Let us know how it is going
9.‎7 תרגיל מעשי

כתוב מערכת צעדים כדי להצליח להשיג שאיפה

כתוב מערכת צעדים כדי להצליח להשיג את השאיפה שהתחלת איתה בתרגיל מעשי מס' 1, קבע שאיפה. השתמש בצעדים הראשונים של הסולם האדמיניסטרטיבי שכבר עשית (מטרה, מדיניות ותוכנית), ובהתבסס על התוכנית, בנה את מערכת הצעדים וכל פרוייקט שאולי תצטרך. תכנן את הצעדים הנותרים של הסולם האדמיניסטרטיבי כדי שיהיו לך כל הסעיפים בסולם ותוכל להשתמש בהם כדי להשיג את השאיפה שלך.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.