Let us know how it is going
7.‎1 LES ARTIKKELEN

Ordoppklaring

Oppklaring betyr det å fjerne forvirring eller usikkerhet fra noe. Ordoppklaring betyr metodene eller måtene og handlingene til å finne og bli kvitt mangel på viten, misforståelse og falsk forståelse av ord og hva som enn hindrer bruken av dem.

Det finnes flere ordoppklaringsmetoder. To av dem er gitt nedenfor for å hjelpe deg i dine studier og gjøre det mulig for deg å hjelpe andre:

1. GRUNNLEGGENDE ORDOPPKLARING

Grunnleggende ordoppklaring er metoden hvor du finner et misforstått ord ved å se tidligere i teksten enn der du har vanskeligheter.

Når man studerer noe er det viktig å vite hvordan man holder seg selv gående med gode resultater. For å være en fremgangsrik student bør du slå opp hvert eneste ord du kommer over som du ikke forstår. Etterlat aldri et ord som du ikke kjenner betydningen av.

Men hvis du noensinne kommer ut for vanskeligheter mens du studerer, ville du bruke Grunnleggende ordoppklaring for å finne og håndtere det misforståtte ordet som sinket din fremgang på studiet. Enhver som hjelper deg med dine studier, ville bruke denne metoden, og du kan også bruke den for å hjelpe andre.

Så snart det går langsommere eller du ikke føler deg så «kvikk» som du var for 15 minutter siden, er tiden inne til å bruke Grunnleggende ordoppklaring og se etter det misforståtte ordet.

Ikke vent til du begynner å føle deg søvnig eller faktisk faller i søvn mens du studerer noe. Det er å vente alt for lenge for å finne og oppklare det misforståtte ordet. Du gikk forbi et ord som du ikke fullt ut forstod lenge før du begynte å føle deg søvnig.

Hvis du noensinne har sett en annen person falle i søvn mens han leser en bok, har du sett hva som skjer lenge etter at personen ble blank etter å ha gått forbi et misforstått ord.

Og husk at det ikke er en gruppe ord eller en idé som var misforstått, det er et misforstått ord. Å gå forbi et misforstått ord er alltid det som skjer først. Det er det som skjer før et helt emne blir misforstått.

Grunnleggende ordoppklaring gjøres på denne måten:

1. Du innser at du ikke kommer videre med dine studier så raskt som du gjorde, eller at du ikke er så årvåken som du var tidligere. Det kunne også være et av det følgende:

Du er ikke så interessert i det du studerer.

Du bruker for lang tid på å komme igjennom noe.

Du gjesper kanskje.

Du tegner kanskje kruseduller (streker eller mønstre eller former).

Du dagdrømmer osv.

2. Så snart dette skjer, må du stoppe og se tidligere i det du studerte og finne det misforståtte ordet. Det vil alltid være et der, og du må finne det. Det finnes ingen unntak. Det kan være at det misforståtte ordet er to eller flere sider før du stoppet å studere. Men det er alltid tidligere i teksten enn der du er nå.

3. Du finner ordet. Du kan oppdage det mens du leter bakover etter det, men hvis du ikke kan finne det, kan du eller personen som hjelper deg med dine studier ta ord fra det du leser som kunne være det misforståtte ordet. En som hjelper deg kan spørre: «Hva betyr ______ ?» for å se om du gir den korrekte definisjon.

4. Når du har funnet det misforståtte ordet, slår du det opp i en ordbok og oppklarer det ifølge seksjonen Trinn for å oppklare et ord i dette kurset. Du slår opp og oppklarer definisjonen som passer i sammenhengen. Du bruker den i selvlagde setninger helt til du fullt ut forstår det. Oppklar så hver av definisjonene og bruk dem i setninger inntil du har en full forståelse av ordet. Så oppklarer du derivasjonen og ethvert idiom eller synonym osv.

5. Nå som du har en full forståelse av ordet, går du tilbake til det du leste, og les den delen hvor det misforståtte ordet stod, en gang til. Hvis du ikke er «årvåken», ivrig etter å fortsette, føler deg gladere, er det et annet misforstått ord tidligere i teksten. Du må finne det og oppklare det ved å gjenta trinn 2 til 5 ovenfor.

6. Når du føler deg årvåken og entusiastisk igjen, er det sluttresultatet av Grunnleggende ordoppklaring. (Resultatet vil ikke bli oppnådd hvis et misforstått ord ble oversett, eller hvis det er et tidligere misforstått ord i teksten. Hvis så er tilfelle, gjenta trinnene 2–5.) Hvis du nå er entusiastisk, fortsett med å studere teksten fra der hvor det misforståtte ordet ble funnet og oppklart.

Kort sagt, trinnene i Grunnleggende ordoppklaring er som følger:

a. Finn ut hvor du ikke hadde vanskeligheter.

b. Finn ut hvor du nå har vanskeligheter.

c. Det misforståtte ordet vil være helt på slutten av delen hvor du ikke hadde vanskeligheter. Det vil være rett i det umiddelbare området. Du kan utpeke det.

2. ENKEL ORDOPPKLARING MED HØYTLESNING

Når du hjelper barn, folk som snakker et fremmedspråk eller noen som ikke er i stand til å lese eller skrive godt, kan du bruke Enkel ordoppklaring med høytlesning for å hjelpe dem.

Man får personen til å lese høyt så man kan finne ut hva han gjør. De mest overraskende ting kan skje, så som det følgende:

a. Personen kan fullstendig utelate et ord.

b. Han kan endre et ord for å si noe annet.

c. Han kan nøle når han ser visse ord.

Enkel ordoppklaring med høytlesning gjøres ved å følge trinnene nedenfor. Både du og personen som skal lese har et eksemplar av den samme boken eller teksten foran seg.

Når du arbeider med en annen person og gjør trinnene i Enkel ordoppklaring med høytlesning med ham/henne, kalles du «ordoppklareren» fordi du hjelper ham/henne til å finne og oppklare sine misforståtte ord. Personen som leser teksten høyt og får ordoppklaring omtales som «studenten».

FREMGANGSMÅTE

1. Du ber studenten om å lese teksten høyt mens du følger med og leser eksemplaret av materialet foran deg.

2. Hver gang han utelater eller endrer et ord eller nøler eller rynker pannen mens han leser et ord, ta det opp straks.

3. Korriger det ved å slå opp ordet han utelot eller endret eller nølte ved eller rynket pannen over mens han leste. Finn definisjonen for ham i en ordbok eller forklar den for ham.

4. Når du har oppklart betydningen av ordet, få studenten til å gå tilbake til boken eller materialet og fortsette å lese og merk deg neste gang han utelater eller endrer et ord eller nøler eller rynker pannen.

Hver gang dette skjer, gjentar du trinn 2 til 4 ovenfor.

Ved å gjøre Enkel ordoppklaring med høytlesning kan du hjelpe noen som beveger seg langsomt fremover når han studerer og også hjelpe personen til å forbedre sin evne til å lese.

Etter å ha lagd Enkel ordoppklaring med høytlesning ville personens neste trinn være å lære hvordan man bruker en ordbok og slår opp og oppklarer betydningen av ord mens han går fremover.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.