Let us know how it is going
3.‎1 LÆS ARTIKLEN

Overt-handlinger og withholds

OVERTS

Når nogen gør noget skadeligt, der går imod en moralkodeks, de har tilsluttet sig, er det det, der kaldes en overt-handling eller mere enkelt en overt.

Det er enhver skadelig handling, en person har begået mod sig selv, sin familie, sin gruppe, en anden levende ting eller genstande eller ejendom.

En overt er noget, en person har gjort, som han ikke ville ønske, sker for ham.

En overt kan gøres med vilje eller ved et uheld.

Overts behøver ikke at være store. Noget så simpelt som at komme for sent eller ikke gøre et professionelt job på arbejdet er en overt. Overts kan også omfatte at beskadige udstyr, skjule ting for ens chef, indtage ulovlige stoffer, køre mens man drikker eller på anden måde bryde loven.

En overt er også noget, nogen ikke gjorde, som han burde have gjort.

For eksempel at se et barn, der skal til at slå et mindre barn og ikke stoppe det eller gøre noget ved det, men bare gå den anden vej, ville være en overt-handling.

Så en overt-handling er ikke bare at skade nogen eller noget. En overt-handling er at gøre noget eller ikke gøre noget (en undladelses-handling), som gør det mindst gode for det mindste antal personer eller områder i livet eller den største skade for det største antal personer eller områder i livet. Det ville omfatte en persons familie, gruppe eller hold og hele Menneskeheden.

Mange folk tror, at enhver ødelæggende handling er en overt, simpelthen fordi den er ødelæggende. For dem er alle skadelige handlinger – eller undladelser af at handle – overt-handlinger. Det er ikke sandt. Ikke at ødelægge noget kan være en overt-handling. For eksempel, en giftig slange, der skal til at bide et lille barn, bør skades for at redde barnet. Hjælp til en skadelig eller ødelæggende aktivitet eller ting kan også være en overt-handling, såsom at hjælpe røvere til at slippe fra politiet.

En gavnlig handling er noget, der hjælper bredt. Det kan være en gavnlig handling at skade noget, der ville være skadeligt for mange mennesker og områder i livet.

Idéen om ikke at skade noget og hjælpe alt er begge ret skøre. At hjælpe folk, der slavebinder andre, ville ikke blive betragtet som en gavnlig handling og ville derfor være en overt-handling. Men at gøre det af med en sygdom ville være gavnligt og derfor ikke en overt.

WITHHOLDS

En overt, en person har begået, men ikke taler om eller ikke har fortalt nogen, kaldes et withhold. Et withhold kommer altid efter en overt.

For eksempel, en kvinde, der stjæler penge fra sin arbejdsgiver, har begået en overt. Så fortæller hun ikke nogen om det, hvilket gør det til et withhold.

Ved at tilbageholde en overt opstår der noget interessant med folk: De holder op med at kommunikere til den person eller ting, de har skadet, og ender med at trække sig (bevæge sig væk fra eller trække sig tilbage) fra områder, hvor de plejede at være aktive.

I Scientology er der nu værktøjer til at løse de problemer, overts og withholds har til følge, som gør det muligt for folk igen at føle sig som del af en gruppe og at genoprette andres tillid og venskab.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.