Let us know how it is going
7.‎1 LÆS ARTIKLEN

Betydninger af vigtige ord

En Suppressiv Person, eller SP, er et andet navn for den Anti-sociale Personlighed. Han er en person, der hele tiden arbejder på at mase eller holde andre mennesker nede (undertrykke) omkring sig. En Suppressiv Person vil arbejde på at gøre en anden person mindre vigtig ved at sige dårlige ting om ham. Han vil stoppe enhver bestræbelse på at hjælpe nogen. Og vigtigst af alt, han vil angribe og forsøge at mase eller endog ødelægge enhver person, som han tror måske kunne være eller kunne blive stærkere eller mere intelligent, end han er.

Hele den Suppressive Persons tankegang er bygget på den overbevisning, at han ville være i vanskeligheder, hvis nogen blev bedre, så andre så kunne overvinde ham og gøre ham hjælpeløs.

En Potentiel Kilde til Besvær, eller PTS (Potential Trouble Source), er en person, der er forbundet med en Suppressiv Person, som undertrykker og forklejner (undervurderer eller taler nedsættende om) ham, hvem han er, og hvad han gør i sit liv. Personen er en Potentiel Kilde til Besvær, fordi han bliver negativt påvirket af den Suppressive Person.

Potentiel betyder, det er muligt, at noget vil ske. Så en Potentiel Kilde til Besvær betyder en person, som meget muligt vil komme ud af ligevægt og skabe besvær. Og han skaber virkelig besvær.

Undertrykke betyder at mase, at sidde på, at gøre mindre, at nægte at lade nogen række ud og udvide deres synspunkt, at gøre nogen usikker med hensyn til hans rækken ud og at gøre nogen mindre med ethvert muligt middel for at skade personen. Det gøres alt sammen for at beskytte den Suppressive Person.

Undertrykkelse betyder en skadelig hensigt eller handling, som man ikke kan kæmpe imod. Når man kan gøre noget ved det, er det mindre undertrykkende.

Undertrykkelse fjerner i sin mest enkle form personens tillid til sig selv.

I tilstedeværelse af undertrykkelse begår man fejl.

Det, at folk begår fejl eller gør dumme ting, er bevis for, at der findes en Suppressiv Person i deres nærhed.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.