Let us know how it is going
7.‎5 PRAKTIKUPPGIFT

Att upptäcka lokala ritualer

Finn flera lokala ritualer som anses vara korrekt uppförande i ditt område och som måste göras för att man ska anses ha ”gott uppförande”.

Gör detta tills du känner att du enkelt kan se olika lokala ritualer och kan använda dessa för att få stöd för dina aktiviteter.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.