Let us know how it is going
5.‎1 OLVASD EL A CIKKET

Helyes és helytelen

A különféle elképzelések, amelyek az embereknek és csoportoknak vannak azzal kapcsolatban, hogy mi helyes, és mi helytelen, gyakran voltak viták és konfliktusok tárgyai. Az embereknek és csoportoknak azért vannak ezek az ellentmondó gondolataik, mert különböznek az erkölcsi kódexeik. Semmi sem teljesen helyes vagy teljesen helytelen. De a Scientologyban felfedezésre került, hogy valójában mi rejlik a helyesség és helytelenség egész témakörének hátterében. Ez a felfedezés tényeken alapul, nem véleményeken.

Egy helyes cselekedet olyan mértékben helyes, amilyen mértékben segíti a legtöbb embert vagy az élet legtöbb területét, beleértve az ember családját, csoportját vagy csapatát, és az Emberiség egészét. A helyes cselekedet segíti a túlélést.

Így egy helytelen cselekedet olyan mértékben helytelen, amilyen mértékben a legtöbb embernek vagy az élet legtöbb területének árt. A legtöbb ember számára csökkenti a túlélést.

Azzal kapcsolatban, hogy valaki helyesen vagy helytelenül cselekszik-e, a személy gondolkodása nagyon összezavarodhat. Egyes emberek nagyon helytelen dolgokat tesznek, és közben ragaszkodnak hozzá, hogy helyesen cselekszenek.

Van valami, ami nem értelmes és ésszerű, amikor valakinek „igaza van” – ami magyarázatot ad arra, hogy miért történik ez. Egyszerűen megfogalmazva: mindenkiben van egy nagyon erős érzés vagy késztetés arra, hogy megpróbálja elérni azt, hogy igaza legyen. És ez azzal együtt történik, hogy erőfeszítéseket tesz annak elérésére, hogy más embereknek ne legyen igazuk. Gyakran látjuk ezt azokban az emberekben, akik túlzottan kritikusak másokkal.

Lehet, hogy láttál már olyan személyt, aki védekezően viselkedett, és próbált kimagyarázni olyan viselkedést vagy cselekvéseket, amelyek nyilvánvalóan helytelenek voltak. A magatartás legtöbb magyarázata – függetlenül attól, hogy mennyire valószínűtlen, vagy mennyire nehéz elhinni – tökéletesen helyesnek tűnik a magyarázatot adó személy számára, hiszen ez a személy csak ahhoz ragaszkodik, hogy neki igaza van, másoknak pedig nincs igazuk.

A személy megpróbálja elérni, hogy igaza legyen, és küzd az ellen, hogy ne legyen igaza. Ennek semmi köze ahhoz, hogy valóban igaza van-e valamivel kapcsolatban, vagy hogy ténylegesen helyes dolgokat tesz-e. Ez olyan ragaszkodás, amelynek nincs köze a viselkedés helyességéhez.

Az ember mindig – a végsőkig – megpróbálja elérni, hogy igaza legyen.

Hogyan téved akkor valaha is?

Egy személy tévedhet így:

Helytelenül cselekszik, véletlenül, vagy mert nem vett észre valamit. A tett vagy a tétlenség helytelensége ekkor ellentétben áll annak szükségességével, hogy igaza legyen. Ezért aztán lehet, hogy tovább folytatja, és megismétli a helytelen tettet, hogy bebizonyítsa annak helyes voltát.

Erre példa lehetne az, amikor a feleség állandóan odaégeti a vacsorát. Szidás, válással való fenyegetőzés és minden más ellenére továbbra is ezt csinálja. Teljes mértékben véget tudunk vetni ennek a helytelenségnek, ha csupán elmagyaráztatjuk vele, hogy mi a helyes abban, ahogy főz. Nagyon is lehetséges, hogy ez sok mérgelődést és kiabálást fog kiváltani. De ha továbbra is csak felteszed ezt a kérdést, az a késztetés, hogy oda kell égetnie a vacsorát, el fog múlni, és boldogan abba fogja hagyni. Még az is lehet, hogy emlékezni fog egy időpontra a múltban, amikor véletlenül odaégette a vacsorát, és nem tudott szembenézni azzal, hogy megtette ez a helytelen tettet. Tehát, hogy helyessé tegye, amit tett (és ezáltal igaza legyen), onnantól fogva oda kellett égetnie a vacsorákat.

Van egy alapvető elképzelés minden olyan gondolattal vagy viselkedéssel kapcsolatban, amely nem racionális:

Minden helytelen cselekedet egy hiba eredménye, amely után az illető ragaszkodik hozzá, hogy igaza volt. Ahelyett hogy helyrehozná a hibát (amiből az következne, hogy nincs igaza), ragaszkodik hozzá, hogy a hiba helyes cselekedet volt, és ezért megismétli.

A helyességből áll a túlélés. De itt van az a csapda, amelyből az ember úgy tűnik, hogy nem képes kiszabadulni: ártó tetteket halmoz ártó tettekre, amelyeket még erősebbé tesz az, hogy a személy folyamatosan ragaszkodik ahhoz, hogy igaza van.

Szerencsére van egy biztos kiút ebből a csapdából, a Scientology eszközeit használva.

MEGJEGYZÉS: A folytatáshoz le kell zárnod minden korábbi lépést ezen a tanfolyamon. Az utolsó befejezetlen lépés:
MEGJEGYZÉS: Több válaszod is helytelen volt. A folytatáshoz olvasd el újra ezt a cikket – –, majd újból teszteld a tudásod.