Let us know how it is going
4.‎2 BOIKWETLISO BO SEBETSANG

Boitlhakiso bo Sebetsang

Sheba ho tse ho potapotileng mme o leke ho fumana mehlala e mengata eo o ka e fumanang ho enngwe le enngwe ya di dynamics tse robedi. Sheba kantle ho fensetere mme o ko o theose seterateng mme o ntse o sheba mehlala e mengata eo o ka e fumanang. Tswela pele ho etsa sena ho fihlela o ba le bonnete ba hore o ka bona di dynamics tse o pota potileng.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape Mekgwa ya ho Qetela le ho leka kutlwisiso ya hao hape