Let us know how it is going
9.‎7 PRAKTIKUPPGIFT

Skriv ett program för att uppnå ett mål

Skriv ett program för att uppnå målet du började med i Praktikuppgift nr 1: Fastställ ett mål. Använd de första stegen på den Administrativa skala som du redan gjorde (syfte, policy och plan) och, baserat på planen, utarbeta programmet och eventuella projekt du kan behöva. Ange de återstående stegen av den Administrativa skalan så att du har alla punkterna på skalan och kan använda dem för att uppnå ditt mål.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.