Let us know how it is going

Velkommen

Du er nu tilmeldt kurset og er næsten klar til at begynde på dit første trin i en spændende og praktisk indlæringsproces. Dette kursus vil give dig effektive værktøjer til brug i dit liv.

Dette kursus er et trinvist forløb med en rækkefølge af studium og øvelser, som du kan lave. Og da hele kurset hviler i sig selv fra dit personlige login, kan du blot logge ind på ethvert tidspunkt, for at gå igennem dine opgaver, indtil du er helt færdig.

Vigtig bemærkning

Når du tager dette kursus, så vær meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår. Den eneste grund til, at en person opgiver et studium eller bliver forvirret eller ude af stand til at lære noget, er, at han er gået forbi et ord, han ikke forstod. Mere

Vigtig bemærkning

Når du tager dette kursus, så vær meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår. Den eneste grund til, at en person opgiver et studium eller bliver forvirret eller ude af stand til at lære noget, er, at han er gået forbi et ord, han ikke forstod.

Forvirringen eller den manglende evne til at forstå eller lære kommer EFTER et ord, som du ikke kendte betydningen af. Det er måske ikke kun de nye og usædvanlige ord, som du ikke forstår.

Et af de vigtigste data i hele emnet studium er, at man aldrig må gå forbi et ord, man ikke forstår.

I ethvert emne, som du begyndte på og så efterlod ufærdigt, vil du opdage, at der var ord, du læste, men ikke vidste, hvad de betød.

Vær derfor meget, meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår.

Hvis det, du studerer, bliver forvirrende, eller du ikke synes at kunne forstå det, så vil der være et ORD lige før, som du ikke har forstået.

Gå ikke videre, men gå tilbage til FØR du fik vanskeligheder, og find det ord, du ikke har forstået helt. Hvor end du ser et ord, der er understreget, kan du klikke på det, og du vil med det samme få betydningen af det ord.

Efterhånden som du går igennem dette kursus, kan du også klikke på menuen øverst på hver kursusside, hvor der står ”Ordliste” (hvilket er en liste af ord, og hvad de betyder), og det vil bringe dig til en liste af ord, der bruges i kurset og give dig betydningen af hvert enkelt.

Hvis du ikke kan finde det ord, du leder efter i ordlisten, så skaf en enkel ordbog, og slå dets betydning op der.

Velkommen til Redskaber til arbejdspladsen online-kurset

Et redskab er noget, man kan bruge til at forbedre ting eller få noget gjort.

I dagens verden der er en hel del vanskeligheder på arbejdspladsen. Man hører ofte om, at folk bliver fyret eller fritstillet fra arbejdet og bliver arbejdsløse. Og de, der arbejder, beklager sig ofte over at arbejde med deres kollegaer eller chefer.

For nogle forekommer arbejde at være noget, de skal lave for at tjene penge for at betale regninger og klare dagen og vejen. Når de har det sådan, bliver arbejdet en ubehagelig oplevelse.

Og mange taler om at blive udmattet af deres arbejde. De kommer hjem om aftenen, spiser aftensmad, ser tv og går i seng.

Men det behøver ikke være sådan. Der er måder til at hjælpe dig til at blive kvik og nærværende, så du ikke føler dig træt efter en dags arbejde. Der er ting, du kan gøre for at hjælpe med til, at arbejdspladsen bliver et område, hvor du får dit arbejde gjort og føler dig godt tilpas ved dagens slutning. Dette kapitel vil give dig redskaberne til at få det til at ske.

Vigtig bemærkning

Når du tager dette kursus, så vær meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår. Den eneste grund til, at en person opgiver et studium eller bliver forvirret eller ude af stand til at lære noget, er, at han er gået forbi et ord, han ikke forstod. Mere

1.‎1 LÆS ARTIKLEN

Håndtering af forvirring på arbejdspladsen

En eller anden kunne fortælle dig, at der er noget forvirrende ved hans job. Og hvis han ikke ved, hvordan man håndterer den forvirring, oplever han helt sikkert den følelse, fordi han ikke har en måde til at løse den. En forvirring er noget, der ikke ser ud at have nogen løsning her og nu.

For eksempel hvis du gik udenfor dit hus, og pludselig var der en kraftig vind, der blæste blade, aviser og stumper af affald op over det hele, ville det være en forvirring.

Et andet eksempel kunne være, hvis du arbejdede ved din computer, og pludselig begyndte skærmen at flimre, og billedet forsvandt.

Når man ser på de mange ting, der kan påvirke og bringe dig ud af ligevægt i dit liv, synes det nogle gange som om, at alle vanskeligheder er forårsaget af en form for forvirring. En arbejder kunne erkende, at der sker noget, der forvirrer ham, men hvis han ikke ved, hvordan han skal håndtere det, forsøger han bare at fortsætte og på en eller anden måde slippe godt ud af det.

Når du har mange uløste problemer, bliver de til en meget stor forvirring. Nu og da, en arbejder kan få ordrer, der er så forskellige fra hinanden - nogle gange endda bede ham om at gøre det modsatte - at han kan blive meget forvirret.

En moderne fabrik kan være så dårligt ledet, at hele stedet ser ud til at være én stor forvirring, så forvirret at der ikke ser ud til at være en måde til at håndtere og forbedre den.

Folk er normalt afhængige af, at heldet skal være med dem til at hjælpe dem ud af enhver forvirring, der er for meget for dem at håndtere. Held betyder at være afhængig af noget andet end ens egen beslutningstagen for, hvad der vil ske i ens fremtid, hvor man selv ingen kontrol har over den. Hvis man nu skulle give slip på rattet, mens man kørte bil, og håbede på bilen med lidt held holdt sig på vejen, ville man ofte blive skuffet. Sådan er det også i livet. De ting, man ikke håndterer og bare håber vil blive løst ved et lykketræf, går sædvanligvis ikke i orden af sig selv.

Du har måske hørt om eller har set en ven, der bare ignorerer regninger, han skal betale, og skærer tænder, mens han håber, han vil vinde i lotteriet eller på en hest på trav- eller galopbanen og få en masse penge til at løse alle sine problemer. Måske har du kendt folk, der i årevis håndterede deres liv på denne måde. Ved at sætte sin lid til, at held skal få én igennem forvirringen, er det det samme som ikke længere at holde rattet og styre sin bil. Forvirringen vil ikke håndtere sig selv.

Det ville derfor være klogt præcist at forstå, hvad en forvirring er, og hvordan den kan håndteres.

FORVIRRING OG DET STABILE DATUM

Som nævnt ovenfor er en forvirring noget, der ikke ser ud til at have nogen løsning her og nu.

Men for at give det en bredere betydning ER EN FORVIRRING, NÅR DER SKER NOGET, SOM MAN IKKE FORUDSÅ (TROEDE VILLE SKE).

Hvis du stod midt i stærk trafik, ville du sandsynligvis føle dig forvirret af al bevægelsen, der susede omkring dig. Hvis du stod i et voldsomt uvejr med blade og aviser flyvende omkring, ville du sandsynligvis også føle dig forvirret.

Er det muligt, at man faktisk kan forstå en forvirring? Kan en forvirring deles op i enkelte dele? Ja og ja.

Hvis man for eksempel var receptionist i et stort firma og fik ti indgående opkald på samme tid, kunne man føle sig forvirret. Men er der noget svar på den situation?

Eller, hvis du var værkfører, og du havde tre nødsituationer, og der skete en ulykke, alle på samme tid, er der et svar på det?

Ja, det er der. Du kan håndtere enhver forvirring, når du først ved, hvad en forvirring er, og hvordan man skal håndtere en.

En forvirring er kun en forvirring, så længe alle stykkerne eller delene af noget er i bevægelse. En forvirring er kun en forvirring, så længe ingen del af den er tydelig for dig eller forstået.

Forvirring er den grundlæggende årsag til dumhed. For enhver, der er dum, er alle ting, bortset fra de meget enkle, forvirrende. Så hvis du ved, hvad forvirring består af, uanset hvor kvik du måtte være, ville du være kvikkere.

Hvis du nogensinde skulle sætte nogen, der ikke er for kvik, ind i noget, forstår du det godt. Du forsøger at forklare, hvordan noget fungerer. Du gennemgår det og gennemgår det og gennemgår det. Og så sender du ham af sted for at gøre tingen, og han skaber omgående rod i det hele. Han siger, han ”ikke forstod det”, eller han ”ikke fattede det”. Den enkle sandhed er, at han var forvirret.

99 % af al uddannelse slår fejl, når det slår fejl, på grund af, at eleven er forvirret. Han er ikke blot forvirret over, hvad han forsøger at lære at gøre, men i selve livet. Når nogen mislykkes, sker det, fordi personen er forvirret. For at lære om maskineri eller at leve livet er man nødt til at kunne skille forvirringen ad og håndtere den, så den ikke længere er en forvirring for én.

Når man håndterer en forvirring, er der en regel, man kan bruge. Den hedder LÆREN OM DET STABILE DATUM. Lære betyder et sammenhængende system af tanker, teorier, regler m.m., der søger at forklare en del af virkeligheden, og stabilt datum betyder en kendsgerning eller en information eller endog en genstand, som er pålidelig og ikke ændrer sig. Du kan bruge den til at hjælpe dig med at rede forvirring ud eller endog forhindre den i at opstå.

Hvis du for eksempel så en masse papirstykker hvirvle rundt i et rum, ville de se forvirrende ud, indtil du valgte ét stykke papir til at være dét stykke papir, man skulle se på. Så kunne du se, at alt andet i rummet var i bevægelse (bevægede sig rundt). En forvirrende bevægelse kan med andre ord forstås ved at finde og beslutte, at én ting ikke bevæger sig.

Du kan selv gøre det, hvis du tager en håndfuld små stykker papir og kaster dem op i luften. Tag nu ét af de stykker papir, og farv det sort. Kast papirstumperne op i luften igen, og fokusér på den sorte. Der ser så ud til at være mindre forvirring, fordi du bruger et stabilt datum til at justere (bringe orden i) resten af forvirringen.

I en trafikstrøm ville alle biler, der bevæger sig, være forvirrende, medmindre du fokuserer på én bil og beslutter, at den ikke bevægede sig i forhold til de andre biler. Så kunne du se de andre biler, sammenlignet med den du valgte, og se, hvordan trafikken flyder.

Receptionisten, der får ti opkald på én gang, løser forvirringen ved at beslutte sig til, at ét opkald skal være det første opkald, der får hendes opmærksomhed. Det betyder ikke noget, hvilket et hun besvarer først. Forvirringen med ”ti opringninger på én gang” bliver mindre forvirrende det øjeblik, hun vælger ét opkald, der skal besvares.

Værkføreren, der stod over for tre nødsituationer og en ulykke, behøver kun at beslutte, hvilken han vil håndtere først, for at gøre situationen mindre forvirrende og få tingene under kontrol.

Indtil du vælger én bid information, én ting, én bestemt ting i en forvirring – det stabile datum – fortsætter forvirringen. Den ene ting, man vælger og bruger, bliver det stabile datum for resten af tingene i forvirringen.

Enhver stump viden – lad os for eksempel sige, hvordan man bager en kage – er bygget op fra ét datum. Det er dets stabile datum.

I det at bage en kage kunne det stabile datum være, at når man lægger alle ingredienserne i en ovn, bliver de bagt og bliver til en kage. Hvis man forsøger at gøre det stabile datum forkert eller falsk, kan al den viden, man havde, blive forvirrende. Hvis nogen for eksempel sagde, at en ovn var en dårlig ting, og kager ikke burde bages i en ovn, ville hele emnet blive forvirrende for dig.

Et stabilt datum behøver ikke engang at være det korrekte. Det er ganske enkelt den ene ting, der samordner alle de andre og afholder ting fra at være en total forvirring.

Hvis du underviste nogen i, hvordan man bruger en maskine, og hvis han ikke forstod og fulgte dine anvisninger, gjorde han det, fordi han ikke havde et stabilt datum. Han skal først forstå én kendsgerning. Når han har forstået og fattet den ene kendsgerning, kan han fatte andre. Enhver ville have det vanskeligt i en forvirrende situation, indtil han fuldt ud har fattet én kendsgerning eller én ting.

Forvirringer, uanset om de ser store og svære ud at overvinde, består af information, love, regler eller stykker af noget. Fat én del eller lov eller regel, og du vil blive i stand til at håndtere forvirringen. Når man har fattet, hvordan man får en del til at fungere, se, hvordan de andre dele fungerer, når de sammenlignes med den, og man vil have fået kontrol over forvirringen. Og derpå, ved at få andre ting justeret til det du har fattet, vil du snart være i stand til at tage kontrol over og fuldt ud håndtere forvirringen.

Når man underviser personen i at bruge en maskine, smid så ikke en hel masse information mod ham, og påpeg så de ting, han gjorde forkert. Det ville være forvirrende for ham og vil få ham til at opføre sig dumt. Find et sted i hans forvirring til at begynde med, ét datum. Sig for eksempel til ham: ”Sådan starter du maskinen.”

Når man finder nogen, der er forvirret, kunne det være, at alle retningslinjerne bare var smidt mod ham, uden at han forstod dem, og han har derfor ikke en klar idé om, hvad tingene er, eller hvordan de virker. For at håndtere én som ham kunne du begynde med det meget enkle såsom: ”Dette er en maskine.” Gør ham derpå sikker på det. Lad ham føle på den, rode med den, skubbe til den. Og du vil blive overrasket over, hvor længe det kunne tage, men det vil også overraske dig, hvordan hans sikkerhed vokser. Ud over alle de komplekse eller vanskelige ting, han skal lære for at blive i stand til at betjene maskinen, skal han først kende ét datum. Det er ikke engang vigtigt, hvilket datum han lærer først, så længe han lærer det godt. Det er altid bedre at lære nogen et enkelt grundlæggende datum. Du kunne for eksempel vise ham, hvad maskinen gør, du kunne forklare ham, hvad maskinen fremstiller, eller du kunne fortælle ham, hvorfor han er blevet valgt til at betjene denne maskine. Men du skal gøre ét grundlæggende datum klart for ham, ellers vil han i sin forvirring hverken vide ud eller ind.

Forvirring er uvished. Forvirring er dumhed. Forvirring er utryghed. Når du tænker på uvished, dumhed og usikkerhed, tænk på forvirring, og du vil have ret.

Hvad er så sikkerhed? Sikkerhed er et fravær af forvirring. Hvad er så intelligens? Intelligens er evnen til at håndtere forvirring. Hvad er så sikkerhed? Sikkerhed er evnen til at gå igennem eller udenom eller til at bringe orden i forvirringen. Sikkerhed, intelligens og tryghed er fravær af eller evne til at håndtere forvirring.

Hvad har held med forvirring at gøre? Held er håbet om, at et eller andet ukontrolleret tilfælde vil hjælpe en igennem. At satse på held er at tabe. Det vil ikke hjælpe dig til at få succes.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.