Let us know how it is going
9.‎1 LEES HET ARTIKEL

Aanpakken of het Contact verbreken

Misschien wel het meest fundamentele recht (een vrijheid die jou toebehoort, vanwege wet, aard of traditie) van ieder mens is het recht om te communiceren. Zonder deze vrijheid worden andere rechten aangetast.

Communicatie stroomt echter in twee richtingen. Een twee-richtings-communicatie betekent dat je tegen iemand communiceert (dat is één stroming of richting – een boodschap gaat van jou naar een ander) en dat degene die de communicatie ontvangt, naar je terug communiceert (dat is de tweede stroming – de andere persoon stuurt een boodschap naar je terug). Als je het recht hebt om te communiceren, dan moet je ook het recht hebben om van een andere persoon geen communicatie te ontvangen. Het is dit recht – het recht om niet te communiceren, dat iedereen het recht op privacy geeft.

Deze rechten zijn zo fundamenteel, dat overheden ze in wetten hebben opgenomen. Een voorbeeld hiervan is de Amerikaanse Bill of Rights die mensen in de Verenigde Staten vertelt welke rechten ze hebben.

Groepen hebben deze rechten echter altijd in zekere mate gereguleerd. Want als je de vrijheid hebt om te communiceren, heb je ook bepaalde afspraken en verantwoordelijkheden.

Een voorbeeld hiervan zou een zakelijke overeenkomst kunnen zijn. Laten we zeggen dat een boer een overeenkomst tekent om een kruidenierswinkel van honderd zakken aardappelen te voorzien. Hij heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hij genoeg aardappelen verbouwt om aan de bestelling te voldoen. Hij heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de aardappelen rijp en schoon zijn. En hij heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de aardappelen aan het magazijn worden geleverd. De koper heeft dan de verantwoordelijkheid voor het betalen van de boer voor de aardappelen. Als de boer de aardappelen niet levert en de overeenkomst niet nakomt of als hij honderd zakken aardappels levert die voor het grootste deel verrot zijn, kan de eigenaar van de kruidenierswinkel weigeren om ooit nog van hem te kopen en kan hij in feite het contact met de boer verbreken.

AANPAKKEN OF HET CONTACT VERBREKEN

In PTS-technologie gebruiken we de uitdrukking “aanpakken of het contact verbreken”. Het betekent gewoon wat er staat.

Wanneer in verband met de PTS-technologie het woord aanpakken wordt gebruikt, betekent dat gewoonlijk het oplossen van een relatie met een ander, door de technologie van communicatie te gebruiken.

De term contact verbreken betekent dat iemand de beslissing neemt om niet met iemand anders in contact te staan. Het is het verbreken van een communicatielijn. Een communicatielijn is de route of het kanaal waarlangs communicatie van de ene persoon naar de andere gaat, zoals e-mail of een mobiele telefoon. Communicatielijnen kunnen ook radio, televisie of films inhouden.

Iemand die PTS is moet ofwel de Suppressieve Persoon of Groep aanpakken of het contact ermee verbreken. En de manieren waarop iemand het contact met een SP kan verbreken, volgen dezelfde vormen van contact verbreken die door mensen over de hele wereld en in verschillende delen van het leven, worden gebruikt.

Neem bijvoorbeeld hoe een crimineel wordt aangepakt. Als hij niet zichzelf aanpakt en stopt met het doen van destructieve dingen, zoals schade toebrengen aan andere mensen of stelen, moeten de politie en degenen die er verantwoordelijk voor zijn dat de wetten worden nageleefd, de enige andere oplossing gebruiken: ze verbreken het contact van de crimineel met de samenleving. Met andere woorden, hij wordt uit de samenleving verwijderd en in een gevangenis opgesloten, omdat hij zijn probleem niet aanpakt en ophoudt met het plegen van misdrijven tegen andere mensen.

Het is dezelfde soort situatie waarmee een man wordt geconfronteerd als hij merkt dat zijn vrouw met een andere man naar bed gaat. De beste oplossing voor een dergelijk probleem zou zijn om de zaak met zijn vrouw aan te pakken en haar te laten stoppen met het zich niet houden aan de afspraken van hun huwelijk – dat ze trouw zijn aan elkaar. Maar als de man de situatie niet kan aanpakken, heeft hij geen andere keuze dan het contact te verbreken (de communicatielijnen van het huwelijk af te kappen, al is het maar door scheiding van tafel en bed). Iets anders doen is rampzalig, want hij staat in contact met iemand die antagonistisch (irritatie, boosheid of oppositie vertoont tegen iets of iemand) is ten opzichte van de oorspronkelijke afspraken, besluiten en verantwoordelijkheden van het huwelijk.

Iemand kan PTS raken door in contact te staan met iemand die antagonistisch ten opzichte van hem is. Om de PTS-conditie tot een oplossing te brengen, pakt de PTS-persoon ofwel het antagonisme van de andere persoon aan ofwel, als laatste toevlucht wanneer alle pogingen om het aan te pakken mislukt zijn, verbreekt hij het contact met die persoon. Hij gebruikt gewoon zijn recht om wel of niet met een bepaalde persoon te communiceren.

Door de technologie van “aanpakken of het contact verbreken” toe te passen, doet de persoon in feite alleen maar wat binnen elke samenleving, groep of huwelijk al duizenden jaren lang wordt gedaan.

HET AANPAKKEN VAN ANTAGONISTISCHE BRONNEN

In het overgrote deel van de gevallen waarbij iemand te maken heeft met een familielid of collega die ertegen gekant schijnt te zijn dat hij vooruitgaat, is er niet echt sprake van dat de antagonistische bron wil dat de Potentiële Bron van Moeilijkheden niet beter wordt. Het is meestal een gebrek aan juiste informatie over waar de Potentiële Bron van Moeilijkheden mee bezig is, dat het probleem of de opschudding veroorzaakt. In zo’n geval zou het totaal niet helpen om de PTS-persoon gewoon maar het contact te laten verbreken. Het is heel gebruikelijk dat de Potentiële Bron van Moeilijkheden gewoon over het hoofd heeft gezien wat hij gedaan zou kunnen hebben om het probleem te veroorzaken.

Dit is niet moeilijk te begrijpen als je naar de volgende feiten kijkt:

a. Om PTS te zijn, moet de PTS-persoon om te beginnen iets verkeerds hebben gedaan tegen de antagonistische bron.

b. Wanneer iemand iets verkeerds heeft gedaan tegen iemand anders, vermindert dit zijn vermogen om het probleem, de andere persoon en wat hij gedaan heeft te confronteren (zorgvuldig naar iets kijken). Het laat ook zijn gevoel van verantwoordelijkheid afnemen voor wat hij heeft gedaan om schade toe te brengen aan de andere persoon.

Wanneer iemand de gegevens van deze cursus gebruikt en de technologie ervan toepast om iemand die PTS is één of meer van zijn familieleden aan te laten pakken, beveelt hij niet aan dat de persoon het contact verbreekt met de antagonistische bron. Het advies aan de Potentiële Bron van Moeilijkheden is dat hij het moet aanpakken.

De aanpak bestaat eruit hem te onderrichten in de technologie over PTS-heid en suppressie. Hij begeleidt dan zorgvuldig en met vaste hand de PTS-persoon door de stappen heen die nodig zijn om een goede communicatie met de antagonistische bron tot stand te brengen.

WANNEER VERBREKEN VAN HET CONTACT WORDT GEBRUIKT

Als je met iemand te maken hebt die werkelijk in contact staat met een Suppressieve Persoon, zoals iemand die dingen zegt en doet om andere mensen in hun omgeving zich kleiner, minder bekwaam en minder krachtig te laten voelen, is het duidelijk dat deze Suppressieve Persoon helemaal niet wil dat wie dan ook vooruitgaat.

De waarheid is dat een SP er absoluut en volstrekt doodsbenauwd voor is dat iemand sterker wordt, ongeacht wie dat is.

Daarom zal de Potentiële Bron van Moeilijkheden niets bereiken als hij probeert die persoon aan te pakken. De oplossing hier is het contact te verbreken.

HOE MEN HET CONTACT VERBREEKT

Hoe men het contact verbreekt, hangt af van wat de situatie is en welke mensen erbij betrokken zijn.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat de Potentiële Bron van Moeilijkheden naast een psychiatrische kliniek woont waar krankzinnigen worden behandeld of naast een gevangenis waar criminelen vaak uit zijn ontsnapt en dat hij zich daar onveilig voelt. Hij is PTS ten opzichte van het gebied waar hij woont en wat daar gebeurt. De aanpak is eenvoudig – hij kan verhuizen naar een ander appartement op een andere locatie. Hij hoeft op geen enkele manier de psychiatrische inrichting of de gevangenis te schrijven dat hij het contact verbreekt. Hij verandert gewoon de locatie waar hij woont – wat feitelijk een verbreken van contact inhoudt met de suppressieve omgeving.

Een ander voorbeeld zou een ondernemer zijn die ontdekt dat iemand die voor hem werkt een SP is – de kerel steelt geld, jaagt klanten weg, probeert zich te ontdoen van andere mensen die daar werken en corrigeert zijn gedrag niet, ongeacht wat wordt gedaan om hem ermee op te laten houden. De aanpak is heel eenvoudig – de PTS-persoon ontslaat hem en daarmee is die zaak dan afgedaan!

SAMENVATTING

De technologie van het verbreken van het contact is heel belangrijk bij de aanpak van een Potentiële Bron van Moeilijkheden. Ze kan heel veel mensen heel veel narigheid besparen en heeft dat ook gedaan. Ze heeft zelfs levens gered. Maar het moet wel correct worden gebruikt.*

*Niets in dit materiaal mag ooit of onder welke omstandigheden dan ook een schending van de wetten van het land rechtvaardigen. Elke overtreding van dergelijke aard zal de overtreder onderhevig maken aan de in de wet beschreven straffen.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.