Let us know how it is going
7.‎2 תרגיל מעשי

עריכת סקר

בחר קבוצה או קהל ספציפיים באיזור או בפעילות שאתה מכיר. ערוך סקר על הקבוצה או הקהל האלה כדי לבסס את הממשות שלהם על נושא כלשהו.

המשך לתרגל עריכת סקרים עד שאתה בטוח שאתה יכול לשאול אנשים את השאלות שלך ולקבל את התשובות שלהם.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים ואז בחן את הבנתך שוב.