Let us know how it is going
3.‎1 קרא את המאמר

מעשי עבירה ונצירות

עבירות

כאשר מישהו עושה משהו מזיק שמנוגד לתקנון מוסרי שהוא הסכים עליו, זה נקרא מעשה עבירה או, בצורה פשוטה יותר, עבירה.

זוהי כל פעולה מזיקה שאדם עשה נגד עצמו, משפחתו, קבוצתו, כל דבר חי אחר או חפצים או רכוש.

עבירה היא משהו שהאדם עשה שהוא לא היה רוצה שיקרה לו.

עבירה יכולה להיעשות בכוונה או במקרה.

עבירות לא חייבות להיות גדולות. משהו פשוט כמו להגיע מאוחר או לא לעשות עבודה מקצועית הוא עבירה. עבירות יכולות לכלול גם גרימת נזק לציוד, הסתרת דברים מהבוס, שימוש בסמים לא חוקיים, שתיית אלכוהול בזמן נהיגה או הפרת החוק בכל דרך אחרת.

עבירה היא גם משהו שמישהו היה אמור לעשות ולא עשה.

לדוגמה, לראות ילד שעומד להרביץ לילד צעיר יותר ולא לעצור את זה או לעשות משהו בקשר לזה, אלא במקום זאת להסתובב וללכת בכיוון השני, זה יהיה מעשה עבירה.

אז מעשה עבירה הוא לא רק פציעת מישהו או פגיעה במשהו. מעשה עבירה הוא לעשות משהו (פעולה שבוצעה) או לא לעשות משהו (פעולה של מחדל או אי ביצוע) שעושה את הטוב המועט ביותר למספר הקטן ביותר של אנשים או תחומי חיים, או לעשות את הנזק הרב ביותר למספר הרב ביותר של אנשים או תחומי חיים. זה יכלול את משפחתו של אדם, את קבוצתו או הצוות שלו ואת האנושות בכללותה.

אנשים רבים חושבים שכל פעולה הרסנית היא עבירה פשוט משום שהיא הרסנית. בעיניהם, כל הפעולות או המחדלים ההרסניים הם מעשי עבירה. זה לא נכון. לא להרוס משהו יכול להיות מעשה עבירה. לדוגמה, כאשר נחש ארסי עומד להכיש ילד קטן, צריך לפגוע בנחש על מנת להציל את הילד. סיוע לפעילות או לדבר שהם מזיקים או הרסניים יכול גם הוא להיות מעשה עבירה, כמו למשל עזרה לשודדים לברוח מהמשטרה.

מעשה מועיל הוא משהו שעוזר בקנה מידה נרחב. זה יכול להיות מעשה מועיל להזיק למשהו שיזיק להרבה אנשים ותחומים בחיים.

הרעיון שלא להזיק לכלום והרעיון של עזרה לכל דבר הם שניהם מטורפים למדי. עזרה לאנשים שהופכים אחרים לעבדים לא תיחשב לפעולה מועילה ולכן תהיה מעשה עבירה. אבל השמדת מחלה תהיה מועילה ולכן לא תהיה עבירה.

נצירות

עבירה שאדם ביצע אבל לא מדבר עליה או שהוא לא סיפר עליה לאף אחד נקראת נצירה. נצירה באה תמיד אחרי עבירה.

לדוגמה, אישה שגונבת כסף מהמעסיק שלה ביצעה עבירה. לאחר מכן היא לא מספרת על זה לאף אחד, מה שהופך את זה לנצירה.

כשאנשים נוצרים עבירה, קורה להם משהו מעניין: הם מפסיקים לתקשר עם האדם או הדברים שהם פגעו בהם ובסופו של דבר נסוגים (מתרחקים או נרתעים) מאיזורים שבהם הם נהגו להיות פעילים.

ב-Scientology, יש עכשיו כלים כדי לפתור את הבעיות שנוצרו על-ידי עבירות ונצירות, שמאפשרים לאנשים להרגיש שוב חלק מקבוצה ולשקם את האמון והידידות של אחרים.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.