Let us know how it is going
3.‎1 LÄS ARTIKELN

Overthandlingar och undanhållanden

OVERTAR

När någon gör något skadligt som går emot en moralkodex som han har samtyckt till, är detta vad som kallas en overthandling eller, enklare, en overt.

Detta är vilken skadlig handling som helst som en person har gjort mot sig själv, sin familj, sin grupp eller något annat levande ting eller föremål eller egendom.

En overt är något en person har gjort som han inte skulle vilja hände honom.

En overt kan begås avsiktligt eller av en slump.

Overtar behöver inte vara stora. Något så vanligt som att komma för sent eller inte göra ett professionellt jobb på sitt arbete är en overt. Overtar kan också inkludera att skada utrustning, dölja saker för sin chef, ta illegala droger, köra bil efter att ha druckit alkohol eller bryta mot lagen i andra avseenden.

En overt är också något en person inte gjorde men borde ha gjort.

Till exempel att se ett barn som just ska till att slå ett yngre barn och inte stoppa det eller göra någonting åt saken utan istället gå därifrån, skulle vara en overthandling.

Så en overthandling är inte bara att skada någon eller något. En overthandling är att göra någonting eller underlåta att göra någonting som gör minst gott för det minsta antalet människor eller områden av livet, eller mest skada för det största antalet människor eller områden av livet. Detta inkluderar en persons familj, grupp eller team och hela mänskligheten (alla människor sammantagna).

Många tror att varenda destruktiv handling är en overt, bara för att den är destruktiv. I deras ögon är alla destruktiva handlingar eller underlåtelser overthandlingar. Så är det inte. Att inte förstöra någonting kan vara en overthandling. Till exempel borde en giftig orm som just ska till att angripa ett litet barn skadas, så att man räddar barnet. Hjälp till en skadlig eller destruktiv aktivitet eller sak kan också vara en overthandling, såsom att hjälpa rånare undkomma polisen.

En välgärning är någonting som hjälper i stor omfattning. Det kan vara en välgärning att skada något som vore skadligt för många människor eller områden av livet.

Idén att inte skada någonting och att hjälpa allting, är båda tämligen galna. Att hjälpa människor som gör andra till slavar skulle inte anses vara en välgärning och skulle därför vara en overthandling. Men att utrota en sjukdom skulle vara en välgärning och därför inte en overt.

UNDANHÅLLANDEN

En overt som en person har gjort men inte talar om eller inte har berättat för någon, kallas ett undanhållande. Ett undanhållande kommer alltid efter en overt.

Till exempel en kvinna som stjäl pengar från sin arbetsgivare har begått en overt. Sedan talar hon inte om det för någon, vilket gör det till ett undanhållande.

Genom att undanhålla en overt, sker det något intressant med människor: de slutar kommunicera med den person eller de saker de har skadat och drar sig till slut tillbaka från områden där de brukade vara aktiva.

I Scientology finns nu verktyg för att lösa de problem som orsakas av overtar och undanhållanden, vilket gör det möjligt för människor att återigen känna sig som en del av en grupp och att återupprätta andras förtroende och vänskap till dem.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.