Let us know how it is going
7.‎5 תרגיל מעשי

גילוי טקסים ומנהגים מקומיים

מצא כמה מנהגים מקומיים שנחשבים להתנהגות נאותה באיזור שלך שצריך לנהוג לפיהם כדי להיחשב למי שיש לו "גינוני התנהגות טובים".

עשה את זה עד שאתה מרגיש שאתה יכול להבחין בקלות במנהגים מקומיים ולהשתמש בהם כדי להשיג תמיכה בפעילויות שלך.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים ואז בחן את הבנתך שוב.