Let us know how it is going
7.‎1 קרא את המאמר

סיוע Locational

אחד הסיועים הקלים ביותר לביצוע הוא סיוע ה-Locational. סיוע Locational מבוצע על-ידי הפניית תשומת הלב של אדם מהאיזור הכואב של גופו או של הקשיים שלו החוצה אל החפצים באיזור סביבו.

נניח שרצית לתת סיוע למישהו שהיה לו קושי מאוד לא מוגדר. זה הדבר הקשה ביותר לתת עליו סיוע. האדם סובל כאב, אבל הוא לא יכול לומר היכן. הוא לא יודע מה קרה לו. הוא פשוט מרגיש רע. השתמש בסיוע ה-Locational. אתה תגלה שהסיוע הזה יפעל כשסיועים אחרים לא יפעלו.

נוהל

1. אתה והאדם השני יושבים או הולכים, זה לצד זה, בפנים או בחוץ.

2. אמור לאדם שאתה הולך לבצע סיוע Locational והסבר בקצרה שאתה תצביע על דברים ותבקש ממנו להסתכל עליהם:

"אני אבקש ממך, שוב ושוב, להסתכל על חפצים שונים כאן מסביב. אני אצביע על החפץ כשאני אגיד לך להסתכל עליו".

3. הצבע על חפץ ואמור לאדם:

"הסתכל על ה-(חפץ) הזה".

בחר כל מיני חפצים להשתמש בהם בפקודה. לדוגמה, הדלת, הקיר, העץ וכו'.

4. כשהאדם עשה זאת, תן לו וידוע בכך שתגיד "תודה" או "בסדר" או "טוב".

5. המשך לתת את הפקודה מחדש בכל פעם ולהצביע על חפצים שונים באיזור. אל תשכח לתת לאדם וידוע בכל פעם אחרי שהוא הסתכל על החפץ שאמרת לו להסתכל עליו.

6. המשך לעשות את זה עד שהאדם ערני או שיש לו שיפור או הקלה מסוג כלשהו.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.