Let us know how it is going
7.‎2 PRAKTIKUPPGIFT

Att göra en enkätundersökning

Välj en specifik grupp eller målgrupp i ett område eller en verksamhet som du är bekant med. Gör en enkätundersökning på den gruppen eller målgruppen, för att fastställa deras verklighet angående något ämne.

Fortsätt att öva på att göra enkätundersökningar tills du känner dig säker på att du kan ställa dina frågor till folk och få deras svar.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.