Let us know how it is going
2.‎1 LÄS ARTIKELN

Nå och dra sig tillbaka

Om man förstår förvirring och behovet av god kontroll för att skapa ordning, kan man lätt upptäcka arbetare och chefer som ställer till med förvirring genom dålig kontroll. Det finns en mycket enkel men oerhört kraftfull metod för att förbättra en persons kontroll. Den kallas Nå och dra sig tillbaka.

betyder att röra vid eller ta tag i någonting. Det innebär också att komma till eller anlända till något ställe.

DRA SIG TILLBAKA betyder att röra sig tillbaka från, eller släppa taget om någonting.

Man förväntar sig inte att en person ska ha särskilt mycket kontroll över eller förståelse av, eller vara skicklig i, någonting som han inte är förtrogen med. Den viktigaste delen av att vara förtrogen med någonting är att vara i kommunikation med det.

När en person inte kommunicerar med någonting, drar han sig tillbaka från det och han står inte i begrepp att nå ut mot eller kontakta någon del av det.

Om en person inte kan nå och dra sig tillbaka från någonting, kommer han inte att kunna ha kontroll över det.

Om någon till exempel är ur kommunikation med en bil, kommer han att ha problem med att köra den ordentligt och kan råka ut för olyckor.

Om en person kan nå ut mot någonting och dra sig tillbaka från det, kan han sägas vara i kommunikation med det.

Att vara i kommunikation med någonting innebär att vara i en position där man kan kontrollera det.

Proceduren Nå och dra sig tillbaka hjälper en person att komma i kommunikation med, och bli bättre på att kunna kontrollera föremål, maskiner, människor, utrymmen och områden runt omkring honom.

När man ska hjälpa någon förbättra hans kommunikation med föremål, maskiner, utrymmen och områden, gör man det bäst genom faktisk fysisk kontakt med dessa föremål och utrymmen.

Nå och dra sig tillbaka är ett värdefullt verktyg man kan använda för att få en person i bra kommunikation med hans arbetsområde, särskilt de maskiner och saker han använder för att utföra sitt arbete.

En pilot skulle göra Nå och dra sig tillbaka på alla föremål och utrymmen i sitt flygplan, inklusive den hangar där han förvarar sitt flygplan och till och med marken. En sekreterare skulle göra Nå och dra sig tillbaka på sin dator, telefon, stolen, skrivbordet osv.

Att känna sig bekväm med de verktyg man använder för att utföra sitt arbete är ett mycket viktigt steg i att göra ett bra jobb. Man kan öka mängden arbete man får gjort oerhört, enbart genom att göra proceduren Nå och dra sig tillbaka.

Ett exempel är en officer i flygvapnet som använde proceduren Nå och dra sig tillbaka på sina piloter, och under ett helt år hade man inte en enda olycka, inte så mycket som en flygplansvinge som rörde vid en annan flygplansvinge. Det är förmodligen den enda grupp flygvapenpiloter i historien som inte hade en enda liten olyckshändelse på ett helt år.

PROCEDUR

Proceduren Nå och dra sig tillbaka är mycket lätt att lära sig. Den kan göras på vilket föremål eller område som helst. Den kan göras på en persons arbetsområde, på ny utrustning, på en maskin, vad som helst. Den görs tills personen är i god kommunikation med sitt arbetsområde.

1. Ta personen till det område där ni ska göra Nå och dra sig tillbaka och förklara proceduren.

2. Tala om för honom vilka anvisningar som kommer att användas och försäkra dig om att han förstår dem. De anvisningar som ska användas är:

A. ”Nå den/det där ______.” (namnge och peka på ett föremål, en person eller ett område)

B. ”Dra dig tillbaka från den/det där ______.” (namnge och peka på samma föremål eller person eller område)

3. Ge honom hans första anvisning. Till exempel: ”Nå den stora röda knappen på maskinens framsida.”

Peka alltid på föremålet (eller personen, utrymmet osv.) varje gång du ger en anvisning, så att inga misstag görs av personen som utför den.

4. När personen har utfört anvisningen, tackar du honom för att han utfört anvisningen genom att säga: ”Tack”, ”Bra”, ”All right” osv.

5. Ge honom den andra anvisningen. Till exempel ”Dra dig tillbaka från den stora röda knappen på maskinens framsida”. Tacka honom när han gjort det.

6. Fortsätt att alternera anvisningarna A, B, A, B osv., och tacka honom varje gång han utför anvisningen du ger honom, och låt honom röra vid olika delar av föremålet eller området.

7. Fortsätt göra proceduren Nå och dra sig tillbaka tills personen uppnår en liten förbättring i det han gör, känner sig bättre angående föremålet eller området, eller att det helt enkelt känns bra för honom med det han gör.

8. Välj ett annat föremål, utrymme eller person i hans område och gör proceduren igen tills han är nöjd med den saken eller det utrymmet.

Låt inte personen göra Nå och dra sig tillbaka i det oändliga på samma del av något som används. Gör det på olika detaljer och delar av föremålet som vidrörs.

Gå runt med personen som gör detta och försäkra dig om att han faktiskt kontaktar föremålens, utrymmenas eller personernas detaljer eller områden.

Välj föremål på ett sådant sätt att ni går från mindre föremål till större föremål; rör vid olika delar av vart och ett i tur och ordning, tills det känns bra för personen att göra proceduren eller tills du ger honom uppsättningen anvisningar A och B tre gånger och det inte är någon förändring. När man gör Nå och dra sig tillbaka ska man även inkludera väggar, golv och andra delar av området där man gör proceduren.

När man gör åtgärden på ett utrymme eller ett rum och inte ett föremål, låter man personen gå in i och ut ur rummet om och om igen.

9. Fortsätt tills det känns bättre för personen angående hans arbetsområde eller föremålen i det området och han är mycket nöjd med hela det område som han gör proceduren på. Om personen upplever en stor förbättring, såsom en ny medvetenhet om sitt arbetsområde eller en visshet om sitt jobb, fortsätter man inte Nå och dra sig tillbaka förbi den punkten.

Nå och dra sig tillbaka på maskinerna, föremålen, människorna, områdena och utrymmena på en persons arbete kommer i hög grad att hjälpa honom kontrollera, bli förtrogen med och förstå det.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.