Let us know how it is going
8.‎1 קרא את המאמר

עיקרים (כללים) של הכנת מערכות צעדים

הכנת מערכות צעדים היא מאוד חשובה ויש הרבה מידע על כך. אחת הנקודות החשובות ביותר היא שלכל מערכת צעדים יש כמה חלקים. את החלקים האלה צריך להרכיב יחד בצורה מסודרת, אחרת מערכת הצעדים לא תהיה מוצלחת. אלה הם כמה מהעקרונות בקשר למערכות צעדים.

הנה כמה כללים אחרים שחשוב לדעת על מערכות צעדים:

עיקר מס' אחת: כל רעיון (הצעה או תוכנית) עדיף על שום רעיון, אפילו אם הוא לא מוצא לפועל (מוכנס לפעולה) בצורה טובה.

עיקר מס' שתיים: על מנת שמערכת צעדים תהיה אפקטיבית, חייבים להוציא אותה לפועל.

עיקר מס' שלוש: מערכת צעדים שהתחילו להפעיל אותה צריכה שיעבדו עליה ולא יתעלמו ממנה.

עיקר מס' ארבע: אם אין לך זמן לעבוד על מערכת צעדים, אל תתחיל לעשות אותה ואז תתעלם ממנה. במקום זה, בצע יותר במערכות הצעדים האחרות שאתה כבר עובד עליהן.

עיקר מס' חמש: כל מערכת צעדים זקוקה לקצת כסף. אז לפני שאתה מתחיל במערכת הצעדים, דאג שיהיה לך את הכסף או דע איך אתה הולך להשיג אותו – או הייה מאוד בטוח שמערכת הצעדים תכניס כסף.

עיקר מס' שש: מערכת צעדים צריכה להיות תחת פיקוח של מישהו, אחרת יתעלמו ממנה ויעזבו אותה והיא לעולם לא תושלם.

עיקר מס' שבע: מערכת הצעדים הטובה ביותר היא זאת שתגיע למספר הרב ביותר של אנשים, משפחות, קבוצות וכו', ותעשה את הטוב הרב ביותר למספר הרב ביותר של אנשים, משפחות, קבוצות וכו'.

עיקר מס' שמונה: מערכות צעדים חייבות לממן את עצמן מבחינה פיננסית ולא אמורות לנסות למצוא כסף ממקורות אחרים.

עיקר מס' תשע: מערכות צעדים חייבות ליצור הגברת התעניינות. כאשר יותר ויותר אנשים מתעניינים במערכת הצעדים, הם רוצים לתרום לה. זה אומר שמערכת הצעדים תמשיך לגדול ותיעשה אפילו גדולה יותר.

עיקר מס' עשר: מערכת צעדים היא גרועה אם היא מערערת מערכות צעדים שכבר הוכחו כמוצלחות, או אם היא מפריעה לאנשים שעובדים על מערכות צעדים אחרות.

עיקר מס' אחת-עשרה: לעולם אל תוציא על מערכת צעדים יותר ממה שאתה יכול לקבל ממנה מיד בחזרה.

עיקר מס' שתים-עשרה: אל תתחיל מערכת צעדים חדשה שאז תחסום מערכת צעדים אחרת שמתנהלת או תגזול מהכנסתה.

על מערכות צעדים צריך לעבוד. אנשים שעושים את מערכת הצעדים לא יכולים לאפשר למערכת הצעדים להיפסק. אלה שמפקחים על מערכת הצעדים צריכים להיות מסוגלים לראות אם מערכת צעדים עושה את הדברים שהיא אמורה לעשות ולהמשיך אותה. הם גם צריכים להיות מסוגלים לראות אם מערכת צעדים היא גרועה ולהפסיק לעשות אותה.

מערכות צעדים נגררות ולוקחות יותר מדי זמן אם הסוגים השונים של יעדים לא תוכננו או שלא משלימים אותם. הן נכשלות רק בגלל שלא מוציאים לפועל את סוגי היעדים השונים או לא ממשיכים לבצע אותם.

אתה יכול לבצע כמעט כל דבר שתרצה לעשות אם סוגי היעדים הם מובנים ובנויים באופן שהם יהיו ממשיים וניתנים לביצוע. צריך להמשיך את היעדים ולא להפסיק אותם עד שכל אחד מהם הושלם.

תוכל לבצע מערכות צעדים בכך שתמשיך לעבוד עליהן ולא תאפשר להן לצאת משימוש או להישכח. ובדרך הזאת תוכל להשיג את השאיפות המיועדות לעצמך או לקבוצה שלך.

זאת הדרך להפוך תכנון למציאות ולהשיג שאיפות. זה נכון עבור אדם יחיד באותה המידה שזה נכון עבור קבוצה גדולה. כל האנשים יכולים להפיק תועלת מידיעת העובדות האלה ומהשימוש בהן.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.