Let us know how it is going
2.‎1 OLVASD EL A CIKKET

Odanyúlás és visszahúzódás

Most már értjük, hogy mi a zűrzavar. Ahhoz, hogy rendet teremtsünk, jó kontrollt kell kifejteni. Ez világossá válik, ha megnézünk olyan dolgozókat és vezetőket, akik zűrzavarokat okoznak a rossz kontrollal. Van egy nagyon egyszerű, de rendkívül hatékony módszer a személy kontrolljának javítására. Ennek neve: Odanyúlás és visszahúzódás.

Az ODANYÚLÁS valaminek a megérintését vagy megfogását jelenti. Azt is jelenti, hogy odajutni, odakerülni vagy odaérkezni valamilyen helyre.

A VISSZAHÚZÓDÁS azt jelenti, hogy elfelé mozogni valamitől, elengedni.

Nem számíthatunk arra, hogy a személy sok kontrollt, megértést vagy ügyességet mutasson fel valamivel kapcsolatban, ami nem ismerős a számára. Ahhoz, hogy valami ismerős legyen valaki számára, a legfontosabb, hogy az illető legyen vele kommunikációban.

Amikor a személy nincs kommunikációban valamivel, akkor visszahúzódik tőle, és nem óhajt odanyúlni vagy hozzáérni egyik részéhez sem.

Ha a személy nem képes odanyúlni, és visszahúzódni valamitől, akkor azt nem lesz képes kontrollálni.

Például, ha valaki nincs kommunikációban egy autóval, akkor nehézsége lesz azzal, hogy megfelelően vezesse, és balesete lehet.

De ha a személy képes odanyúlni valamihez, és visszahúzódni tőle, akkor azt mondhatjuk, hogy kommunikációban van azzal a dologgal.

Kommunikációban lenni valamivel nem más, mint olyan helyzetben lenni, hogy kontrollálni tudjuk azt a dolgot.

Az Odanyúlás és visszahúzódás eljárásmódja segít a személynek kommunikációba kerülni körülötte lévő tárgyakkal, gépekkel, emberekkel, terekkel és területekkel, és kontrollálni őket.

Amikor segítünk valakinek javítani a tárgyakkal, gépekkel, terekkel és területekkel való kommunikációját, a legjobb ténylegesen fizikai kapcsolatot létesíteni azokkal a tárgyakkal és terekkel.

Az Odanyúlás és visszahúzódás értékes eszköz arra, hogy egy személyt jó kommunikációba hozzunk a munkahelyi környezetével, különösen azokkal a gépekkel és dolgokkal, amelyeket a munkája elvégzéséhez használ.

Egy repülőgép-pilóta a repülőgépéhez tartozó minden tárgyon és téren végezne Odanyúlás és visszahúzódást, beleértve a hangárt, ahol a repülőgépe van, sőt a földet is. Egy titkárnő a számítógépén, a telefonján, a székén, az asztalán stb. végezne Odanyúlás és visszahúzódást.

Annak, hogy jól végezzük a munkánkat, nagyon fontos lépése, hogy kényelmesen érezzük magunkat a munkánk végzéséhez használt eszközökkel kapcsolatban. Mindössze az Odanyúlás és visszahúzódás végzésével rendkívüli mértékben megnövelhetjük az általunk elvégzett munka mennyiségét.

Például egy tiszt a légierőnél az Odanyúlás és visszahúzódás eljárásmódját használta a pilótáinál, és egy teljes évig egyetlen balesetük sem volt, még annyi sem, hogy két szárnyvég összeért volna. Valószínűleg ez a csapat légierő-pilóta az egyetlen a történelem során, amely egy teljes évig a legkisebb baleset nélkül működött.

ELJÁRÁSMÓD

Az Odanyúlás és visszahúzódás eljárásmódja könnyen megtanulható. Végezhető bármely tárgyra vagy területre. Végezhető a személy munkahelyére, egy új berendezésre, egy gépre, bármire. Addig kell folytatni, amíg a személy jó kommunikációba nem kerül a munkaterületével.

1. Vidd a személyt arra a területre, ahol Odanyúlás és visszahúzódást fogtok végezni, és magyarázd el az eljárásmódot.

2. Közöld vele a használandó utasításokat, és győződj meg róla, hogy érti ezeket. A használandó utasítások a következők:

A) „Nyúlj oda ahhoz a ______-hoz.” (nevezz meg egy tárgyat, személyt vagy területet, és mutass is rá)

B) „Húzódj vissza attól a ______-tól.” (nevezd meg ugyanazt a tárgyat, személyt vagy területet, és mutass is rá)

3. Add ki neki az első utasítást. Például: „Nyúlj oda ahhoz a nagy piros gombhoz a gép elején.”

Mindig mutass rá a tárgyra (vagy személyre, térre stb.), amikor kiadod az utasítást, hogy a személy ne tévessze el.

4. Amikor a személy végrehajtotta az utasítást, köszönd meg neki, hogy végrehajtotta az utasítást, azzal, hogy azt mondod: „Köszönöm”, „Jó”, „Rendben”, stb.

5. Add ki neki a második utasítást. Például: „Húzódj vissza attól a nagy piros gombtól a gép elején.” Köszönd meg neki, amikor megtette.

6. Folytasd az A), B), A), B) stb. utasítások váltogatását, mindig megköszönve, hogy végrehajtja az utasítást, amelyet adsz neki, és érintesd meg a személlyel a tárgy vagy terület különböző részeit.

7. Folytasd az Odanyúlás és visszahúzódás eljárásmód végzését addig, amíg egy kis javulás nem történik a személynél abban, amit csinál, egy kicsit jobban nem érzi magát azzal a tárggyal vagy területtel kapcsolatban, vagy egyszerűen jól nem érzi magát azzal kapcsolatban, amit csinál.

8. Válassz egy másik tárgyat, teret vagy személyt a területén, és végezd el újra az eljárásmódot, amíg elégedett nem lesz azzal a dologgal vagy térrel kapcsolatban.

Bármi is az, amit használtok, ne vég nélkül ugyanazon a részén végeztess Odanyúlás és visszahúzódást a személlyel. Végezzétek a megérintett tárgy különböző pontjain és részein.

Sétálj az ezt végző személlyel együtt, meggyőződve róla, hogy valóban kontaktusba kerül a tárgyak, terek vagy személyek pontjaival, illetve területeivel.

Úgy válaszd ki a tárgyakat, hogy a kisebb tárgyaktól a nagyobbak felé haladjatok. A személy érintse meg a soron lévő tárgy különböző részeit, amíg el nem jut oda, hogy jól érzi magát az eljárásmód végzésével kapcsolatban, vagy oda, hogy háromszor kiadod az A) és B) utasításpárt, és nincs változás. Az Odanyúlás és visszahúzódás terjedjen ki a falakra, padlókra és más részekre is azon a területen, ahol az eljárásmódot végzitek.

Amikor az eljárásmódot nem egy tárgyra, hanem egy térre vagy egy helyiségre alkalmazzátok, kérd meg a személyt, hogy sétáljon be a helyiségbe, és sétáljon ki onnan, újra és újra.

9. Folytasd addig, amíg a személy jobban nem érzi magát a munkaterületével vagy az ott lévő dolgokkal kapcsolatban, és nagyon elégedetté nem válik az egész területtel kapcsolatban, amelyre az eljárásmódot végzi. Ha a személynél nagy javulás következik be, például új tudatosságot ér el a munkaterületével, vagy bizonyosságot a munkájával kapcsolatban, nem folytatjuk az Odanyúlás és visszahúzódást ezen a ponton túl.

Az Odanyúlás és visszahúzódás alkalmazása a személy munkájához kapcsolódó gépeken, tárgyakon, embereken, területeken és tereken nagy segítséget fog jelenteni a kontrollja, a jártassága és az adott dologra vonatkozó megértése szempontjából.

MEGJEGYZÉS: A folytatáshoz le kell zárnod minden korábbi lépést ezen a tanfolyamon. Az utolsó befejezetlen lépés:
MEGJEGYZÉS: Több válaszod is helytelen volt. A folytatáshoz olvasd el újra ezt a cikket – –, majd újból teszteld a tudásod.