Let us know how it is going
7.‎1 תרגיל מעשי

לנקוב בשמם של הקהלים שלך

מטלות מעשיות

הערה: התרגילים המעשיים האלה אינם בגדר חובה. אתה לא חייב לעשות אותם. הם נכללים כאן כדי שתעשה אותם וזה יעזור לך להשיג הבנה מוגברת ויכולת ליישם את החומרים של הקורס.

הסתכל סביב בשכונה או בעיר שלך וציין כמה שיותר "קהלים" שונים. עשה זאת עד שאתה מרגיש בטוח שאתה יכול למצוא באופן נכון את הקהלים השונים שתרצה לתקשר אליהם מסר של יח"צ לגבי פרוייקט שהיית רוצה לעשות.

המשך לעשות את זה עד שאתה בטוח שאתה יכול לנקוב בשמם של הקהלים השונים באיזור שלך.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.