Let us know how it is going
7.‎1 LÆS ARTIKLEN

Ordopklaring

Opklaring betyder det at gøre noget frit for forvirring eller usikkerhed. Ordopklaring betyder metoderne eller måderne og handlingerne til at finde og slippe af med manglen på viden, misforståelse og falsk forståelse af ord, og hvad som helst der blokerer deres brug.

Der er flere ordopklaringsmetoder. To af dem er givet nedenfor for at hjælpe dig i dine studier og gøre det muligt for dig at hjælpe andre:

1. GRUNDLÆGGENDE ORDOPKLARING

Grundlæggende Ordopklaring er metoden til at finde et misforstået ord ved at kigge tidligere i teksten end der, hvor du har vanskeligheder.

Når man studerer noget, er det vigtigt at vide, hvordan man holder sig selv i gang og klarer sig godt. For at være en god studerende, bør du slå hvert eneste ord op, som du kommer til og ikke forstår. Efterlad aldrig et ord bag dig, som du ikke kender betydningen af.

Men hvis du nogensinde løber ind i vanskeligheder, mens du studerer, ville du bruge Grundlæggende Ordopklaring til at finde og håndtere det misforståede ord, der stoppede dig i din fremgang på studiet. Enhver, der hjælper dig med dine studier, ville bruge denne metode, og du kan også bruge den til at hjælpe enhver anden.

Så snart det går langsommere, eller du ikke føler dig helt så ”kvik,” som du var for 15 minutter siden, er det på tide at bruge Grundlæggende Ordopklaringsprocedure og kigge efter det misforståede ord.

Vent ikke, indtil du begynder at føle, du halvsover eller faktisk falder i søvn, mens du studerer noget. Det er at vente alt for længe med at finde og opklare det misforståede ord. Du gik forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår, længe før du begyndte at føle dig søvnig.

Hvis du nogensinde har set en anden person falde i søvn, mens han læser en bog, så har du set, hvad der sker et stykke tid efter personen blev tom, efter at være gået forbi et misforstået ord.

Og husk, at det ikke er en gruppe ord eller en idé, der var misforstået, det er et misforstået ord. At gå forbi et misforstået ord er altid det, der sker først. Det er det, der sker, før et helt emne bliver misforstået.

Man laver Grundlæggende Ordopklaring på følgende måde:

1. Du indser, at du ikke kommer videre med dine studier så hurtigt, som du gjorde, eller at du ikke er så kvik, som du var tidligere. Det kunne også være et af følgende:

Du er bare ikke så interesseret i det, du studerer.

Det tager for lang tid for dig at komme igennem noget.

Du kunne gabe.

Du kunne tegne kruseduller (en lille, rund form, man har tegnet).

Du kunne dagdrømme osv.

2. Lige så snart det sker, skal du stoppe og kigge tidligere i det, du studerede og finde det misforståede ord. Der vil altid være et der, og du skal finde det. Der er ingen undtagelser. Det kunne være, at det misforståede ord står to eller flere sider før det sted, hvor du holdt op med at studere. Men det er altid tidligere i teksten, end hvor du er nu.

3. Du finder ordet. Du kunne genkende det, mens du kigger tilbage efter det, men hvis du ikke kan finde det, kan du eller personen, der hjælper dig med dit studie, vælge ord fra det, du læser, som kunne være det misforståede ord. En, der hjælper dig, kan spørge: ”Hvad betyder ______?” for at se, om du giver den korrekte definition.

4. Når du har fundet det misforståede ord, slår du det op i en ordbog og opklarer det ifølge Trin til at opklare et ord-sektionen i dette kursus. Du slår op og opklarer definitionen, der passer i sammenhængen. Du bruger det i sætninger, du selv laver, indtil du fuldt ud forstår det. Opklar så hver definition, der er, og brug hver af dem flere gange i sætninger, indtil du fuldt ud forstår ordet. Så opklarer du oprindelsen og ethvert idiom eller synonym osv.

5. Nu hvor du har en fuld forståelse af ordet, går du tilbage til det, du læste, og læser den del, hvor det misforståede ord stod, en gang til. Hvis du stadig ikke er ”kvik”, ivrig efter at komme videre med det og føler dig gladere over det, så er der endnu et misforstået ord tidligere i teksten. Du skal finde det og opklare det ved at gentage trin 2 til 5 ovenfor.

6. Når du føler dig kvik og entusiastisk igen, er det slutresultatet af Grundlæggende Ordopklaring. (Du får ikke det resultat, hvis et misforstået ord er blevet overset, eller hvis der er et misforstået ord tidligere i teksten. Hvis det sker, gentag trin 2 til 5). Hvis du nu er entusiastisk, fortsæt med at studere teksten fra, hvor det misforståede ord blev fundet og opklaret.

Kort sagt, trinnene i Grundlæggende Ordopklaring er som følger:

a. Find ud af, hvor du ikke havde vanskeligheder.

b. Find ud af, hvor du nu har vanskeligheder.

c. Det misforståede ord vil være lige i slutningen af, hvor du ikke havde vanskeligheder. Det vil være lige i det umiddelbare område. Du kan lokalisere det præcist.

2. SIMPEL ORDOPKLARING MED HØJTLÆSNING

Når som helst du hjælper børn, folk som taler et fremmedsprog, eller nogen der ikke er i stand til at læse eller skrive godt, kan du bruge Simpel ordopklaring med højtlæsning for at hjælpe dem.

Du får personen til at læse højt, så du kan finde ud af, hvad han laver. De mest overraskende ting kan ske, såsom følgende:

a. Personen kan udelade et ord helt.

b. Han kan ændre et ord til at sige noget andet.

c. Han kan tøve, når han ser visse ord.

Simpel ordopklaring med højtlæsning laves ved at følge trinnene nedenfor. Både du og personen, der skal læse, har et eksemplar af den samme bog eller tekst foran sig.

Når du arbejder med en anden person og laver trinnene i Simpel ordopklaring med højtlæsning på den person, kaldes du ”ordopklareren”, fordi du hjælper vedkommende med at finde og opklare sine misforståede ord. Personen, der læser teksten højt og får ordopklaring omtales som den ”studerende”.

FREMGANGSMÅDE

1. Du beder den studerende om at læse teksten højt, mens du følger med og læser eksemplaret af materialet foran dig.

2. Hver gang han udelader eller ændrer et ord eller tøver eller rynker panden, mens han læser et ord, så tag det op med det samme.

3. Korrigér det ved at slå ordet op, han udelod eller ændrede eller tøvede ved eller rynkede panden over, mens han læste. Find definitionen for ham i en ordbog, eller forklar den for ham.

4. Når du har opklaret betydningen af ordet, få den studerende til at gå tilbage til bogen eller materialet og fortsætte med at læse, og bemærk næste gang, han udelader eller ændrer et ord eller tøver eller rynker panden.

Hver gang det sker, gentager du trin 2 til 4 ovenfor.

Ved at lave Simpel ordopklaring med højtlæsning kan du hjælpe nogen, der kommer langsomt fremad, når han studerer, og også hjælpe personen med at forbedre sin evne til at læse.

Efter at have lavet Simpel ordopklaring med højtlæsning ville personens næste trin være at lære, hvordan man bruger en ordbog til selv at slå ord op og opklare betydningen af ord, når han går videre.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.