Let us know how it is going
6.‎1 LÆS ARTIKLEN

Den grundlæggende årsag

Den Sociale Personlighed handler naturligt i retning af at gøre det største gode.

Han er ikke plaget af indbildte fjender, men kan genkende virkelige fjender, når de eksisterer.

Den Sociale Personlighed ønsker at overleve, og at andre skal overleve, mens den Anti-sociale Personlighed i virkeligheden og i det skjulte ønsker, at andre skal mislykkes.

Den Sociale Personlighed ønsker, at andre er glade og klarer sig godt, mens den Anti-sociale Personlighed er meget dygtig til at få andre til at klare sig meget dårligt.

Det vigtige punkt vedrørende den Sociale Personlighed er ikke virkelig succesen med de ting, han gør, men hans grunde til at gøre ting. Den Sociale Personlighed bliver, når han lykkes, ofte angrebet af den Anti-sociale Personlighed, og af denne grund kan han mislykkes. Men den Sociale Personlighed ønsker også, at andre skal have succes, mens den Anti-sociale Personlighed kun ønsker, at andre skal mislykkes.

Medmindre vi kan se den Sociale Personlighed og beskytte ham og også se den Anti-sociale Personlighed og forhindre ham i at skade andre, vil vores samfund fortsat lide af sindssyge, kriminalitet og krig, og Mennesket og civilisationen vil ikke overleve.

Skad ikke den Sociale Personlighed – og undlad ikke at gøre de Anti-sociale Personligheder magtesløse i deres bestræbelser på at skade resten af os.

Bare fordi et menneske hæver sig over sine medmennesker eller påtager sig et betydningsfuldt job, gør det det ikke til en Anti-social Personlighed. På samme måde, bare fordi et menneske kan kontrollere eller have autoritet over andre, gør det det ikke til en Anti-social Personlighed.

Det er dets bevæggrunde, når det gør det, og hvad der sker som resultater af dets handlinger, som adskiller den Anti-sociale Personlighed fra den Sociale Personlighed.

Medmindre vi indser og anvender de to personlighedstypers sande karaktertræk, vil vi fortsat leve i usikkerhed om, hvem vores fjender er og ved at gøre det, behandler vi vores venner uretfærdigt.

Alle mennesker har begået voldelige handlinger eller undladelsessynder (forsømmelser), som de kunne bebrejdes. I hele menneskeheden er der ikke ét eneste perfekt menneske.

Men der findes dem, der forsøger at gøre det rigtige, og dem, der specialiserer sig i det forkerte, og på disse kendsgerninger og karaktertræk kan man kende dem.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.