Let us know how it is going
8.‎1 LEES HET ARTIKEL

PTS-behandeling

Om resultaten te behalen bij het behandelen van iemand die een Potentiële Bron van Moeilijkheden (PTS) is en die in contact staat met een Suppressieve Persoon, zijn er twee belangrijke feiten die je moet begrijpen en waarvan je moet weten dat ze waar zijn:

1. Alle ziekten, in meer of mindere mate, en alles wat misloopt zijn direct en uitsluitend het gevolg van een PTS-conditie.

2. Om van die conditie af te komen, zijn er drie wezenlijke dingen nodig:

a. De technologie achter de conditie begrijpen. Technologie betekent de toepassingsmethoden van een kunst of wetenschap – een manier om iets te doen, in tegenstelling tot alleen maar kennis te hebben over de kunst of wetenschap zelf.

b. Ontdekken. Ontdekken betekent over iets leren of ergens achter komen.

c. De Suppressieve Persoon aanpakken of het contact met hem verbreken. Aanpakken betekent een probleem behandelen, zodat het niet langer een probleem is en het contact verbreken betekent het contact afsluiten en geen communicatie meer met iemand hebben.

Als je gevraagd wordt om iemand die PTS is te behandelen, kun je dat heel gemakkelijk doen – veel gemakkelijker dan je zou denken. Wat je ervan zou kunnen weerhouden iemand die PTS is te behandelen, is te denken dat er andere technologie bestaat of dat de twee regels van hierboven niet altijd van toepassing zijn. Zodra de persoon die een Potentiële Bron van Moeilijkheden probeert te behandelen, ervan overtuigd raakt dat er andere condities, redenen of technologie bestaan dan die die hierboven worden gegeven, is hij meteen verloren en zal hij aan het kortste eind trekken en geen resultaten behalen.

Iemand die PTS is, is zelden psychotisch. Psychotisch betekent zowel lichamelijk als mentaal schadelijk voor de mensen om hem heen. Alle psychoten zijn echter PTS, al was het alleen maar ten opzichte van zichzelf, wat betekent dat ze iets zouden kunnen doen dat schadelijk is voor henzelf.

Artsen en andere gezondheidsprofessionals hebben het er altijd over dat “stress” ziekte veroorzaakt. Bij gebrek aan de volledige technologie hebben ze er geen flauw benul van waarom iemand ziek zou kunnen worden of een ongeluk zou kunnen krijgen. Ze denken gewoon dat het op de een of andere manier waar is. Ze realiseren zich dat stress verschillende ziekten en ongelukken teweeg kan brengen, maar ze hebben geen technologie over hoe je het moet pakken. Wij wel.

Wat is dit verschijnsel “stress” dan wel?

Iemand die aan stress lijdt, wordt feitelijk onderdrukt.

Als die suppressie wordt opgespoord en de persoon de bron van de suppressie afdoende aanpakt of het contact ermee verbreekt, gaat de stress weg en zal de ziekte waar hij last van heeft, in ernst afnemen.

Gewoonlijk heeft de persoon onvoldoende begrip van het leven om te herkennen wat er met hem gebeurt. Hij is verward. Hij gelooft dat al zijn ziekten deel uitmaken van het leven en dat hij gewoon ziek is omdat hij ziek is!

Maar wat er werkelijk gebeurde, was dat er op een bepaald moment iets gebeurde dat hem verzwakte en hem onzeker van zichzelf en ongelukkig maakte, en dat zorgde ervoor dat hij gemakkelijk ziek kon worden.

Hij werd door iemand onderdrukt en begon zich ongelukkig, zwak en zelfs ziek te voelen. Vervolgens, omdat hij telkens opnieuw werd onderdrukt, zorgde de herhaalde onderdrukking ervoor dat hij ook echt ziek werd of een ongeluk kreeg.

Als iemand in contact of in-communicatie met een SP blijft of doorgaat om iets te doen waar de Suppressieve Persoon of de Suppressieve Groep (en een groep kan ook suppressief zijn) bezwaar tegen maakt, zal de suppressie nooit ophouden en zal hij doorgaan ziek te zijn of ongelukken te krijgen. Het is niet alleen maar het feit dat hij op een bepaalde plaats is waardoor hij ziek is en ongelukken krijgt, het is de Suppressieve Persoon die het veroorzaakt.

Gelukkig is het probleem van PTS niet al te ingewikkeld. Wanneer je eenmaal de twee hierboven genoemde belangrijke feiten begrijpt, moet je eenvoudigweg uitwerken hoe je ze kunt gebruiken om de Potentiële Bron van Moeilijkheden te helpen.

Iemand die PTS is kan op drie manieren enorm worden geholpen:

1. De technologie van het aanpakken van iemand die PTS is begrijpen en te leren hoe je deze toepast.

2. Ontdekken wie hem onderdrukt en PTS maakt.

3. De Potentiële Bron van Moeilijkheden helpen het probleem aan te pakken of het contact met de bron van de suppressie te verbreken.

Laten we eens kijken naar de gemakkelijkste manier om dit te doen:

1. Geef de persoon die PTS is de artikelen over Potentiële Bronnen van Moeilijkheden en Suppressieve Personen van deze cursus. Laat hem die bestuderen zodat hij over het onderwerp leert, zoals wat een “Potentiële Bron van Moeilijkheden” is, wat een “Suppressieve Persoon” is en hoe iemand die PTS is het probleem behandelt. De Potentiële Bron van Moeilijkheden kan zich ter plekke eenvoudigweg realiseren dat hij onderdrukt werd en zich veel beter voelen. Dat is weleens gebeurd.

2. Laat de Potentiële Bron van Moeilijkheden, zonder al te veel druk, praten over de ziekte, het ongeval of waar hij dan ook maar problemen mee heeft. Neem bijvoorbeeld het meisje dat piano leerde spelen, maar dat door iemand werd onderdrukt. Zij zou kunnen zeggen dat ze gewoon het gevoel kreeg dat ze het als pianiste nooit zou maken en dat ze het niet langer wilde proberen en daarom maar stopte met oefenen.

De persoon zal doorgaans geloven dat de ziekte, het ongeval of de moeilijkheden kort geleden begonnen en dat ze het gevolg zijn van het gebied waar hij woont of werkt, of ergens waar hij kort geleden is geweest. Het PTS-meisje dat er moeite mee had om piano te spelen, zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat de plek waar ze moet oefenen te warm of te koud is of op de een of andere manier te oncomfortabel is.

3. Vraag de PTS-persoon zich te herinneren wanneer hij die ziekte of zulke ongevallen voor het eerst kreeg. Hij zal zich dit onmiddellijk weer voor de geest beginnen te halen en beseffen dat dit eerder is gebeurd.

4. Vraag hem nu wie het was, die hem toen onderdrukte. Gewoonlijk vertelt hij je dat direct.

5. Gewoonlijk zul je zien dat hij iemand heeft genoemd met wie hij nog steeds in contact staat of met wie hij nog steeds in communicatie is! Dan vraag je hem of hij het wil aanpakken of dat hij het contact met de Suppressieve Persoon wil verbreken. Nou, hij zou een heleboel ontsteltenis en moeilijkheden in zijn leven veroorzaken als hij op dramatische wijze het contact verbreekt – dramatisch wil zeggen iets doen op een manier die ontsteltenis kan veroorzaken of mensen geschokt, opgewonden, enz., kan maken – dus de Potentiële Bron van Moeilijkheden moet uitwerken hoe hij de zaak soepel aanpakt.

Als hij niet kan zien hoe hij dat kan doen, kun je met hem werken om hem de zaak soepel en rustig, beetje bij beetje, aan te pakken. Dit zou gedaan kunnen worden door hem te vertellen feitelijk zijn post te beantwoorden of de Suppressieve Persoon te schrijven en hem een plezierige “koetjes en kalfjes”-brief te sturen. “Koetjes en kalfjes” verwijst naar een communicatie die rustig, welgemeend en vriendelijk is. Zo’n communicatie gaat gewoonlijk over dingen die goed zijn en waar anderen mee zullen instemmen, zoals hoe fijn het was om wat regen te krijgen na weken en weken van droogte of te schrijven over hoe boeiend de voetbalwedstrijd afgelopen weekend wel niet was. Je probeert alleen maar de persoon die PTS is ertoe aan te zetten iets te doen om te beginnen de zaak heel voorzichtig te behandelen.

6. Spreek nog eens met de persoon nadat hij met deze lichte behandeling is begonnen en zorg dat hij doet wat jullie hadden afgesproken. Als hij de stappen voor behandeling doet die je samen hebt uitgewerkt, moedig hem dan aan om ermee door te gaan, en steeds op een rustige manier van “koetjes en kalfjes”-communicaties gebruikmaakt.

Hier is een voorbeeld van hoe iemand die PTS is rustig een ouder zou kunnen aanpakken die suppressief voor hem was, in plaats van gewoon het contact te verbreken. De aanpak kan er eenvoudigweg uit bestaan dat de PTS-persoon een brief aan zijn vader schrijft, waarin hij zegt: “Ik klaag er niet over dat jij conciërge bent, dus klaag dan alsjeblieft ook niet over mijn manier van leven. Het belangrijkste is dat ik je zoon ben, van je houd en je respecteer. Ik weet dat je van me houdt, maar leer me alsjeblieft te respecteren als een volwassene die weet wat hij wil in het leven.” Of hij zou kunnen zeggen: “Ik schrijf maar aan jou pa, want ma blijft me die vreselijke krantenknipsels over mijn vrienden en collega’s sturen en die maken me van streek, omdat ik weet dat ze niet waar zijn. Jij doet dit niet en daarom is het gemakkelijker voor me om jou te schrijven.”

Het belangrijkste is je ervan bewust te zijn dat een PTS-conditie iets is waar je wat aan kunt doen.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.