Let us know how it is going
2.‎1 LÆS ARTIKLEN

Nå og Trække Tilbage

Med en forståelse af forvirring og behovet for god kontrol for at bringe orden kan man nemt observere arbejdere og ledere, som skaber forvirringer med dårlig kontrol. Der er en meget enkel men virkelig overbevisende metode til at forbedre en persons kontrol. Den kaldes Nå og Trække Tilbage.

betyder at røre eller tage fat i noget. Det betyder også at komme frem til, komme til eller ankomme til et sted.

TRÆKKE TILBAGE betyder at bevæge sig væk fra eller give slip på noget.

Man ville ikke forvente, at en person har særlig megen kontrol over, eller dygtighed inden for noget, han ikke er fortrolig med. Den vigtigste del af at være fortrolig med noget er at være i kommunikation med det.

Når en person ikke er i kommunikation med noget, trækker han sig tilbage fra det, og han er ikke ved at nå ud til eller kontakte nogen del af det.

Hvis en person ikke kan nå og trække sig tilbage fra noget, vil han ikke være i stand til at være i kontrol over det.

Hvis nogen for eksempel er ude af kommunikation med en bil, vil han have svært ved at køre den korrekt og kunne komme ud for en ulykke.

Men hvis en person kan nå ud efter noget og trække sig tilbage fra det, kunne han siges at være i kommunikation med det.

At være i kommunikation med noget er at være i en position, hvor man kan kontrollere det.

Nå og Trække Tilbage-proceduren hjælper en person til at komme i kommunikation med og være bedre i stand til at kontrollere genstande, maskineri, folk, rum og områder omkring sig.

Når man hjælper nogen til at forbedre sin kommunikation med genstande, maskineri, rum og områder, gøres det bedst gennem reel fysisk kontakt med de genstande og rum.

Nå og Trække Tilbage er et værdifuldt redskab at bruge for at få en person i god kommunikation med sit arbejdsområde, især maskineriet og ting han bruger i arbejdet.

En pilot ville lave Nå og Trække Tilbage på alle genstande og rum i sit fly inklusive sin hangar, hvor han har sit fly stående, og selv jorden. En sekretær ville lave Nå og Trække Tilbage på sin computer, telefon, stol, sit skrivebord osv.

At føle dig godt tilpas med de redskaber, du bruger til at få dit job udført, er et meget vigtigt trin i at gøre dit job godt. Du kan virkelig forøge mængden af arbejde, du får udført, blot ved at lave Nå og Trække Tilbage-proceduren.

En officer i flyvevåbnet f.eks. brugte Nå og Trække Tilbage-proceduren på sin eskadrille, og i et helt år var der ikke en eneste ulykke, ikke engang så meget som en vingespids, der berørte en vingespids. Det er højst sandsynligt den eneste flyvevåben-eskadrille i historien, der gik igennem et helt år uden overhovedet at have et mindre uheld.

PROCEDURE

Nå og Trække Tilbage-proceduren er nem at lære. Den kan udføres på en hvilken som helst genstand eller område. Den kan udføres på en persons arbejdssted, på nyt udstyr, en maskine, hvad som helst. Den udføres, indtil personen er i god kommunikation med sit arbejdsområde.

1. Tag personen til det område, hvor du vil køre Nå og Trække Tilbage, og forklar proceduren.

2. Forklar ham de kommandoer, der bliver brugt, og vær sikker på, at han forstår dem. Kommandoerne, man skal bruge, er som følger:

A. ”Nå den/det ______.” (navngiv og peg på en genstand, person eller et område)

B. ”Træk dig tilbage fra den/det ______.” (navngiv og peg på den samme genstand, person eller det samme område)

3. Giv ham den første kommando. For eksempel: ”Nå den store røde knap på forsiden af maskinen.”

Peg altid på genstanden (eller personen, rummet osv.) hver gang, du giver en kommando, så personen, der udfører den, ikke begår nogen fejl.

4. Når personen har udført kommandoen, tak ham for at udføre kommandoen ved at sige: ”Tak,” ”Godt,” ”All right” osv.

5. Giv ham den anden kommando. For eksempel: ”Træk dig tilbage fra den store røde knap på forsiden af maskinen.” Tak ham, når han har gjort det.

6. Fortsæt med at skifte kommandoerne A, B, A, B osv., idet du takker ham hver gang, han udfører kommandoen, du gav ham, og få personen til at røre ved forskellige dele af genstanden eller området.

7. Fortsæt Nå og Trække Tilbage-proceduren, indtil personen får en lille forbedring i det, han gør, føler sig en smule bedre tilpas med genstanden eller området, eller simpelthen føler sig godt tilpas med det, han gør.

8. Vælg en anden genstand, rum eller person i hans område, og lav proceduren igen, indtil han er glad for tingen eller rummet.

Få ikke personen til at lave Nå og Trække Tilbage i det uendelige på den samme del af noget, der bliver brugt. Gør det på forskellige punkter og dele af genstanden, der berøres.

Gå rundt med personen, der udfører handlingen, idet du sikrer dig, at han rent faktisk kommer i kontakt med punkterne eller områderne på/i genstande, rum eller personer.

Vælg genstande på en sådan måde, at det går fra mindre til større genstande, idet der berøres forskellige dele af hver enkelt efter tur, indtil personen føler sig godt tilpas med at udføre proceduren, eller indtil du giver ham kommandosættet A og B tre gange, og der ingen ændring er. Når man laver Nå og Trække Tilbage, tag også vægge, gulve og andre dele af det område med, hvor du nu laver proceduren.

Når du laver handlingen på et område eller et rum, til forskel fra en genstand, få personen til, igen og igen, at gå ind i rummet og gå ud af rummet.

9. Fortsæt til personen føler sig bedre tilpas med sit arbejdsområde eller ting i det rum og er meget glad for hele området, han udfører proceduren på. Hvis personen har en stor forbedring, såsom en ny bevidsthed om sit arbejdsområde eller en sikkerhed på sit job, ville man ikke køre videre med Nå og Trække Tilbage efter det punkt.

Nå og Trække Tilbage på maskineriet, genstandene, personerne, områderne og rum på en persons arbejde vil i høj grad hjælpe på hans kontrol, fortrolighed med og forståelse af det.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.