Let us know how it is going

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.

Välkommen till online-kursen Beståndsdelarna i förståelse

Under hela vårt liv strävar vi efter att förstå människor och saker och ting bättre så att vi kommer bättre överens med andra; så att vi bättre kan sköta en maskin eller helt enkelt så att vi ska veta vad det är som händer i världen.

Men trots våra bästa avsikter, stöter vi ibland på upprördheter, meningsskiljaktigheter och missförstånd.

Om det fanns något sätt att öka vår förståelse av människor och problem, skulle detta vara något mycket värdefullt att veta.

I Scientology upptäcktes det att alla mänskliga relationer – och faktiskt vilken aktivitet som helst i livet – kan förbättras när man vet vad förståelse i sig faktiskt är.

L. Ron Hubbard har isolerat de faktiska beståndsdelarna i förståelse. Genom att känna till dessa beståndsdelar och hur de förhåller sig till varandra och hur de tillsammans bildar förståelse, kan man göra någonting åt vilket problem som helst, stort som litet.

Detta är grundläggande kunskap som är gemensam för alla aspekter av livet, från relationer med andra människor till att driva företag, vara medlemmar av grupper, undervisning och utbildning, myndigheter, industri – allting.

Denna kurs ger dig en introduktion till dessa enkla men kraftfulla grundprinciper så att du kan börja skapa större förståelse inom vilket område av ditt liv som helst eller av andras liv.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

1.‎1 LÄS ARTIKELN

Affinitet, Verklighet och Kommunikation

I Scientology har vi en hel del att göra med detta ämne som kallas förståelse. Förståelse innehåller mycket specifika delar. Dessa delar är: AFFINITET, VERKLIGHET och KOMMUNIKATION.

Förståelse är resultatet av kombinationen affinitet, verklighet och kommunikation. Exempel: Man måste ha en viss affinitet för (tycka om) ett föremål, en viss kommunikation med det och ett visst begrepp om dess verklighet (veta något om det) innan man kan förstå det. Så ens förmåga att förstå en person, en tanke eller ett föremål beror på ens affinitet, ens kommunikation och ens verklighet.

För att kunna förbättra eller öka förståelse, är det nödvändigt att vara väl förtrogen med och förstå vad var och en av dessa tre delar i sig består av.

AFFINITET

Ordet affinitet används här i betydelsen kärlek, gillande, eller vilken som helst annan känslomässig inställning. Under ”affinitet” har vi huruvida vi tycker om människor eller inte, huruvida vi kan leva nära människor eller inte, huruvida vi känner oss emotionella gentemot människor eller inte. Olika känslor såsom apati, vrede, uttråkning och entusiasm visar alla olika nivåer av affinitet.

Mängden affinitet kan mätas med hur villig någon är att vara i samma utrymme som eller vara som (likna) en annan person. Om man säger: ”Jag tycker om dig”, är det detsamma som att säga: ”Jag skulle gärna vara dig.” ”Jag tycker om dig” betyder också ”jag skulle gärna uppta ditt utrymme”. När två individer inte tycker om varandra, innebär det att de inte vill vara i varandras utrymme, de vill inte ta den andra personens synvinkel. De vill inte vara som den andra personen. Om den ene är klädd i blått upplever den andra att han måste klä sig i grönt. Om två personer som pratar med varandra inte är i affinitet med varandra, tenderar de att gräla eller bara gå iväg från varandra.

VERKLIGHET

Med verklighet menar vi ”de fasta föremålen, de verkliga sakerna i livet”. Verklighet är vad som uppfattas (ses, känns, hörs osv.). Verklighet är överenskommelse om det som är eller det som existerar. Någonting som är verkligt är någonting som vi är överens om existerar och kan förnimma. Motsatsen skulle vara oenighet, varvid två eller flera personer inte är överens om vad som är sant eller vad som är verkligt.

Det som är verkligt är verkligt helt enkelt därför att det är överenskommet, och inte av någon annan anledning.

KOMMUNIKATION

Kommunikation är den viktigaste av de tre delarna för att få till stånd förståelse.

En kommunikation är ett meddelande eller en partikel som går över ett avstånd i en viss riktning mellan två exakta punkter.

Ett mycket enkelt sätt att beskriva vad kommunikation innebär är det att en partikel går från en del av ett utrymme till en annan del av utrymmet. En partikel är den sak som kommuniceras. Det kan vara ett föremål, ett skrivet meddelande, ett talat ord eller en idé.

Exempel: Om man tog en tennisboll och kastade den till någon för att fånga, skulle det vara en kommunikation från en själv till den andra personen. Om man säger ”hej” till någon, skulle det också vara en kommunikation, exakt enligt betydelsen ovan.

Kommunikation kan också vara på två håll, där personen som tog emot det första meddelandet skickar sitt eget meddelande tillbaka till den första personen. Detta skapar ett ömsesidigt utbyte av (det att ge och ta emot eller det att utbyta) idéer eller partiklar.

Kommunikation är inte bara att tala med någon. Det finns många sätt att kommunicera. Två personer kan sitta och titta på varandra och vara i kommunikation. Ett sätt att börja kommunicera är genom beröring. Man kan smeka en katt och plötsligt börjar den spinna. Man är i kommunikation med katten. Man kan räcka fram handen och skaka hand med någon och då är man i kommunikation med den personen. I Frankrike, Italien och Spanien kramar människor ofta varandra när de hälsar. De är i kontakt med varandra och denna kontakt är kommunikation.

Det är viktigt att förstå var och en av dessa tre separata delar, men de har också ett mycket speciellt förhållande till varandra, och när de kombineras innebär det större eller mindre förståelse av människor, föremål och själva livet. Detta är vad nästa lektion handlar om.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.