Let us know how it is going
4.‎2 תרגיל מעשי

תרגיל מעשי

הסתכל סביבך ונסה למצוא דוגמאות רבות ככל שתוכל של כל אחת משמונה הדינמיקות. הסתכל החוצה מהחלון ואז צא לסיבוב רגלי ברחוב ופשוט המשך לחפש דוגמאות רבות ככל שתוכל למצוא. המשך לעשות זאת עד שתרגיש בטוח בקשר לאיתור הדינמיקות סביבך.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.