Let us know how it is going
7.‎1 PRAKTISK ØVELSE

Navngi ditt publikum

Praktiske oppgaver

Merk: Disse siste øvelsene er valgfrie. Du er ikke nødt til å gjøre dem. De er inkludert her for deg til å gjøre for å bidra til å øke din forståelse av og evne til å anvende dataene i kurset.

Se deg omkring i omgivelsene dine, og list opp så mange forskjellige typer «publikum» som mulig. Gjør dette til du er sikker på at du korrekt kan utarbeide de forskjellige publikumsgruppene som du ville ønske å kommunisere et PR-budskap til om et prosjekt som du har lyst til å gjøre.

Fortsett å gjøre dette inntil du er sikker på at du kan navngi de forskjellige publikumsgruppene i ditt område.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.