Let us know how it is going
9.‎1 LES ARTIKKELEN

Håndtere eller bryte forbindelsen

Kanskje den mest grunnleggende rettigheten (en frihet som tilhører deg ved lov, natur eller tradisjon) til enhver person er retten til å kommunisere. Uten denne friheten forringes andre rettigheter.

Kommunikasjon er imidlertid en toveisstrøm. En toveiskommunikasjon betyr at du kommuniserer med noen (det er en strøm eller en retning – en melding går fra deg til en annen person), og personen som mottar kommunikasjonen kommuniserer tilbake til deg (det er den andre strømmen – den andre personen sender en melding tilbake til deg). Hvis man har retten til å kommunisere, så må man også ha retten til ikke å motta kommunikasjon fra en annen. Det er denne retten – retten til ikke å kommunisere som gir oss vår rett til privatliv.

Disse rettighetene er så grunnleggende at styresmakter har inkludert dem i lover. Ett eksempel er den amerikanske Bill of Rights, som forteller folk som bor i USA hvilke rettigheter de har.

Grupper har imidlertid alltid regulert disse rettighetene i en eller annen grad. For med friheten til å kommunisere kommer visse enigheter og ting man er ansvarlig for.

Et eksempel på dette kunne være en forretningsavtale. La oss si at en bonde undertegner en avtale om å levere hundre sekker med poteter til en dagligvarehandel. Han er ansvarlig for å sørge for at han dyrker nok poteter til å fylle bestillingen. Han er ansvarlig for å sørge for at potetene er modne og renset. Og han er ansvarlig for å levere potetene til lageret. Kjøperen er så ansvarlig for å betale bonden for potetene. Hvis bonden ikke leverer potetene og bryter avtalen, eller hvis han leverer ett hundre sekker som er for det meste råtne, kan eieren av dagligvarehandelen nekte å noensinne kjøpe fra ham igjen og kan faktisk bryte forbindelsen med bonden.

HÅNDTERE ELLER BRYTE FORBINDELSEN

I PTS-teknologien vil du se uttrykket «håndtere eller bryte forbindelsen». Det betyr ganske enkelt dette.

Uttrykket håndtere betyr vanligvis, når det brukes i forbindelse med PTS-teknologien, å rydde opp i en situasjon med en annen person ved å anvende kommunikasjonsteknologien.

Uttrykket bryte forbindelsen betyr at en person tar avgjørelsen om at han ikke kommer til å være forbundet med en annen person. Det er når du kutter en kommunikasjonslinje. En kommunikasjonslinje er ruten eller passasjen som en kommunikasjon går på fra en person til en annen, så som en e-post eller en mobiltelefon. Kommunikasjonslinjer kan også omfatte radio, TV eller filmer.

Noen som er PTS må enten håndtere eller bryte forbindelsen med en undertrykkende person eller gruppe. Og måtene noen kan bryte forbindelsen med en SP på, følger de samme former for brudd på forbindelsen som blir brukt av mennesker over hele verden i forskjellige deler av livet.

Ta for eksempel hvordan man håndterer en kriminell. Hvis han ikke vil håndtere seg selv og slutte å gjøre destruktive ting som skader andre mennesker eller å stjele, blir politiet og de som er ansvarlige for å sørge for at lovene blir fulgt, nødt til å bruke den eneste andre tilgjengelige løsningen: de bryter den kriminelles forbindelse med samfunnet. De fjerner med andre ord fyren fra samfunnet og setter ham i fengsel fordi han ikke vil håndtere problemet sitt eller på annen måte slutte å begå kriminelle handlinger mot andre.

Det er samme slags situasjon som en ektemann står overfor hvis han oppdager at hans kone går til sengs med en annen mann. Den aller beste løsningen på et problem som dette ville være å håndtere saken med sin kone, og få henne til å slutte å bryte deres ekteskapsenigheter – at de vil være tro mot hverandre. Men hvis ektemannen ikke kan håndtere situasjonen, har han ikke noe annet valg enn å bryte forbindelsen (kutte kommunikasjonslinjene i ekteskapet, om så bare ved separasjon for en stund). Å gjøre noe annet ville være katastrofalt, fordi han er forbundet med noen som er antagonistisk (uttrykker irritasjon, sinne eller motstand mot noen eller noe) overfor de opprinnelige enighetene, forsettene og tingene man var ansvarlig for innenfor ekteskapet.

En person kan bli PTS når han er forbundet med noen som er antagonistisk mot ham. For å løse PTS-tilstanden håndterer han enten den andre personens antagonisme, eller som en siste utvei når alle forsøk på å håndtere har slått feil, bryter han forbindelsen med personen. Han utøver ganske enkelt sin rett til å kommunisere eller ikke kommunisere med en bestemt person.

Ved å anvende teknologien om å «håndtere eller bryte forbindelsen», gjør faktisk ikke personen noe annet enn hva ethvert samfunn, enhver gruppe eller ethvert ekteskap har gjort gjennom tusenvis av år.

HÅNDTERING AV ANTAGONISTISKE KILDER

I det store flertallet av tilfeller der en person har et familiemedlem eller en nær forbindelse som ser ut til å være antagonistisk til at han blir bedre, er det ikke egentlig snakk om at den antagonistiske kilden ønsker at PTS-en ikke skal bli bedre. Det er vanligvis en mangel på korrekt informasjon om hva personen som er PTS gjør som skaper problemet eller opprørtheten. I et slikt tilfelle ville ikke det å bare få PTS-en til å bryte forbindelsen hjelpe saken i det hele tatt. Det er ganske vanlig at en PTS person bare har oversett hva han muligens kan ha gjort for å skape problemet.

Dette er ikke vanskelig å forstå når man ser på disse faktaene:

a. For å være PTS i utgangspunktet må PTS-en ha gjort noe galt mot den antagonistiske kilden.

b. Når noen har gjort noe galt mot en annen person reduserer dette hans evne til å konfrontere (se nøye på) problemet, konfrontere den andre personen og konfrontere det han har gjort. Det reduserer også hans følelse av ansvar for det han har gjort som skader den andre personen.

Når noen bruker informasjonen og anvender teknologien på dette kurset til å hjelpe noen som er PTS til ett eller flere av sine familiemedlemmer, anbefaler han ikke at personen bryter forbindelsen med den antagonistiske kilden. Rådet som gis til PTS personen er å håndtere.

Håndteringen er å utdanne PTS personen i teknologien om PTS-tilstander og undertrykkelse. Deretter leder han PTS-en dyktig og bestemt gjennom de nødvendige trinnene for å skape god kommunikasjon med den antagonistiske kilden.

NÅR DET Å BRYTE FORBINDELSEN BLIR BRUKT

Hvis du har noen som faktisk er forbundet med en undertrykkende person, så som noen som går rundt og sier og gjør ting som får andre folk omkring dem til å føle seg mindre, mindre dugelige og mindre kraftfulle, er det opplagt at denne undertrykkende personen ikke ønsker at noen skal bli bedre i det hele tatt.

Faktisk er en SP absolutt, fullstendig skrekkslagen over at noen skulle bli sterkere.

I et slikt tilfelle vil ikke PTS-en komme noen vei med å prøve å «håndtere» personen. Løsningen er å kutte forbindelsen.

HVORDAN MAN BRYTER FORBINDELSEN

Hvordan man bryter forbindelsen kommer an på hva som foregår og hvem de involverte personene er.

For eksempel, la oss si at personen som er PTS bor ved siden av en psykiatrisk klinikk hvor sinnssyke mennesker blir behandlet eller et fengsel der forbrytere ofte har rømt, og han føler seg utrygg der. Han er PTS på grunn av området han bor i og det som foregår der. Håndteringen er enkel – personen kan flytte til en annen leilighet et annet sted. Han trenger ikke å skrive noe slags «bryte-forbindelsen-brev» til den psykiatriske klinikken eller fengslet. Han forandrer ganske enkelt stedet hvor han bor – hvilket i praksis vil si å bryte forbindelsen med de undertrykkende omgivelsene.

Et annet eksempel kunne være en bedriftseier som oppdager at noen som arbeider for ham er en SP – fyren stjeler penger, skremmer bort kundene, prøver å bli kvitt andre folk som arbeider der, og vil ikke korrigere oppførselen sin uansett hva som gjøres for å få ham til å slutte med det. Håndteringen er svært enkel – PTS-en gir den undertrykkende personen sparken, og det er slutten på det hele, der og da!

OPPSUMMERING

Teknologien om å bryte forbindelsen er essensiell i håndteringen av personer som er PTS. Den kan spare og har spart utallige mennesker utallige problemer. Den har til og med reddet liv. Men den må brukes korrekt.*

*Ikke noe i dette materialet skal noen gang eller under noen omstendigheter rettferdiggjøre noen overtredelse av landets lover. Enhver slik overtredelse vil gjøre lovovertrederen til gjenstand for straffene som loven foreskriver.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.