Let us know how it is going

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.

Välkommen till online-kursen Verktyg för arbetslivet

Ett verktyg är något man kan använda för att förbättra saker eller få något gjort.

I dagens värld finns det många problem på arbetsplatserna. Man hör ofta om människor som avskedas eller friställs och blir arbetslösa. Och de som arbetar klagar ofta över hur det är att arbeta med sina medarbetare eller chefer.

För en del tycks arbete vara något de måste göra för att tjäna pengar så att de kan betala räkningarna och hålla sig vid liv. När de upplever det på det sättet, blir arbete något obehagligt.

Och många talar om att de blir utmattade av sitt arbete. De kommer hem på kvällen, äter middag, tittar på tv och går och lägger sig.

Men det behöver inte vara så. Det finns metoder som kan hjälpa dig bli pigg och vaken och inte känna dig trött efter dagens arbete. Det finns saker man kan göra för att hjälpa till med att göra arbetsplatsen till en trevlig plats där man får sitt jobb gjort och mår bra vid dagens slut. Detta kapitel ger verktygen du behöver för att få detta att hända.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

1.‎1 LÄS ARTIKELN

Hur man handskas med förvirring i arbetslivet

Någon kanske berättar för dig att det är något som är förvirrande med hans arbete. Och om han inte vet hur han ska hantera förvirringen, upplever han definitivt den känslan, för han har inte något sätt att hantera den. En förvirring är något som inte tycks ha någon omedelbar lösning.

Om man till exempel promenerade utanför sitt hus och en kraftig vindstöt plötsligt fick löv, papper och bitar av skräp att blåsa omkring överallt, skulle det vara en förvirring.

Ett annat exempel skulle kunna vara om man arbetade vid sin dator och skärmen plötsligt började flimra och bilden försvann.

När man tittar över de många saker som kan påverka och göra en upprörd i ens liv, verkar det ibland som att alla svårigheter orsakades av någon form av förvirring. En arbetstagare kanske råkar ut för att någonting som händer är förvirrande för honom, men om han inte vet hur han ska hantera det, försöker han bara fortsätta och på något sätt komma ur det okej.

När man har många olösta problem, blir de tillsammans som en enda enorm förvirring. Då och då kan en arbetstagare få order som i så hög grad skiljer sig från varandra – ibland säger de till och med åt honom att göra motsatta saker – att han kan bli mycket förvirrad.

En modern fabrik kan skötas så illa att hela stället verkar vara en enda stor förvirring – så förvirrad att det inte verkar finnas något sätt att hantera och förbättra den.

Folk förlitar sig vanligtvis på tur för att komma ur en förvirring som är för mycket för dem att handskas med. Tur betyder att man förlitar sig på något annat än sitt eget beslutsfattande angående vad som kommer att hända med en i framtiden, utan att man har någon kontroll över det. Om man skulle släppa ratten när man körde bil och hoppades att bilen höll sig kvar på vägen genom att förlita sig på tur, skulle man ofta bli besviken. På samma sätt är det i livet. De saker som man inte hanterar utan bara hoppas att tur kommer att lösa, ordnar normalt inte upp sig av sig själv.

Du har kanske hört talas om eller sett en vän som bara ignorerar räkningar han måste betala och biter ihop tänderna, samtidigt som han hoppas att han kommer att vinna på något lotteri eller hästkapplöpningar och vinna en massa pengar som kommer att lösa alla hans problem. Du har kanske känt personer som i åratal har skött sina liv på det sättet. Men att förlita sig på tur för att komma ur förvirringen är detsamma som att inte längre hålla i ratten och styra sin bil. Förvirringen kommer inte att hantera sig själv.

Det kan därför vara bra att förstå exakt vad en förvirring är och hur den kan hanteras.

FÖRVIRRING OCH DET STABILA DATUMET

Som nämnts ovan är en förvirring något som inte tycks ha någon omedelbar lösning.

Men för att ge det en bredare innebörd: EN FÖRVIRRING ÄR NÄR NÅGOT HÄNDER SOM MAN INTE FÖRUTSÅG (TRODDE SKULLE HÄNDA).

Om man stod mitt i livlig trafik skulle man antagligen känna sig förvirrad av all rörelse som susade förbi en. Om man stod i ett kraftigt oväder, med löv och papper som flög omkring en, skulle man antagligen känna sig förvirrad.

Är det möjligt att faktiskt förstå en förvirring? Kan en förvirring delas upp i olika delar? Ja, och ja.

Om man till exempel var receptionist i ett stort företag och fick tio inkommande samtal på en gång, kanske man skulle känna sig förvirrad. Men finns det någon lösning på problemet?

Eller om man var förman i en verkstad och hade tre nödsituationer och en olyckshändelse, alla samtidigt, finns det någon lösning på det?

Ja, det finns det. Man kan hantera vilken förvirring som helst om man vet vad en förvirring faktiskt är och hur man hanterar en.

En förvirring är en förvirring endast så länge alla bitarna eller delarna av någonting rör sig. En förvirring är en förvirring endast så länge ingen del av den är tydlig för en eller förstådd.

Förvirring är den grundläggande orsaken till dumhet. För den trögtänkte är alla saker förvirrande, utom de som är mycket enkla. Så om man visste vad förvirring bestod av skulle man vara intelligentare, oavsett hur intelligent man var.

Om du någonsin varit tvungen att lära någon som inte var alltför klyftig någonting, förstår du detta väl. Du försöker förklara hur någonting fungerar. Du går igenom det om och om igen. Och sedan skickar du iväg honom för att göra det och han ställer omedelbart till med en fullständig röra. Han säger att han ”inte förstod” eller han ”inte fattade”. Den enkla sanningen är att han var förvirrad.

I nittionio fall av hundra misslyckas all utbildning, när den misslyckas, på grund av att den studerande var förvirrad. Han är inte bara förvirrad över vad han försöker lära sig göra, utan i själva livet. Så när någon misslyckas, sker detta för att personen är förvirrad. För att lära sig om maskiner eller för att kunna leva livet, måste man kunna ta isär förvirringen och hantera den så att den inte längre är en förvirring för en.

När man hanterar en förvirring finns det en regel man kan använda. Den kallas för GRUNDSATSEN OM DET STABILA DATUMET. Grundsats betyder en grundregel eller lag, och ett stabilt datum betyder ett faktum eller information eller till och med ett föremål som är tillförlitligt och inte förändras. Man kan använda denna grundsats som hjälp för att reda ut förvirring eller till och med förhindra att den uppstår.

Om man till exempel såg en massa papperslappar flyga omkring i ett rum, skulle de se förvirrande ut tills man valde ut en papperslapp till att vara just den papperslapp som man skulle titta på. Då skulle man kunna se att allting annat i rummet var i rörelse. En förvirrande rörelse kan med andra ord förstås genom att man upptäcker och bestämmer att en sak är orörlig.

Du kan göra detta själv om du tar en handfull små papperslappar och kastar upp dem i luften. Ta nu en av papperslapparna och färga den svart. Kasta upp papperslapparna igen och lokalisera den svarta. Då verkar det vara mindre förvirring därför att du använder ett enda stabilt datum för att samordna (bringa ordning i) resten av förvirringen.

I en ström av trafik skulle det att alla bilar rör sig vara förvirrande, såvida man inte hittade en bil och beslutade sig för att just den var orörlig i förhållande till de andra bilarna. Då skulle man kunna titta på de andra bilarna i jämförelse med den man valde ut och se hur trafiken flöt.

Receptionisten som får tio samtal på en gång löser förvirringen genom att besluta sig för ett samtal som det första som får hennes uppmärksamhet. Det har ingen betydelse vilket av dem hon svarar på först. Förvirringen ”tio samtal på en gång” blir mindre förvirrande i samma ögonblick hon väljer ut ett samtal som det hon ska besvara.

När förmannen i en verkstad ställs inför tre nödsituationer och en olyckshändelse, behöver han bara bestämma sig för vilken han ska hantera först för att göra situationen mindre förvirrande och få saker och ting under kontroll.

Ända till dess man väljer ett datum, en artikel, en specifik sak i en förvirring – det stabila datumet – fortsätter förvirringen. Det man väljer ut och använder blir det stabila datumet för resten av sakerna i förvirringen.

All kunskap – som till exempel hur man bakar en kaka – är uppbyggt på ett datum. Det är dess stabila datum.

När man ska baka en kaka skulle det stabila datumet kunna vara att när man blandar samman alla ingredienserna och sätter in dem i en ugn så gräddas (bakas) de och blir till en kaka. Om man försöker hävda att det stabila datumet är fel eller falskt, kan all den kunskap man hade bli förvirrande. Om någon till exempel sade att en ugn var något dåligt och att kakor inte ska gräddas i en ugn, skulle hela ämnet bli förvirrande för en.

Ett stabilt datum behöver inte ens vara det rätta. Det är helt enkelt den sak som samordnar alla de andra sakerna och förhindrar att saker och ting är en fullständig förvirring.

Om man skulle lära någon hur man använder en maskin, och han inte förstod och följde ens anvisningar, gjorde han det för att han inte hade något stabilt datum. Han måste först förstå ett datum. När han väl har förstått detta datum, då kan han förstå andra. Varenda person har problem i en förvirrande situation tills han fullständigt har förstått ett datum eller en sak.

Oavsett hur stora och svåra förvirringar verkar vara att få bukt med, består de av information, lagar, regler eller delar av någonting. Om man förstår en del eller lag eller regel, kommer man att kunna hantera förvirringen. När man väl har förstått hur man får en viss del att fungera, observerar man hur de andra fungerar när de jämförs med den delen, så har man minskat förvirringen. Och sedan, genom att få andra saker att passa in med vad man har förstått, kommer man snart att kunna ta kontroll över och fullständigt hantera förvirringen.

När man lär en person använda en maskin, kastar man inte en massa information mot honom och påpekar sedan alla saker han gjorde fel. Det skulle vara förvirrande för honom och få honom att agera dumt. Hitta något ställe i hans förvirring för att börja, ett datum. Säg till exempel till honom: ”Det är så här man startar maskinen.”

När man ser någon som är förvirrad kan det tänkas att alla anvisningarna bara kastades mot honom utan att han förstod dem, och att han därför inte har en klar uppfattning om vad saker och ting är eller hur de fungerar. För att hantera någon i en sådan situation kan man börja med något mycket enkelt, som till exempel: ”Det här är en maskin.” Låt honom förvissa sig om det. Låt honom känna på den, plocka med den, putta på den. Och man skulle häpna över hur lång tid det kan ta, men man skulle också häpna över hur hans visshet ökade. Bland alla komplexa eller svåra saker han måste lära sig för att kunna använda maskinen, måste han först känna till ett datum. Det är inte ens viktigt vilket datum han lär sig först, bara han lär sig det väl. Det är alltid bättre att lära någon ett enkelt grundläggande datum. Man skulle till exempel kunna visa honom vad maskinen gör, man skulle kunna förklara för honom vad maskinen producerar, eller man kan tala om för honom varför han har utsetts till att sköta den här maskinen. Men man måste göra ett grundläggande datum klart för honom, annars kommer han att tappa bort sig i förvirring.

Förvirring är ovisshet. Förvirring är dumhet. Förvirring är otrygghet. När du tänker på ovisshet, dumhet och otrygghet, tänk på förvirring så har du rätt.

Vad är då visshet? Visshet är avsaknad av förvirring. Vad är då intelligens? Intelligens är förmågan att hantera förvirring. Vad är då trygghet? Trygghet är förmågan att ta sig igenom eller runt eller bringa ordning i förvirring. Visshet, intelligens och trygghet är avsaknad av förvirring, eller förmågan att hantera den.

Hur passar tur in i förvirring? Tur är förhoppningen att någon okontrollerad slump ska klara en igenom. Att räkna med tur är att förlora. Det kommer inte att hjälpa en bli framgångsrik.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.