Let us know how it is going
8.‎1 LÄS ARTIKELN

PTS-hantering

För att få resultat när man hanterar en potentiell besvärskälla (PTS), dvs. person som står i förbindelse med en suppressiv person, finns det två viktiga fakta som man måste förstå och veta är sanna:

1. All sjukdom i större eller mindre utsträckning och alla misstag som resulterar i ett misslyckande, kommer direkt och enbart från ett PTS-tillstånd.

2. För att bli fri från tillståndet krävs det tre grundläggande åtgärder:

a. Förstå teknologin angående detta tillstånd. Teknologi betyder metoderna för tillämpning av en konstart eller vetenskap – ett sätt att göra något på, i motsats till att bara känna till själva konstarten eller vetenskapen.

b. Upptäcka. Upptäcka betyder att få veta eller ta reda på någonting.

c. Hantera eller avbryta förbindelsen med den suppressiva personen. Hantera betyder att ta itu med ett problem så att det inte längre är ett problem, och avbryta förbindelsen innebär att skärma av sig från kontakt och inte längre ha någon kommunikation med någon.

Om man ombeds att hantera någon som är PTS kan man göra detta mycket lätt – mycket lättare än man skulle kunna tro. Att tro att det finns annan teknologi eller att de två reglerna ovan inte alltid gäller, är vad som kan hindra en från att hantera någon som är PTS. I samma stund en person som försöker hantera någon som är PTS övertygas om att det finns andra tillstånd, anledningar eller någon annan teknologi blir han genast hjälplös och kommer att förlora spelet och inte uppnå resultat.

Det är inte särskilt ofta som en PTS-person är psykotisk. Psykotisk innebär fysiskt och psykiskt skadlig för människorna omkring honom. Men alla psykotiska människor är PTS, om så bara gentemot sig själva, vilket betyder att de skulle kunna göra någonting destruktivt mot sig själva.

Läkare och andra hälsospecialister talar alltid om att ”stress” orsakar sjukdom. Eftersom de saknar den fullständiga teknologin, har de inte den blekaste aning om att detta är anledningen till att en person kanske blir sjuk eller råkar ut för en olycka. De bara tror att detta på något vis stämmer. De inser att stress kan resultera i olika sjukdomar och olyckor, men de har inte teknologin för hur man hanterar det. Men det har vi.

Vad är det här som kallas ”stress”?

En person under stress är i själva verket utsatt för undertryckande.

Om detta undertryckande lokaliseras och personen hanteras eller avbryter förbindelsen med källan till undertryckandet, försvinner stressen och den sjukdom han upplever förbättras.

Vanligtvis förstår personen inte livet tillräckligt väl för att inse vad som händer med honom. Han är förvirrad. Han tror att alla hans sjukdomar bara är en del av livet, att han är sjuk helt enkelt för att han är sjuk!

Men vad som faktiskt hände var att vid något tillfälle inträffade något som gjorde honom svag, osäker på sig själv och nedstämd, och det gjorde att han lätt blev sjuk.

Han var undertryckt av någon och började känna sig olycklig, svag och till och med sjuk. När han sedan undertrycktes om och om igen, gjorde det upprepade förtrycket att han faktiskt blev sjuk eller råkade ut för en olycka.

Om en person fortsätter att stå i förbindelse med eller ha kommunikation med en SP, eller fortsätter göra någonting som den suppressiva personen eller suppressiva gruppen (och en grupp kan också vara suppressiv) motsätter sig, kommer undertryckandet aldrig att upphöra och han kommer att fortsätta vara sjuk eller råka ut för olyckor. Det är inte bara det att han är på ett särskilt ställe som gör honom sjuk och får honom att råka ut för olyckor, det är den suppressiva personen som orsakar det.

Lyckligtvis är problemet med PTS faktiskt inte särskilt komplicerat. När man väl förstår de två viktiga fakta som ges ovan, behöver man bara fundera ut hur man ska använda dem för att hjälpa PTS-personen.

Det finns tre sätt på vilka en person som är PTS i hög grad kan bli hjälpt:

1. Förstå och lära sig använda teknologin för att hantera någon som är PTS.

2. Ta reda på vem som trycker ner personen och gör honom PTS.

3. Hjälpa PTS-personen hantera problemet eller avbryta förbindelsen till källan till förtrycket.

Låt oss titta på det enklaste sättet att göra detta:

1. Ge personen som är PTS artiklarna om potentiella besvärskällor och suppressiva personer i den här kursen. Låt honom studera dem så att han lär sig om ämnet, som t.ex. vad en ”PTS-person” är, vad en ”suppressiv person” är och hur en person som är PTS hanterar problemet. PTS-personen kanske meddetsamma inser att han har undertryckts och mår mycket bättre. Det har hänt.

2. Utan att trycka på för hårt, få PTS-personen att diskutera sjukdomen, olyckan eller vad han har problem med. Ta till exempel den unga flickan som lärde sig spela piano men undertrycktes av någon. Hon kanske säger att hon nyligen började känna det som att hon aldrig skulle lyckas som pianist och ville ge upp att försöka, så hon slutade öva.

Personen kommer vanligtvis att tro att sjukdomen, olyckan eller problemet började nyligen och att det är resultatet av området där han bor eller arbetar eller någonstans där han nyligen varit. Ta till exempel flickan som var PTS och hade problem med att spela piano; hon kanske säger att platsen där hon övar är för varm eller för kall eller för obekväm på något sätt.

3. Fråga PTS-personen om han minns när han första gången hade den sjukdomen eller råkade ut för den typen av olycka. Han kommer med en gång att börja gå tillbaka i tankarna och inse att det har inträffat förr.

4. Fråga honom nu vem det var som undertryckte honom vid den tidpunkten. Vanligtvis säger han det med en gång.

5. Man finner vanligtvis att han har namngett en person som han fortfarande står i förbindelse med eller har kommunikation med! Sedan frågar man honom om han vill hantera eller om han vill avbryta förbindelsen med den suppressiva personen. Han kommer att orsaka en hel del upprörda känslor och svårigheter i sitt liv om han dramatiskt avbryter förbindelsen – dramatiskt betyder att göra något på ett sätt som kan orsaka upprördhet eller chockera människor, hetsa upp dem osv. – så PTS-personen måste arbeta ut hur han ska hantera saken på ett smidigt sätt.

Om han inte kan se hur han kan göra det, kan man arbeta med honom så att han börjar hantera saken smidigt och varsamt, steg för steg. Detta kan göras genom att man säger åt honom att faktiskt besvara sin post eller skriva till den suppressiva personen och skicka honom ett trevligt ”solsken och vackert väder”-brev. ”Solsken och vackert väder” innebär en kommunikation som är lugn, varmhjärtad och vänlig. Den tar vanligtvis upp saker som är bra och som andra kommer att hålla med om, såsom hur bra det var med lite regn efter veckor med torrt väder eller hur spännande fotbollsmatchen förra helgen var. Allt man försöker göra är att få personen som är PTS att börja göra någonting för att mycket varsamt börja hantera saken.

6. När man fått honom att börja med denna varsamma hantering, kontaktar man honom igen och försäkrar sig om att han gör vad man kom överens om att göra. Om han gör de hanteringssteg som man arbetade ut tillsammans, uppmuntrar man honom att fortsätta; han ska alltid använda varsamma ”solsken och vackert väder”-kommunikationer.

Här är ett exempel på hur någon som är PTS varsamt skulle kunna hantera en förälder som var suppressiv mot honom, istället för att bara avbryta förbindelsen. Hanteringen skulle kunna vara så enkel som att skriva till sin far och säga: ”Jag klagar inte över att du är städare, så var snäll och klaga inte över min livsstil. Det viktiga är att jag är din son och att jag älskar och respekterar dig. Jag vet att du älskar mig, men var snäll och försök respektera mig som en vuxen individ som vet vad han vill i livet.” Eller så skulle han kunna säga: ”Jag skriver till dig pappa, därför att mamma hela tiden skickar mig sådana hemska tidningsurklipp om mina vänner och personer jag arbetar med, och de gör mig ledsen för jag vet att de inte är sanna. Du gör inte det, så det är lättare att skriva till dig.”

Det som är viktigt att inse om PTS-tillstånd är att det faktiskt går att göra någonting åt dem.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.