Let us know how it is going

Velkommen

Du er nu tilmeldt kurset og er næsten klar til at begynde på dit første trin i en spændende og praktisk indlæringsproces. Dette kursus vil give dig effektive værktøjer til brug i dit liv.

Dette kursus er et trinvist forløb med en rækkefølge af studium og øvelser, som du kan lave. Og da hele kurset hviler i sig selv fra dit personlige login, kan du blot logge ind på ethvert tidspunkt, for at gå igennem dine opgaver, indtil du er helt færdig.

Vigtig bemærkning

Når du tager dette kursus, så vær meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår. Den eneste grund til, at en person opgiver et studium eller bliver forvirret eller ude af stand til at lære noget, er, at han er gået forbi et ord, han ikke forstod. Mere

Vigtig bemærkning

Når du tager dette kursus, så vær meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår. Den eneste grund til, at en person opgiver et studium eller bliver forvirret eller ude af stand til at lære noget, er, at han er gået forbi et ord, han ikke forstod.

Forvirringen eller den manglende evne til at forstå eller lære kommer EFTER et ord, som du ikke kendte betydningen af. Det er måske ikke kun de nye og usædvanlige ord, som du ikke forstår.

Et af de vigtigste data i hele emnet studium er, at man aldrig må gå forbi et ord, man ikke forstår.

I ethvert emne, som du begyndte på og så efterlod ufærdigt, vil du opdage, at der var ord, du læste, men ikke vidste, hvad de betød.

Vær derfor meget, meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår.

Hvis det, du studerer, bliver forvirrende, eller du ikke synes at kunne forstå det, så vil der være et ORD lige før, som du ikke har forstået.

Gå ikke videre, men gå tilbage til FØR du fik vanskeligheder, og find det ord, du ikke har forstået helt. Hvor end du ser et ord, der er understreget, kan du klikke på det, og du vil med det samme få betydningen af det ord.

Efterhånden som du går igennem dette kursus, kan du også klikke på menuen øverst på hver kursusside, hvor der står ”Ordliste” (hvilket er en liste af ord, og hvad de betyder), og det vil bringe dig til en liste af ord, der bruges i kurset og give dig betydningen af hvert enkelt.

Hvis du ikke kan finde det ord, du leder efter i ordlisten, så skaf en enkel ordbog, og slå dets betydning op der.

Velkommen til online-kurset Årsagen til undertrykkelse

Når nogen klarer sig godt, og så pludselig begynder at klare sig dårligt, bliver syg eller begynder at begå fejl, er der en meget præcis grund til det. Det er ikke bare skæbnen (en skjult kraft der bestemmer, hvad der vil ske). Der er noget, der fik det til at ske.

På samme måde, når nogen føler sig glad og lykkes i livet og så, uden påviselig grund, begynder at føle sig nedtrykt, ikke ser ud til at kunne gøre noget så godt, som han gjorde før, og nu oftere er ked af det og er nedtrykt, fik nogen eller noget det til at ske.

Du har måske ikke været klar over det, men der er to specifikke typer personer i samfundet – nogle ønsker faktisk, at man klarer sig bedre, mens andre faktisk arbejder hårdt på at få en til at begå fejl. Disse slemme personer skjuler det, de gør, og de er ikke lette at se, hvis man ikke ved, hvordan man skal kigge efter dem. Men de eksisterer i tilværelsen.

Det, du har brug for at kunne se og vide, er, hvem der virkelig er dine venner. Hvem er de mennesker, du kender, lever og arbejder med, som virkelig ønsker, at du klarer dig godt, og hvem er de mennesker, der forsøger at få dig til at mislykkes? Når du kan besvare dette spørgsmål og ved, hvordan du skal håndtere de mennesker, der forsøger at stoppe dig, kan du begynde at klare dig langt bedre i livet og blive mere stabil, succesrig og glad igen.

L. Ron Hubbards teknologi i dette kursus giver dig de værktøjer, du har brug for til at håndtere årsagen til undertrykkelse og lærer dig, hvordan du kan bruge dem.

Vigtig bemærkning

Når du tager dette kursus, så vær meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår. Den eneste grund til, at en person opgiver et studium eller bliver forvirret eller ude af stand til at lære noget, er, at han er gået forbi et ord, han ikke forstod. Mere

1.‎1 LÆS ARTIKLEN

Den Anti-sociale Personlighed

Anti- betyder imod eller i modsætning til noget.

Social betyder at have at gøre med folks sundhed og lykke. Det betyder også venlig eller at komme godt ud af det med andre.

Anti-social beskriver adfærd, der generelt er skadelig for menneskers sundhed og lykke.

Personlighed har at gøre med de egenskaber, der vises af en persons adfærd, hans handlinger og tanker.

En Anti-social Personlighed er således en person, der er imod enhver enkeltperson, aktivitet eller gruppe, der arbejder for at hjælpe andre til at forbedre sig.

Der er bestemte karaktertræk (gode eller dårlige egenskaber, som nogen kan kendes på), der får omkring 20 procent af befolkningen til at være meget imod enhver aktivitet eller gruppe, der arbejder for at hjælpe folk, gøre dem bedre, gladere eller mere duelige. Den slags personer ved man har anti-sociale tendenser. En tendens er den måde, nogen opfører sig på som resultat af hans tankegang. For eksempel, en Anti-social Personlighed har en tendens til altid at finde fejl ved en anden person.

Kriminalitet og kriminelle handlinger (tyveri, at skade andre, voldtægt, mord osv.) begås af Anti-sociale Personligheder. Personer, som er sindssyge og på psykiatriske hospitaler, finder almindeligvis ud af, at de blev sådan, fordi de var i kontakt med sådanne personligheder.

Da de kun udgør 20 procent af befolkningen, og da kun 2½ procent af disse 20 procent er virkelig farlige, ser vi, at vi med meget lidt arbejde kunne gøre en hel del for at forbedre forholdene i vores verden.

Når vi kigger efter årsagen til, at en virksomhed går konkurs, opdager vi, at et sted blandt de ansatte arbejder den Anti-sociale Personlighed hårdt.

I familier, der går i opløsning, erfarer vi almindeligvis at Anti-sociale Personligheder er involveret. Hvor en persons liv er blevet barskt, og han mislykkes, vil en omhyggelig gennemgang finde en eller flere sådanne personligheder på færde.

Tag for eksempel en restaurant, der går konkurs og må lukke. Den tjener ikke penge nok, dog ser den ud til at tiltrække masser af kunder. Vi erfarer, at personen, der håndterer pengene, er en Anti-social Personlighed. Han har stjålet penge og har stukket dem i lommen. Han har også kritiseret medarbejderne og får dem til at føle det, som om de ikke kan gøre deres job.

Eller tag en familie, der lever lykkeligt sammen, indtil en onkel, der er en Anti-social Personlighed, kommer for at bo hos dem. Han spreder dårlige nyheder og brokker sig over hvert familiemedlem hver dag. Hele familien bliver bragt ud af fatning (men forstår ikke hvorfor) og begynder at skændes med hinanden. Børnene beslutter at flytte hjemmefra.

Da der er 80 procent af os, der forsøger at klare os, og kun 20 procent, der forsøger at forhindre os i at gøre det, ville vores liv være meget lettere at leve, hvis vi kendte en sådan personligheds præcise manifestationer. For hvis vi gjorde det, kunne vi se, hvem den Anti-sociale Personlighed var og redde os selv fra mange nederlag og hjertesorger.

Derfor er det vigtigt at undersøge og opremse karaktertrækkene på den Anti-sociale Personlighed. Karaktertræk er de ting, man kan genkende hos en person, såsom det han gør eller siger, og hvordan han siger dem, og hvordan han opfører sig over for dig og over for andre mennesker. Fordi den Anti-sociale Personlighed forårsager så megen skade i dagligdagen for så mange, er det nødvendigt, at anstændige mennesker bliver bedre informeret om dette emne og er i stand til at genkende en Anti-social Personlighed på hans adfærd.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.