Let us know how it is going
6.‎1 LES ARTIKKELEN

Å opprettholde et ekteskap

Ethvert lykkelig ekteskap har en ting til felles: et høyt nivå av kommunikasjon mellom ektefellene.

Hvis forholdet begynner å falle fra hverandre, kan ektefellene avsløre overtene og withholdene som de hadde holdt tilbake fra hverandre, og det vil hjelpe med å få ekteskapet reparert. Til og begynne med kan det oppstå noen opprørtheter når ektefeller utveksler deres overter og withhold, men med tiden vil det helt sikkert hjelpe med å reparere ekteskapet og få det satt sammen igjen.

Intet ekteskap kan fortsette å eksistere uten toveiskommunikasjon. Toveiskommunikasjon betyr at en kommunikasjon går fra en person til en annen – f.eks. fra Kåre til Mary – og så går en annen kommunikasjon fra Mary til Kåre. Kommunikasjonen går to veier og ikke bare fra Kåre til Mary hele tiden.

Toveiskommunikasjon i et ekteskap kan ikke eksistere med mindre ekteskapet fortsetter å bli postulert til å eksistere av begge ektefeller. Hvis dere gjør disse tingene – fortsetter å postulere ekteskapet og holde toveiskommunikasjonen i gang – vil dere ha et ekteskap.

Ekteskap ville da bestå av å få i stand et samkvem mellom mennesker uten overthandlinger og withhold, postulert til å eksistere, og som fortsettes for gjensidig opprettholdelse og for beskyttelse av medlemmene og gruppen.

Det er faktisk et svært enkelt arrangement, og et høyst tilfredsstillende arrangement hvis det fortsetter å være enkelt.

Og hvis det er fri kommunikasjon mellom alle medlemmene av familien, vil de ha en sterk affinitet (kjærlighet) for hverandre, og deres affinitet kan være sterk nok til at de kan være i stand til å håndtere vanskelige ting de støter på og som skjer i livet, så som at et av familiemedlemmene blir syk, eller at bilen går i stykker eller at en plutselig oversvømmelse skader huset. De er en gruppe som er i kommunikasjon og kan lettere klare ting som oppstår i livet som kunne forstyrre familien.

Når en familie ikke er en gruppe som er sammenknyttet med kommunikasjon, er det svært vanskelig for et medlem å håndtere noe som en ulykke alene. Med hjelp fra familien som en gruppe er han/hun bedre i stand til å håndtere livet. Folk har en bedre sjanse til å klare seg som en del av en familiegruppe enn de har alene. Og det er en av de grunnleggende ideene som ekteskapet er basert på.

For eksempel ville et lite barn ikke klare seg i verden alene – og for den saks skyld ville ingen av oss ha klart oss hvis det ikke hadde vært for vår familie. Familien er en av de tingene man behøver for å skape en fremtidig generasjon.

Ved å fortsette å postulere ekteskapet, opprettholde god toveiskommunikasjon med familiemedlemmer og ikke ha overter og withhold mellom ektefeller, kan man ha et meget lykkelig ekteskap så lenge man ønsker.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.