Let us know how it is going
3.‎1 LEES HET ARTIKEL

Overts en Achterhoudsels

OVERTS

Wanneer iemand iets schadelijks doet dat ingaat tegen een morele code waarmee ze hebben ingestemd, dan noemen we dat een overt.

Het is een schadelijke daad die iemand heeft begaan tegen zichzelf, zijn gezin, zijn groep of andere levende dingen of voorwerpen of eigendommen.

Een overt is iets wat iemand heeft gedaan waarvan hij niet wil dat het hem overkomt.

Een overt kan opzettelijk of per ongeluk worden begaan.

Overts hoeven niet per se groot te zijn. Een overt kan zoiets eenvoudigs zijn als ergens te laat komen of het niet verrichten van een professioneel stuk werk. Overts kunnen ook inhouden dat je apparatuur beschadigt, dat je dingen voor je baas verbergt, dat je drugs gebruikt, dat je drinkt terwijl je moet rijden of dat je op de een of andere manier de wet overtreedt.

Een overt is ook iets wat je niet hebt gedaan dat je eigenlijk wél had moeten doen.

Zo zou het bijvoorbeeld een overt zijn als je ziet dat een kind op het punt staat een kleiner kind te slaan en je zoiets niet stopt of er niets aan doet, maar gewoon wegloopt.

Een overt is dus niet alleen maar schade toebrengen aan iets of iemand. Een overt is iets doen of nalaten iets te doen, waardoor ofwel het minste goed wordt gedaan voor het kleinste aantal mensen of gebieden van het leven, ofwel de meeste schade wordt berokkend aan het grootste aantal mensen of gebieden van het leven. Tot die gebieden behoren iemands gezin, iemands groep of team, en de Mensheid als geheel.

Veel mensen denken dat een daad een overt is alleen maar omdat die destructief is. Voor hen zijn alle destructieve acties of nalatigheden overts. Dat is niet zo. Niet iets vernietigen kan een overt zijn. Een giftige slang die bijvoorbeeld op het punt staat een klein kind te bijten, zou schade moeten worden toegebracht om het kind te redden. Assistentie verlenen aan een schadelijke of destructieve activiteit of zaak, kan ook een overt zijn, zoals overvallers helpen te ontsnappen aan de politie.

Een goede daad is iets wat in zijn algemeenheid helpt. Het kan een goede daad zijn om schade toe te brengen aan iets wat schadelijk zou zijn voor veel mensen en gebieden van het leven.

Zowel het idee om niets te schaden als het idee om alles te helpen zijn tamelijk dwaas. Het helpen van mensen die anderen tot slaaf maken, zou niet worden gezien als een goede daad en zou daarom een overt zijn. Maar het vernietigen van een ziekte zou wel goed zijn en daarom geen overt.

ACHTERHOUDSELS

Een overt die iemand heeft begaan, waar hij of zij niet over praat, wordt een achterhoudsel genoemd. Een achterhoudsel komt altijd ná een overt.

Zo heeft bijvoorbeeld een vrouw die geld steelt van haar werkgever een overt begaan. Daar zegt ze niemand iets over en daardoor wordt het een achterhoudsel.

Door een overt achter te houden, gebeurt er iets interessants met mensen: ze stoppen te communiceren met de persoon of dingen die ze schade hebben berokkend en uiteindelijk trekken ze zich terug (verwijderen zich of gaan weg) van gebieden waar ze eerst actief waren.

In Scientology zijn er nu tools om de problemen op te lossen die door overts en achterhoudsels ontstaan zijn, waardoor mensen in staat worden gesteld om zich weer een lid van een groep te voelen en om het vertrouwen en de vriendschap van anderen terug te krijgen of te versterken.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.