Let us know how it is going
7.‎1 LÄS ARTIKELN

Orduppklaring

Uppklaring innebär handlingen att göra något fritt från förvirring eller osäkerhet. Orduppklaring betyder de metoder eller sätt och handlingar man använder för att finna och bli av med bristen på kunskap, missförstånd och felaktig förståelse av ord och allt som hindrar bruket av dem.

Det finns flera orduppklaringsmetoder. Två av dem ges nedan för att hjälpa dig i dina studier och för att göra det möjligt för dig att hjälpa andra:

1. GRUNDLÄGGANDE ORDUPPKLARING

Grundläggande orduppklaring är metoden att hitta ett missförstått ord genom att titta tidigare i texten än där man har svårigheter.

När man studerar något är det viktigt att man vet hur man ser till att man fortsätter gå framåt och att det går bra för en. För att vara en framgångsrik studerande ska man slå upp varje ord man kommer till som man inte förstår. Gå aldrig förbi ett ord som du inte vet innebörden av.

Men om du någonsin stöter på problem medan du studerar, ska du använda grundläggande orduppklaring för att hjälpa dig att finna och hantera det missförstådda ord som stoppade dina studieframsteg. Var och en som hjälper dig med dina studier skulle använda denna metod och du kan även använda den för att hjälpa någon annan.

Så fort du saktar ner eller inte känner dig riktigt lika pigg som du var för en kvart sedan, är det dags att använda grundläggande orduppklaring och leta efter det missförstådda ordet.

Vänta inte tills du börjar dåsa till eller rentav somnar medan du studerar något. Det är att vänta alldeles för länge för att hitta och klara upp det missförstådda ordet. Du gick förbi ett ord som du inte fullt förstod långt innan du började känna dig sömnig.

Om du någonsin har sett en person somna medan han läste en bok, då har du sett vad som händer just efter det att personen fick en tomhetskänsla av att ha gått förbi ett missförstått ord.

Och kom ihåg att det inte är en grupp ord eller en idé som var missförstådd; det är ett missförstått ord. Att gå förbi ett missförstått ord är alltid det som händer först. Det är vad som händer innan ett helt ämne har missförståtts.

Grundläggande orduppklaring görs enligt följande:

1. Du inser att du inte går framåt på dina studier lika fort som du gjorde eller att du inte är lika pigg som du var tidigare. Det kan också vara ett av följande:

Du är helt enkelt inte lika intresserad av vad du studerar.

Du använder för lång tid på att komma igenom något.

Du kanske gäspar.

Du kanske gör krumelurer eller klottrar eller gör mönster och skissar med en penna.

Du kanske dagdrömmer osv.

2. Så snart detta händer måste du stanna upp och titta tidigare i det du studerade och hitta det missförstådda ordet. Det kommer alltid att finnas ett där och du måste hitta det. Det finns inga undantag. Det kan hända att det missförstådda ordet finns två eller fler sidor före stället där du upphörde att studera. Men det finns alltid tidigare i texten än där du är nu.

3. Du hittar ordet. Du kanske känner igen det medan du går tillbaka och tittar efter det, men om du inte kan hitta det, kan du eller personen som hjälper dig med dina studier välja ut ord från vad du läste som skulle kunna vara det missförstådda ordet. Någon som hjälper dig kan fråga: ”Vad betyder _______?” och se om du ger rätt definition.

4. När du har hittat det missförstådda ordet, slår du upp det i en ordbok och klarar upp det enligt avsnittet Stegen för att klara upp ett ord i den här kursen. Du slår upp och klarar upp den definition som passar i sammanhanget. Du använder ordet i meningar som du hittar på, tills du förstår det fullständigt. Sedan klarar du upp var och en av de givna definitionerna och använder var och en av dem flera gånger i meningar tills du förstår ordet fullständigt. Sedan klarar du upp ordets härledning och alla idiom och synonymer osv.

5. Nu när du har en fullständig förståelse av ordet, går du tillbaka till vad du läste och läser återigen den del som innehöll det missförstådda ordet. Om du fortfarande inte är pigg och angelägen om att komma vidare och känner dig gladare angående det, då finns det ett annat missförstått ord tidigare i texten. Du måste hitta det och klara upp det genom att upprepa steg 2 till 5 ovan.

6. Slutresultatet av grundläggande orduppklaring är att du känner dig pigg och entusiastisk igen. (Detta resultat kommer inte att uppnås om du missade ett ord som inte var förstått eller det finns ett tidigare missförstått ord i texten. Om detta händer, upprepar du steg 2 till 5.) Om du nu känner dig entusiastisk, fortsätter du studera texten från det ställe där det missförstådda ordet hittades och klarades upp.

Sammanfattningsvis kan sägas att stegen i grundläggande orduppklaring är som följer:

a. Ta reda på var du inte hade några svårigheter.

b. Ta reda på var du nu har svårigheter.

c. Det missförstådda ordet finns alldeles i slutet av där du inte hade några svårigheter. Det kommer att finnas precis i det området. Du kan lokalisera det exakt.

2. ORDUPPKLARINGSMETODEN ATT LÄSA HÖGT

När man hjälper barn, personer som talar ett främmande språk eller någon som inte kan läsa eller skriva, kan man använda orduppklaringsmetoden Att läsa högt för att hjälpa dem.

Personen fås att läsa högt så att man kan ta reda på vad det är han gör. De mest överraskande saker kan hända, såsom följande:

a. Personen kan utelämna ett ord helt och hållet.

b. Han kan ändra ett ord och säga något annat.

c. Han kan tveka när han ser vissa ord.

Orduppklaringsmetoden Att läsa högt görs genom att följa stegen nedan. Du och den person som kommer att läsa har båda ett exemplar av samma bok eller text framför er.

När man arbetar med en annan person och gör stegen i orduppklaringsmetoden Att läsa högt på den personen, kallas du ”orduppklararen” eftersom du hjälper honom att hitta och klara upp hans missförstådda ord. Personen som läser texten högt och får orduppklaring kallas den ”studerande”.

METODEN

1. Man säger åt den studerande att läsa texten högt medan man följer med och läser i kopian av materialet framför en.

2. Varje gång han utelämnar eller förändrar ett ord eller tvekar eller rynkar pannan medan han läser ett ord, tar man genast upp det.

3. Korrigera det genom att slå upp ordet han utelämnade eller ändrade eller tvekade på eller rynkade pannan vid medan han läste. Hitta definitionen åt honom i en ordbok eller förklara det för honom.

4. När du har klarat upp betydelsen av ordet, får du den studerande att gå tillbaka till boken eller materialet och fortsätta läsa och lägger märke till nästa gång han utelämnar eller förändrar ett ord eller tvekar eller rynkar pannan.

Varje gång detta händer upprepar du steg 2 till 4 ovan.

Genom att göra orduppklaringsmetoden Att läsa högt kan man hjälpa någon som bara gör långsamma framsteg i sina studier och även hjälpa personen att förbättra sin förmåga att läsa.

Efter att ha gjort orduppklaringsmetoden Att läsa högt, är personens nästa steg att lära sig använda en ordbok för att slå upp och klara upp ordens betydelse på egen hand när han går framåt.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.