Let us know how it is going
7.‎2 PRAKTISK ØVELSE

Foreta en spørreundersøkelse

Velg en spesiell gruppe eller et spesielt publikum i et område eller en aktivitet som du har en viss fortrolighet med. Foreta en spørreundersøkelse på denne gruppen eller dette publikummet for å fastslå deres realitet angående et emne.

Fortsett å øve på å gjøre spørreundersøkelser inntil du er sikker på at du kan spørre folk spørsmålene dine og få deres svar.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Praktiske øvelser og deretter teste din forståelse igjen.