Let us know how it is going
9.‎1 LÆS ARTIKLEN

Håndtering eller afbrydelse af forbindelsen

Den mest fundamentale rettighed (en frihed, man har ifølge lov, natur eller tradition) enhver person har, er retten til at kommunikere. Uden denne frihed forringes andre rettigheder.

Kommunikation er dog et tovejsflow (noget der går begge veje). En tovejskommunikation betyder, at man kommunikerer til nogen (det er et flow eller en retning – et budskab går fra en selv til en anden person), og personen, der modtager kommunikationen, kommunikerer tilbage til en (det er det andet flow – den anden person sender en besked tilbage til en). Hvis man har retten til at kommunikere, så må man også have retten til ikke at modtage kommunikation fra en anden. Det er denne ret – retten til ikke at kommunikere, der giver alle deres ret til et privatliv.

Disse rettigheder er så grundlæggende, at regeringer har taget dem med i love. Et eksempel er den amerikanske Bill of Rights, som fortæller folk, der bor i USA, hvilke rettigheder de har.

Grupper har imidlertid altid reguleret disse rettigheder på den ene eller anden måde. For når man har friheden til at kommunikere, har man også visse indbyrdes overenskomster og ansvar.

Et eksempel på det kunne være en forretningsaftale. Lad os sige, at en landmand underskriver en aftale om at forsyne en købmandsforretning med et hundrede sække kartofler. Han er ansvarlig for at sikre, at han dyrker tilstrækkeligt med kartofler, så han kan opfylde bestillingen. Han er ansvarlig for at sikre sig, at kartoflerne er modne og rengjorte. Og han er ansvarlig for leveringen af kartoflerne til lageret. Køberen er så ansvarlig for at betale landmanden for kartoflerne. Hvis landmanden ikke leverer kartoflerne og ikke overholder aftalen, eller hvis han leverer et hundrede sække, der hovedsageligt er rådne, kan købmanden nægte nogensinde at købe fra ham igen og kan faktisk afbryde forbindelsen til landmanden.

HÅNDTERING ELLER AFBRYDELSE AF FORBINDELSEN

I PTS-teknologi vil du se udtrykket ”håndtér eller afbryd forbindelsen”. Det betyder ganske enkelt det.

Ordet håndtér betyder almindeligvis, når det bruges i forbindelse med PTS-teknologi, at glatte et forhold med en anden person ud gennem anvendelse af kommunikationsteknologien.

Ordene afbryd forbindelsen betyder, at en person træffer beslutning om, at han ikke vil være forbundet med en anden person. Det er, når man afskærer en kommunikationslinje. En kommunikationslinje er den vej eller kanal langs hvilken kommunikation går fra en person til en anden, såsom e-mail eller en mobiltelefon. Kommunikationslinjer kan også omfatte radio, fjernsyn eller film.

En person, der er PTS, skal enten håndtere eller afbryde forbindelsen til en Suppressiv Person eller Gruppe. Og de måder, nogen kan afbryde forbindelsen med en SP på, følger de samme former for afbrydelse af forbindelse, der bruges af folk over hele verden i forskellige dele af livet.

Tag for eksempel, hvordan en kriminel bliver håndteret. Hvis han ikke vil håndtere sig selv og holde op med at gøre destruktive ting som at skade andre personer eller stjæle, er politiet, og de, der er ansvarlige for at sikre, at lovene bliver fulgt, nødt til at bruge den eneste anden tilgængelige løsning: De isolerer den kriminelle fra samfundet. De fjerner med andre ord fyren fra samfundet og sætter ham i fængsel, fordi han ikke vil håndtere sit problem og holde op med at begå kriminelle handlinger mod andre.

Det er den samme slags situation, en mand står overfor, hvis han opdager, at hans kone går i seng med en anden mand. Den allerbedste løsning på et problem som det her ville være at håndtere sagen med hans kone og få hende til at holde op med at bryde deres ægteskabsløfter – at de vil være tro mod hinanden. Men hvis manden ikke kan håndtere sagen, har han ikke andet valg end at afbryde forbindelsen (afskære de ægteskabelige kommunikationslinjer, selvom det kun er ved at lade sig separere fra konen et stykke tid). At gøre noget andet ville være katastrofalt, fordi han er forbundet med nogen, der er antagonistisk (udviser irritation, vrede eller modstand mod nogen eller noget) mod ægteskabets oprindelige løfter, beslutninger og ansvar.

En person kan blive PTS, når han er forbundet med nogen, der er direkte antagonistisk over for ham. For at løse PTS-tilstanden, håndterer den person, der er PTS, enten den anden persons antagonisme eller, som en sidste udvej når alle forsøg på at håndtere har slået fejl, afbryder han forbindelsen med den person. Han benytter sig simpelthen af sin ret til at kommunikere eller ikke kommunikere med en bestemt person.

Ved at anvende teknologien i ”håndtere eller afbryde forbindelsen”, gør personen rent faktisk ikke andet end det, alle samfund, grupper og ægteskaber har gjort i tusindvis af år.

HÅNDTERING AF ANTAGONISTISKE KILDER

I de fleste tilfælde, hvor en person har et familiemedlem, eller nogen han arbejder med, som virker antagonistisk over for, at han får det bedre, er det sædvanligvis ikke et spørgsmål om, at den antagonistiske kilde ønsker, at den PTS’e ikke får det bedre. Oftest er det en mangel på korrekt information om, hvad personen, der er PTS, gør, der forårsager problemet eller opbragtheden. I et sådant tilfælde ville det at få den PTS’e til bare at afbryde forbindelsen overhovedet ikke hjælpe på det. Det er ret almindeligt, at personen, der er PTS, bare har overset det, han måske har gjort for eventuelt at forårsage problemet.

Det er ikke svært at forstå, når man ser på disse kendsgerninger:

a. For at være PTS i første omgang, skal personen, der er PTS, have gjort noget forkert mod den antagonistiske kilde.

b. Når nogen har gjort noget forkert mod en anden person, formindsker det hans evne til at konfrontere (se omhyggeligt på) problemet, konfrontere den anden person og konfrontere det, han har gjort. Det formindsker også hans ansvarsfølelse over for det, han har gjort for at skade den anden person.

Når en eller anden bruger informationen og anvender teknologien på dette kursus til at hjælpe en, der er PTS til et eller flere af sine familiemedlemmer, anbefaler han ikke, at personen afbryder forbindelsen til den antagonistiske kilde. Rådet, der bør gives personen, der er PTS, er at håndtere.

Håndteringen er at uddanne personen, der er PTS, i teknologien om PTSness og undertrykkelse. Han styrer så forsigtigt og bestemt personen, der er PTS, gennem de nødvendige trin til at frembringe god kommunikation med den antagonistiske kilde.

TILFÆLDE, HVOR MAN AFBRYDER FORBINDELSEN

Hvis man har en, der faktisk er forbundet med en Suppressiv Person, såsom nogen der går rundt og siger og gør ting, der får andre mennesker omkring dem til at føle sig mindre, mindre duelige, og mindre stærke, er det indlysende, at denne Suppressive Person overhovedet ikke ønsker, at nogen skal få det bedre.

I virkeligheden bliver en SP helt og aldeles skrækslagen over, at nogen bliver stærkere.

Derfor vil personen, der er PTS, ikke komme nogen vegne i forsøget på at håndtere personen. Svaret er at afskære forbindelsen.

HVORDAN MAN AFBRYDER FORBINDELSEN

Hvordan, en afbrydelse af forbindelsen gøres, afhænger af, hvad der sker, og hvem de involverede personer er.

Lad os for eksempel sige, at personen, der er PTS, bor ved siden af en psykiatrisk klinik, hvor sindssyge personer bliver behandlet eller et fængsel, hvor kriminelle ofte er flygtet fra, og han føler sig utryg der. Han er PTS på grund af området, han opholder sig i, og hvad der sker der. Håndteringen er enkel – personen kan flytte til en anden lejlighed et andet sted. Han behøver ikke at skrive noget ”brev om afbrydelse af forbindelsen” til den psykiatriske klinik eller fængslet. Han ændrer simpelthen det sted, hvor han bor – hvilket i realiteten er en afbrydelse af forbindelsen fra de suppressive omgivelser.

Et andet eksempel kunne være en virksomhedsejer, som opdager, at en, der arbejder for ham, er SP – fyren stjæler penge, jager kunderne væk, forsøger at slippe af med andre, der arbejder der, og vil ikke korrigere sin adfærd, uanset hvad der gøres for at få ham til at stoppe. Håndteringen er meget enkel – personen, der er PTS, afskediger den Suppressive Person, og det er slutningen på det lige der!

RESUMÉ

Teknologien om afbrydelse af forbindelsen er meget vigtig i håndteringen af en PTS. Den kan og har reddet mange mennesker fra en masse besvær. Den har endog reddet liv. Men den skal bruges korrekt.*

*Intet i dette materiale skal nogensinde eller under nogen omstændigheder retfærdiggøre nogen overtrædelser af landets love. Enhver sådan forseelse skal gøre lovovertræderen til genstand for den straf, loven foreskriver.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.