Let us know how it is going
2.‎1 LEES HET ARTIKEL

Reiken en Terugtrekken

Wanneer men begrijpt wat verwarring is en waarom er goede controle nodig is om orde te scheppen, dan kan men gemakkelijk de werknemers en de managers herkennen die door slechte controle verwarringen scheppen. Er is een heel eenvoudige maar uiterst krachtige methode om iemands vermogen om controle uit te oefenen te verbeteren. Deze methode wordt Reiken en Terugtrekken genoemd.

REIKEN betekent iets fysiek aanraken of beetpakken. Het betekent ook de een of andere plaats bereiken, er aankomen of arriveren.

TERUGTREKKEN betekent je van iets verwijderen of iets loslaten.

Je kunt niet van iemand verwachten dat hij veel controle over of begrip van iets zal hebben of bekwaam in iets zal zijn wanneer hij er niet vertrouwd mee is. Het belangrijkste deel van vertrouwd zijn met iets is om ermee in communicatie te zijn.

Wanneer iemand niet met iets communiceert, trekt hij zich ervan terug en is hij niet van plan naar een deel ervan te reiken of er contact mee te maken.

Als iemand niet naar iets kan reiken en zich ervan kan terugtrekken, dan zal hij niet in staat zijn er controle over uit te oefenen.

Als iemand bijvoorbeeld geen communicatie met een auto heeft, zal hij er moeite mee hebben op de juiste manier met die auto te rijden en kan hij een ongeluk krijgen.

Maar als iemand ergens naar kan reiken en zich ervan kan terugtrekken, kun je zeggen dat hij met dat ding in communicatie is.

In communicatie zijn met iets betekent je in relatie daartoe in een positie te bevinden waarin je er controle over kunt uitoefenen.

De procedure van Reiken en Terugtrekken helpt iemand om met voorwerpen, machinerie, mensen, ruimten en gebieden om hem heen, in communicatie te zijn en om in staat te zijn meer controle erover uit te oefenen.

Als je iemand helpt om zijn communicatie met voorwerpen, machinerie, ruimten en gebieden te verbeteren, kun je dit het best doen door hem fysiek contact te laten maken met die voorwerpen en ruimten.

Reiken en Terugtrekken is een waardevol hulpmiddel om te gebruiken om iemand in goede communicatie met zijn werkomgeving te brengen, vooral wat betreft de gereedschappen en de voorwerpen die hij nodig heeft om zijn werk te doen.

Een piloot zou Reiken en Terugtrekken doen op alle voorwerpen en ruimten van zijn vliegtuig, inclusief de hangaar waar hij zijn vliegtuig parkeert en zelfs de aarde. Een secretaresse zou Reiken en Terugtrekken doen op haar computer, telefoon, stoel, bureau, enz.

Je vertrouwd voelen met de gereedschappen die je gebruikt om je werk te doen, is een zeer belangrijke stap om je werk goed te doen. Je kunt de hoeveelheid werk die je verzet enorm laten toenemen, door gewoon de procedure van Reiken en Terugtrekken uit te voeren.

Bijvoorbeeld, een luchtmachtofficier gebruikte de procedure van Reiken en Terugtrekken bij zijn team van piloten en er gebeurde een heel jaar lang geen enkel ongeluk, nog geen twee vleugelpunten die elkaar raakten. Het is waarschijnlijk het enige team van luchtmachtpiloten in de geschiedenis dat een heel jaar vloog zonder ook maar het kleinste ongelukje.

PROCEDURE

De procedure van Reiken en Terugtrekken is gemakkelijk te leren. Ze kan op elk voorwerp of gebied worden gedaan. Ze kan op iemands werkomgeving worden gedaan, op een nieuw stuk gereedschap, een machine, wat dan ook. De procedure wordt gedaan tot de persoon in goede communicatie is met zijn werkomgeving.

1. Breng de persoon naar het gebied waar je Reiken en Terugtrekken wilt doen.

2. Zeg hem welke aanwijzingen zullen worden gebruikt en verzeker je ervan dat hij ze begrijpt. De aanwijzingen om te gebruiken, zijn de volgende:

A. “Raak die/dat _________ aan.” (waarbij je een voorwerp, een persoon of een gebied noemt en aanwijst)

B. “Laat die/dat _____ los.” (waarbij je het voorwerp, de persoon of het gebied weer noemt en aanwijst).

3. Geef hem de eerste aanwijzing. Bijvoorbeeld: “Raak die grote rode knop aan de voorzijde van de machine aan.”

Wijs iedere keer wanneer je een aanwijzing geeft, het voorwerp (of de persoon, de ruimte, enz.) aan zodat de persoon die de aanwijzing uitvoert zich niet kan vergissen.

4. Als de persoon de aanwijzing heeft uitgevoerd, bedank hem dan voor het uitvoeren ervan door te zeggen: “Dank je”, “Goed”, “Prima”, enz.

5. Geef hem de tweede aanwijzing. Bijvoorbeeld: “Trek je terug van die grote rode knop aan de voorzijde van de machine.” Bedank hem wanneer hij dat heeft gedaan.

6. Ga door met het afwisselend geven van de aanwijzingen A, B, A, B, enz., en bedank hem elke keer als hij de aanwijzing die je hem gaf uitvoert, en laat de persoon verschillende delen van het voorwerp of gebied aanraken.

7. Ga door met het doen van de procedure van Reiken en Terugtrekken, totdat de persoon een kleine verbetering ervaart bij wat hij aan het doen is, zich wat beter voelt over het voorwerp of gebied, of gewoon een goed gevoel heeft over wat hij aan het doen is.

8. Kies een ander voorwerp, ruimte of persoon in zijn gebied uit en doe de procedure opnieuw, totdat hij tevreden over dat item of die ruimte is.

Laat de persoon niet eindeloos Reiken en Terugtrekken doen op hetzelfde deel van datgene wat gebruikt wordt. Doe het op verschillende punten en delen van het voorwerp dat wordt aangeraakt.

Wandel rond met de persoon die de actie uitvoert, waarbij je ervoor zorgt dat hij daadwerkelijk de punten of delen van de voorwerpen, ruimten of mensen aanraakt.

Kies de voorwerpen op zo’n manier uit dat je van kleinere voorwerpen naar grotere voorwerpen gaat, waarbij je de verschillende delen ervan elk op hun beurt laat aanraken tot de persoon zich goed voelt over het doen van de procedure of totdat je hem het stel aanwijzingen A en B drie keer hebt gegeven en er geen verandering optreedt. Wanneer je Reiken en Terugtrekken doet, doe dan ook de muren, vloeren en andere delen van het gebied waar je de procedure uitvoert.

Als je de actie uitvoert ten aanzien van een ruimte of een kamer en niet op een voorwerp, laat de persoon dan verscheidene keren de kamer in en uit lopen.

9. Ga hiermee door totdat de persoon zich beter voelt over zijn werkruimte of over de items in die ruimte en heel opgewekt is over het hele gebied waar hij de procedure op aan het doen is. Als de persoon een grote verbetering ervaart, zoals een nieuw bewustzijn van zijn werkgebied of een grotere zekerheid over zijn baan, wordt het Reiken en Terugtrekken na dat punt niet meer voortgezet.

Reiken en Terugtrekken ten aanzien van de machinerie, voorwerpen, mensen, gebieden en ruimten van iemands werk, zal zijn controle erover, zijn vertrouwdheid ermee en zijn begrip ervan enorm helpen.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.