Let us know how it is going
9.‎1 LÄS ARTIKELN

Att hantera eller avbryta förbindelsen

Kanske den mest fundamentala rättighet (en frihet man har enligt lag, av naturen eller av tradition) som varje person har är rätten att kommunicera. Utan denna frihet blir andra rättigheter mindre värda.

Kommunikation är emellertid ett tvåvägsflöde. En tvåvägskommunikation innebär att man kommunicerar till någon (detta är ett meddelande som går från en själv till en annan person i ett flöde eller en riktning) och personen som mottar kommunikationen kommunicerar tillbaka till en (det är det andra flödet – den andra personen skickar ett meddelande tillbaka till en). Om man har rätt att kommunicera, då måste man också ha rätt att inte ta emot kommunikation från en annan person. Det är denna rättighet – rätten att inte kommunicera som ger alla rätten till ett privatliv.

Dessa rättigheter är så grundläggande att regeringar har inkluderat dem i lagar. Ett exempel är USA:s Bill of Rights, som talar om för människor som bor i Förenta staterna vilka rättigheter de har.

Emellertid har grupper alltid reglerat dessa rättigheter på ett eller annat sätt. För när man har frihet att kommunicera, har man också vissa överenskommelser och skyldigheter.

Ett exempel på detta skulle kunna vara en affärsöverenskommelse. Låt oss säga att en lantbrukare undertecknar en överenskommelse att leverera hundra säckar potatis till en matbutik. Han är ansvarig för att se till att han odlar tillräckligt med potatis för att kunna leverera beställningen. Han är ansvarig för att se till att potatisen är mogen och rengjord. Och han är ansvarig för att leverera potatisen till lagret. Köparen är därefter ansvarig för att betala lantbrukaren för potatisen. Om lantbrukaren inte levererar potatisen och bryter överenskommelsen, eller om han levererar hundra säckar men större delen av potatisen är rutten, kan ägaren till matbutiken vägra att någonsin köpa från honom igen och kan faktiskt avbryta förbindelsen med lantbrukaren.

HANTERA ELLER AVBRYTA FÖRBINDELSEN

I PTS-teknologin finner man uttrycket ”hantera eller avbryta förbindelsen”. Den betyder bara det.

Ordet hantera betyder vanligtvis – när den används i samband med PTS-teknologin – att undanröja problem och svårigheter i en relation med en annan person genom att använda teknologin för kommunikation.

Ordet avbryta innebär att en person fattar beslutet att han inte kommer att ha någon förbindelse med en annan person. Det är då man klipper av en kommunikationslinje. En kommunikationslinje är en väg eller passage på eller igenom vilken kommunikation färdas från en person till en annan, t.ex. e-post eller en mobiltelefon. Kommunikationslinjer kan också inkludera radio, tv och filmer.

Någon som är PTS måste antingen hantera eller avbryta förbindelsen med en suppressiv person eller grupp. Och de sätt på vilka någon kan avbryta en förbindelse med en SP följer samma former för att avbryta en förbindelse som används av människor över hela världen i olika delar av livet.

Ta till exempel hur en brottsling hanteras. Om han inte hanterar sig själv och slutar begå destruktiva saker som att skada andra människor eller stjäla, måste polisen och de som är ansvariga för att se till att lagar följs använda den enda andra tillgängliga lösningen: de avbryter förbindelsen mellan brottslingen och samhället. Med andra ord så avlägsnar de honom från samhället och placerar honom i ett fängelse, därför att han inte hanterar sitt problem och upphör med att begå kriminella handlingar mot andra människor.

Det är samma slags situation en make ställs inför om han upptäcker att hans fru är i säng med en annan man. Den allra bästa lösningen på ett problem som detta skulle vara att hantera saken med sin fru och få henne att sluta bryta mot överenskommelserna i deras äktenskap – att de ska vara trogna mot varandra. Men om maken inte kan hantera situationen, har han inget annat val än att avbryta förbindelsen (klippa av de äktenskapliga kommunikationslinjerna, även om detta bara görs genom att separera från sin fru under en tid). Att göra någonting annat vore katastrofalt, för han står i förbindelse med någon som är antagonistisk (visar irritation, ilska eller motstånd mot någon eller något) mot äktenskapets ursprungliga överenskommelser, beslut och skyldigheter.

En person kan bli PTS om han står i förbindelse med någon som är direkt antagonistisk mot honom. För att hantera PTS-tillståndet måste personen antingen hantera den andra personens antagonism eller, som en sista utväg när alla andra försök att hantera har misslyckats, avbryta förbindelsen med den personen. Han utnyttjar helt enkelt sin rätt att kommunicera eller inte kommunicera med en viss person.

Genom att tillämpa teknologin för att ”hantera eller avbryta förbindelsen” gör personen faktiskt bara samma sak som man gjort i varje samhälle, grupp eller äktenskap under tusentals år.

HUR MAN HANTERAR ANTAGONISTISKA KÄLLOR

I de flesta fall, om en person har en familjemedlem eller någon han arbetar med som verkar antagonistiskt inställd mot att han blir bättre, är det vanligtvis inte på grund av att den antagonistiska källan inte vill att PTS-personen ska bli bättre. Det är oftast brist på korrekt information om vad PTS-personen gör som orsakar problemet eller upprördheten. I ett sådant fall skulle det inte alls hjälpa att PTS-personen bara avbröt förbindelsen. Det är mycket vanligt att PTS-personen bara har förbisett vad han kanske har gjort som möjligen har orsakat problemet.

Detta är inte särskilt svårt att förstå när man betraktar dessa fakta:

a. För att ha blivit PTS från första början måste man ha handlat orätt mot den antagonistiska källan.

b. När någon har gjort något orätt mot en annan person, minskar detta hans förmåga att konfrontera (titta noga på) problemet, konfrontera den andra personen och konfrontera vad han har gjort. Det minskar också hans ansvarskänsla för vad han har gjort för att skada den andra personen.

När en person använder informationen och tillämpar teknologin på den här kursen för att hjälpa någon som är PTS till en eller fler av sina familjemedlemmar, rekommenderar han inte personen att avbryta förbindelsen med den antagonistiska källan. Rådet han ska ge till PTS-personen är att hantera.

Hanteringen är att undervisa PTS-personen i teknologin för PTS-tillstånd och undertryckande. Därefter vägleder han försiktigt och bestämt PTS-personen igenom de steg som behövs för att få till stånd bra kommunikation med den antagonistiska källan.

NÄR AVBRYTANDE AV FÖRBINDELSEN ANVÄNDS

Om du har någon som faktiskt står i förbindelse med en suppressiv person, som till exempel någon som går omkring och säger och gör saker som får andra människor omkring honom att känna sig mindre, mindre dugliga, och mindre kraftfulla, är det uppenbart att denna suppressiva person inte vill att någon över huvud taget ska bli bättre.

Faktum är att en SP är fullständigt skräckslagen för att någon ska bli mer kraftfull.

Därför skulle personen som är PTS inte komma någonvart med att försöka hantera personen. Lösningen är att avbryta förbindelsen.

HUR MAN AVBRYTER FÖRBINDELSEN

Hur det går till att avbryta förbindelsen beror på vad som händer och vilka de involverade personerna är.

Låt oss till exempel säga att PTS-personen bor granne med en psykiatrisk klinik där sinnessjuka människor behandlas, eller ett fängelse som brottslingar ofta har rymt från och han känner sig otrygg där. Han är PTS på grund av området där han bor och det som händer där. Lösningen är enkel – personen kan flytta till en annan lägenhet i ett annat område. Han behöver inte skriva något ”brev för att avbryta förbindelsen” till den psykiatriska kliniken eller fängelset. Han flyttar helt enkelt ifrån platsen där han bor – vilket faktiskt är att avbryta förbindelsen med det suppressiva området.

Ett annat exempel skulle kunna vara en företagare som upptäcker att någon som arbetar för honom är en SP – personen stjäl pengar, driver bort kunder, försöker bli av med andra personer som arbetar där och vägrar korrigera sitt beteende oavsett vad som görs för att få honom att sluta. Hanteringen är mycket enkel – personen som är PTS avskedar den suppressiva personen, så är saken ur världen!

SAMMANFATTNING

Teknologin för hur man avbryter förbindelsen är mycket viktig när man hanterar en person som är PTS. Den kan bespara många människor en massa problem, och har gjort det. Den har till och med räddat liv. Men den måste användas korrekt.*

*Ingenting i detta material får någonsin eller under några som helst omständigheter rättfärdiga brott mot ett lands lagar. För varje sådan överträdelse ska den skyldige bli föremål för det straff som anges i lagen.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.