Let us know how it is going
7.‎1 PRAKTIKUPPGIFT

Ett barns självdeterminism

Praktikuppgifter

Anmärkning: Dessa slutliga övningsuppgifter är valfria. Man måste inte göra dem. De inkluderas här för dig att göra för att hjälpa dig få en ökad förståelse och förmågan att tillämpa kursens material.

Låt ett barn sitta i ditt knä och gör testet som beskrivs i Hur man lever med barn. Lägg märke till vad som händer när man håller barnet i knät med armarna runt honom.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.