståtte ord

Ordet fenomener er flertall av fenomen. Et fenomen er noe som skjer eller eksisterer, som kan ses.

For å vise hvordan det virker, la oss ta et eksempel med deg som en student som går forbi ord i dine studier som du ikke forstår.

Det er to spesifikke fenomener som stammer fra et misforstått ord:

Første fenomen

Når du misforstår et ord, er seksjonen rett etter det ordet tom i hukommelsen din.

Du kan alltid spore det tilbake til ordet like før der det er tomt. Gå tilbake til der du først følte deg tom og se like før det for å finne ordet du ikke fullt ut forstår. Så kan du få betydningen av det misforståtte ordet ved å slå det opp i ordboken og forstå hva det betyr. Ved å gjøre det vil du oppdage at på mirakuløst vis er den tidligere tomme seksjonen ikke lenger tom i materialene du studerer. Det er ren magi.

Her er et eksempel: «Man fant ut at når skumskottet kom, ble barna roligere, og når det ikke var der, var de mye livligere.»

Det som skjer, er at du tror du ikke forstår hele ideen, men den manglende evnen til å forstå kommer helt og holdent fra det ene ordet du ikke kunne definere – skumskott. Det betyr skumring – tiden på døgnet like før det blir mørkt om kvelden.

Når du forstår ordet skumskott, kan hele setningen bli forstått.

Andre fenomen

En misforstått definisjon eller en ikke-forstått definisjon, eller et ord du ikke har kunnet finne betydningen av, forårsaker at en person gir opp å studere et emne og få en til plutselig å droppe det eller til og med forlate området. Dette kalles et blow. Et blow er når man plutselig oppgir å gjøre noe eller plutselig forlater et eller annet sted.

Det at noen plutselig kutter ut å studere et emne eller et kurs eller plutselig forlater en klasse, er resultatet av et misforstått ord.

Vi har alle kjent mennesker som entusiastisk startet på et kurs, bare for litt senere å oppdage at personen droppet studiet fordi det var «kjedelig» eller «det var ikke slik de trodde det ville være». De skulle lære seg en ferdighet, eller gå på kveldsskole og få sin eksamen, men fullførte det aldri.

Uansett hvor rimelige unnskyldningene deres var, er faktum det at de kuttet ut emnet eller forlot kurset. Det var et blow.

En person blower av bare én primær grunn – det misforståtte ordet.

Regelen er: grunnen til man plutselig oppgir å gjøre noe, er fordi man har misforståelser på emnet. Ved å finne og oppklare ordene og få en full forståelse av deres betydning, kan man tilbake en evne til å gjøre noe.

Selv om denne barrieren – det misforståtte ordet – er gitt sist, er den langt den viktigste og har de mest vidtrekkende virkninger.

Handlingen å finne betydningen og få en forståelse av ord som var misforstått, kan frembringe de mest mirakuløse resultater.

Denne teknologien om det misforståtte ordet åpner døren til utdannelse.

 

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.