Let us know how it is going
3.‎1 LES ARTIKKELEN

Overthandlinger og withhold

OVERTER

Når noen gjør noe skadelig som går imot en moralkodeks som personen har sagt seg enig i, er dette det som kalles en overthandling eller enklere, en overt.

Dette er en skadelig handling en person har gjort mot seg selv, sin familie, sin gruppe, en hvilken som helst annen levende ting eller gjenstand eller eiendom.

En overt er noe en person har gjort som han ikke ville ønske at skulle skje med ham.

En overt kan gjøres med vilje eller ved et uhell.

Overter trenger ikke å være store. Noe så enkelt som å komme for sent eller ikke gjøre en profesjonell jobb på arbeidet, er en overt. Overter kan også omfatte å skade utstyr, skjule ting for sjefen, ta ulovlig stoff, kjøre når man har drukket eller bryte loven på en hvilken som helst måte.

En overt er også noe som noen ikke gjorde som han burde ha gjort.

For eksempel, det å se et barn banke opp et yngre barn og ikke stoppe det eller gjøre noe med det, men bare gå sin vei, er en overthandling.

En overthandling er ikke bare det å skade noen eller noe. En overthandling er en handling eller en unnlatelse som gjør det minste gode for det minste antallet mennesker eller områder i livet, eller mest skade for det største antallet mennesker eller områder i livet. Dette ville innbefatte ens familie, ens gruppe eller team, og Menneskeheten som helhet.

Mange mennesker tror at en handling er en overt ganske enkelt fordi den er destruktiv. For dem er alle destruktive handlinger eller unnlatelser overthandlinger. Dette er ikke sant. Ikke å ødelegge noe kan være en overthandling. For eksempel, en giftig slange som er i ferd med å bite et lite barn burde bli skadet for å kunne redde barnet. Assistanse til en skadelig eller ødeleggende aktivitet eller sak kan også være en overthandling, så som å hjelpe tyver å komme seg vekk fra politiet.

En gagnlig handling er noe som hjelper på en omfattende måte. Det kan være en gagnlig handling å skade noe som ville være skadelig for mange mennesker og områder i livet.

Ideen om ikke å skade noen ting og å hjelpe alt er begge temmelig sinnssyke. Å hjelpe mennesker som lager slaver av andre ville ikke bli betraktet som en gagnlig handling og ville derfor være en overthandling. Men å ødelegge en sykdom ville være gagnlig, og derfor ikke en overt.

WITHHOLD

Et withhold er en overt en person har gjort, men ikke snakker om eller ikke har fortalt noen. Et withhold kommer alltid etter en overt.

For eksempel, en kvinne som sjeler penger fra sin arbeidsgiver, har begått en overt. Etterpå forteller hun ikke noen om det, noe som gjør det til et withhold.

Ved å holde tilbake en overt, skjer det noe interessant med folk: de slutter å kommunisere med personen eller tingene de har skadet, og ender opp med å trekke seg tilbake fra områder hvor de pleide å være aktiv.

I Scientology finnes det nå verktøy til å løse problemene med overter og withhold, som gjør folk i stand til igjen å føle seg som del av en gruppe og gjenopprette tillit og vennskap.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.