Let us know how it is going
4.‎2 PRAKTIKUPPGIFT

Praktikuppgift

Se dig omkring och försök hitta så många exempel du kan av var och en av de åtta dynamikerna. Titta ut genom fönstret och ta sedan en promenad nedför gatan och bara fortsätt titta efter så många exempel du kan. Fortsätt med detta tills du känner dig säker på att kunna hitta dynamikerna omkring dig.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.