Let us know how it is going
3.‎1 OLVASD EL A CIKKET

Ártó tettek és visszatartások

ÁRTÓ TETTEK

Amikor valaki valamilyen ártalmas dolgot tesz, amely ellenkezik azzal az erkölcsi kódexszel, amelyhez a beleegyezését adta, azt ártó tettnek nevezzük.

Ez bármely olyan ártalmas cselekedet, amelyet a személy önmaga, a családja, a csoportja, bármely más élőlény, illetve tárgy vagy tulajdon ellen követett el.

Az ártó tett olyan dolog, amit a személy tett, és amit nem szeretne, ha vele történne meg.

Egy ártó tettet el lehet követni szándékosan vagy véletlenül.

Nem kell, hogy az ártó tettek nagyok legyenek. Egy olyan egyszerű dolog, mint például elkésni, vagy nem profi munkát végezni a munkahelyen, ártó tett. Az ártó tettek magukban foglalhatják továbbá felszerelések megrongálását, dolgok elrejtését a főnök szeme elől, illegális szerek fogyasztását, ittas vezetést vagy a törvény bármilyen módon történő megsértését.

Ártó tett az is, amit a személy nem tett meg, de meg kellett volna tennie.

Például ártó tett, ha látjuk, hogy egy gyerek egy nála fiatalabb gyereket készül megütni, de mi nem akadályozzuk meg, vagy nem teszünk semmit, hanem csak elsétálunk a másik irányba.

Tehát az ártó tett nem pusztán annyi, hogy valakiben vagy valamiben kárt teszünk. Az ártó tett az, amikor megteszünk valamit (elkövetéses ártó tett), vagy nem teszünk meg valamit (mulasztásos ártó tett), és ez a legkevesebb jót eredményezi a legkevesebb embernek vagy az élet legkevesebb területének, illetve a legtöbb kárt okozza a legtöbb embernek vagy az élet legtöbb területének. Ebbe beletartozik az ember családja, csoportja vagy csapata, és az Emberiség egésze.

Sokan gondolják, hogy minden romboló cselekedet egyszerűen azért, mert romboló, már ártó tett. Nekik minden romboló tett vagy mulasztás egy-egy ártó tett. Ez azonban nem igaz. Nem elpusztítani valamit is lehet ártó tett. Például egy kisgyereket megmarni készülő mérges kígyót bántanunk kell, ha meg akarjuk menteni a gyereket. Egy ártalmas vagy pusztító tevékenységnek vagy dolognak segíteni szintén lehet ártó tett, például segíteni a rablóknak elmenekülni a rendőrség elől.

A jótékony tett olyan valami, ami széles körben segít. Jótékony tett lehet kárt tenni valamiben, ami sok emberre és az élet számos területére nézve káros lenne.

Az az elképzelés, hogy semmiben ne tegyünk kárt, és az, hogy mindent segítsünk, ugyanúgy meglehetősen őrültség. Segíteni olyan embereknek, akik rabszolgává tesznek másokat, nem tekinthető jótékony tettnek, és ezért ártó tett. De egy betegséget elpusztítani jótékony dolog, ezért nem ártó tett.

VISSZATARTÁSOK

Az olyan ártó tettet, amelyet valaki elkövetett, de amelyről nem beszél, illetve senkinek nem mondta el, visszatartásnak nevezzük. A visszatartás mindig egy ártó tett után következik.

Például az a nő, aki pénzt lop a munkaadójától, ártó tettet követett el. Ezt követően senkinek nem beszél róla, és ez visszatartássá teszi.

Azáltal, hogy az emberek visszatartanak egy ártó tettet, valami érdekes történik velük: abbahagyják a kommunikációt azzal a személlyel vagy dologgal, amelynek ártottak, és végül visszahúzódnak (eltávolodnak, elzárkóznak) olyan területektől, ahol régebben aktívak voltak.

A Scientologyban most megvannak az eszközök, amelyekkel meg lehet oldani az ártó tettek és a visszatartások által előidézett problémákat, hogy a személy újra a csoport részének érezhesse magát, és visszanyerhesse mások bizalmát és barátságát.

MEGJEGYZÉS: A folytatáshoz le kell zárnod minden korábbi lépést ezen a tanfolyamon. Az utolsó befejezetlen lépés:
MEGJEGYZÉS: Több válaszod is helytelen volt. A folytatáshoz olvasd el újra ezt a cikket – –, majd újból teszteld a tudásod.