Let us know how it is going
6.‎1 LÄS ARTIKELN

Hur man får ett äktenskap att bestå

Varje lyckligt äktenskap har en sak gemensamt: en hög kommunikationsnivå mellan makarna.

Om relationen börjar falla sönder kan parterna avslöja de overtar och undanhållanden som de har mot varandra, så kommer detta att hjälpa dem pussla ihop äktenskapet igen. När makarna visar sina overtar och undanhållanden för varandra kan det först resultera i en del upprördhet, men efter ett tag kommer det definitivt att bidra till att reparera äktenskapet och sätta ihop det igen.

Inget äktenskap kan fortsätta existera utan tvåvägskommunikation. Tvåvägskommunikation innebär att en kommunikation går från en person till en annan – till exempel från Bill till Marie – och sedan går en annan kommunikation från Marie till Bill. Kommunikationen går på två håll – inte bara från Bill till Marie hela tiden.

Tvåvägskommunikation i ett äktenskap kan inte existera om inte äktenskapet fortsätter att postuleras till att existera av båda makarna. Om man gör dessa saker – fortsätter att postulera äktenskapet och upprätthåller tvåvägskommunikation – då kommer man att ha ett äktenskap.

Ett äktenskap består således av att man skapar en relation mellan två personer utan overtar och undanhållanden, och postulerar det till att existera och håller det samman för det oavbrutna skyddet av den gruppens medlemmar.

Det är ett väldigt enkelt arrangemang, faktiskt, och ett mycket tillfredsställande arrangemang om det fortsätter att vara enkelt.

Och om det finns fri kommunikation mellan alla medlemmarna av familjen, kommer de att ha en stark affinitet (kärlek) för varandra och deras affinitet kan vara stark nog för att de ska kunna hantera svåra saker som kommer deras väg och händer i livet, såsom att en av familjemedlemmarna blir sjuk eller bilen går sönder eller en plötslig översvämning skadar huset. De är en grupp som är i kommunikation och kan lättare ta itu med saker som sker i livet som skulle kunna skapa upprördhet i familjen.

När en familj inte är en grupp som har god sammanhållning genom kommunikation, är det mycket svårt för en medlem att ensam hantera till exempel en olycka. Med hjälp av familjen som en grupp kan han bättre hantera livet. Människor har större möjligheter att klara sig som en del av en familjegrupp än om de är ensamma. Och det är en av de grundläggande idéer som äktenskapet är baserat på.

Till exempel skulle ett litet barn inte klara sig i världen ensam – och för den delen skulle ingen av oss ha klarat sig om det inte hade varit för vår familj. Familjen är en av de saker man måste ha för att skapa en framtida generation.

Genom att hålla äktenskapet postulerat, upprätthålla bra tvåvägskommunikation med familjemedlemmarna och inte ha overtar och undanhållanden mellan äkta makar, kan man ha ett mycket lyckligt äktenskap så länge man önskar.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.