Let us know how it is going
8.‎1 LÆS ARTIKLEN

PTS-håndtering

For at få resultater med håndtering af en Potentiel Kilde til Besvær (PTS – Potential Trouble Source), der er forbundet med en Suppressiv Person, er der to vigtige kendsgerninger, man skal forstå og vide er sande:

1. Al sygdom kommer i større eller mindre grad og alle fejl, der resulterer i en fiasko, kommer direkte fra og udelukkende fra en PTS-tilstand.

2. Det kræver tre grundlæggende handlinger at slippe af med tilstanden:

a. At forstå teknologien om tilstanden. Teknologi betyder metoderne til anvendelse af en kunstart eller videnskab – en måde at gøre noget på, modsat bare at kende selve kunstarten eller videnskaben.

b. Opdage. Opdage betyder at erfare eller finde ud af noget.

c. Håndtere eller afbryde forbindelsen med den Suppressive Person. Håndtere betyder at tage sig af et problem, så det ikke længere er et problem, og afbryde forbindelsen betyder at lukke af for kontakt og ikke have mere kommunikation med nogen.

Hvis du bliver bedt om at håndtere en person, der er PTS, kan du gøre det meget let – langt lettere end du kunne tro. At tro, at der er en anden teknologi, eller at de to regler ovenfor ikke altid gælder, er det, der kan forhindre dig i at håndtere en person, som er PTS. I det øjeblik en person, der forsøger at håndtere en, der er PTS, bliver overtalt til, at der er andre forhold, grunde eller teknologi, har han omgående tabt og vil tabe kampen og ikke få resultater.

Det er ikke særlig tit, at en, der er PTS, er psykotisk. Psykotisk betyder fysisk og mentalt skadelig for dem omkring ham. Men alle psykotiske personer er PTS, selv hvis det kun er til dem selv, hvilket vil sige, de kunne gøre noget destruktivt mod dem selv.

Læger og andet sundhedspersonale taler altid om, at ”stress” skaber sygdom. Da de mangler den fulde teknologi, har de ikke den fjerneste anelse om, at det er grunden til, at en person kunne blive syg eller komme ud for en ulykke. De tror bare, at det på en måde er sandt. De erkender, at stress kan frembringe forskellige sygdomme og ulykker, men de har ikke teknologien til at håndtere det. Det har vi.

Hvad er det, der kaldes ”stress”?

En person, der er stresset, er i virkeligheden udsat for undertrykkelse.

Hvis den undertrykkelse lokaliseres, og personen håndterer eller afbryder forbindelsen fra kilden til undertrykkelsen, forsvinder stressen og den sygdom, han oplever, aftager.

Normalt forstår personen ikke livet godt nok til at indse, hvad der sker for ham. Han er forvirret. Han tror, at alle hans sygdomme bare er en del af livet, at han bare er syg, fordi han er syg!

Men det, der faktisk skete, var, at på et tidspunkt skete der noget, der gjorde ham svag, usikker på sig selv og ulykkelig, og det fik ham til at blive let syg.

Han blev undertrykt af nogen og begyndte at føle sig ulykkelig, svag og endog syg. Så da han blev undertrykt igen og igen, gjorde den gentagne undertrykkelse ham faktisk syg, eller at han kom ud for en ulykke.

Hvis en person fortsat er forbundet med eller i kommunikation med en SP, eller fortsat gør noget, som den Suppressive Person eller Suppressive Gruppe (og en gruppe kan også være suppressiv) protesterer mod, vil undertrykkelsen aldrig stoppe, og han vil blive ved med at være syg eller komme ud for ulykker. Det er ikke bare det, at han er på et bestemt sted, der gør ham syg og er ude for ulykker, det er den Suppressive Person, der forårsager det.

Heldigvis er PTS-problemet ikke særlig kompliceret. Når man først forstår de to vigtige kendsgerninger givet ovenfor, skal man ganske enkelt finde frem til, hvordan man bruger dem til at hjælpe personen, der er PTS.

En person, der er PTS, kan i høj grad hjælpes på tre måder:

1. Forstå og lære, hvordan man bruger teknologien til håndtering af en, der er PTS.

2. Finde ud af, hvem der undertrykker personen og gør ham PTS.

3. Hjælpe personen, der er PTS, til at håndtere problemet eller afbryde forbindelsen til kilden til undertrykkelse.

Lad os se på den nemmeste måde at gøre det på:

1. Giv personen, der er PTS, artiklerne om Potentielle Kilder til Besvær og Suppressive Personer i dette kursus. Lad ham studere dem, så han lærer om emnet, såsom hvad en ”PTS” er, hvad en ”Suppressiv” er, og hvordan en person, der er PTS, håndterer problemet. Personen, der er PTS, kunne bare lige der indse, at han er blevet undertrykt og føle sig meget bedre tilpas. Det er sket før.

2. Uden at presse for hårdt på, få personen, der er PTS, til at tale om sygdommen, ulykken eller hvad end han har besvær med. Tag for eksempel den unge pige, som var ved at lære at spille på klaver, men blev undertrykt af nogen. Hun kunne sige, hun bare begyndte at føle det, som om hun aldrig ville klare den som pianist, ville holde op med at forsøge, så hun holdt op med at øve sig.

Personen vil som regel tro, at sygdommen, ulykken eller besværet begyndte for nylig, og at det er resultatet af det område, hvor hun bor eller arbejder eller et sted, hun har været for nylig. For eksempel, pigen, der er PTS, som havde vanskeligheder med at spille klaver, kunne sige, at det sted, hun skal øve, er for varmt eller for koldt eller for ubehageligt på en eller anden måde.

3. Spørg, hvornår personen, der er PTS, husker første gang, han havde den sygdom eller sådanne ulykker. Han vil med det samme begynde at tænke tilbage og indse, at det er sket før.

4. Spørg ham nu, hvem det var, der undertrykte ham på det tidspunkt. Han vil sædvanligvis fortælle dig det med det samme.

5. Du vil sædvanligvis også erfare, at han har nævnt en person, han stadig er forbundet med eller i kommunikation med! Du spørger ham så, om han vil håndtere eller afbryde forbindelsen med den Suppressive Person. Se, han vil skabe en masse ophidselser og besvær i sit liv, hvis han på dramatisk vis afbryder forbindelsen – dramatisk betyder at gøre noget på en måde, der kan forårsage ophidselser eller gøre folk chokerede, vrede osv. – så personen, der er PTS, er nødt til at finde frem til, hvordan sagen skal håndteres glat.

Hvis han ikke kan se, hvordan han kan gøre det, kan du arbejde med ham for at begynde at håndtere sagen glat og blidt, lidt efter lidt. Det kunne gøres ved at sige til ham, at han faktisk skal besvare sin post eller at skrive til den Suppressive Person og sende ham et ”solen skinner, og jeg har det godt”-brev. ”Solen skinner, og jeg har det godt” betyder en kommunikation, der er rolig, varm og venlig. Den handler normalt om ting, der er gode, og som andre er enige i, såsom hvor rart det var at få noget regn efter flere ugers tørt vejr, eller skrive hvordan fodboldkampen sidste weekend var meget spændende. Alt, hvad man forsøger at gøre, er at få personen, der er PTS, til at begynde at gøre noget for på en meget blid måde at begynde at håndtere sagen.

6. Efter at have fået ham i gang med denne blide håndtering, tjek med personen igen, og sørg for, at han gør det, du og han var enige om at gøre. Hvis han udfører de håndteringstrin, I begge fandt frem til sammen, opmuntr ham til at blive ved, altid ved brug af blide ”solen skinner, og jeg har det godt”-kommunikationer.

Her er et eksempel på, hvordan en person, der er PTS, blidt kunne håndtere en forælder, der var undertrykkende for ham, snarere end bare at afbryde forbindelsen. Håndteringen kunne være så enkel som, at den PTS’e skriver til sin far: ”Jeg beklager mig ikke over, at du er pedel, så lad venligst være med at beklage dig over min livsstil. Det vigtigste er, at jeg er din søn, og at jeg elsker og respekterer dig. Jeg ved, du elsker mig, men vil du ikke nok lære at respektere mig som et voksent menneske, der ved, hvad han ønsker i livet.” Eller han kunne skrive: ”Jeg skriver til dig far, fordi mor bliver ved med at sende mig disse væmmelige avisudklip om mine venner og folk, jeg arbejder med, og jeg bliver ked af det, fordi jeg ved, de ikke er sande. Det gør du ikke, så det er lettere for mig at skrive til dig.”

Det vigtige at indse om PTSness er, at man kan gøre noget ved det.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.