Let us know how it is going
7.‎1 LÄS ARTIKELN

Lokaliseringsassist

En av de enklaste assisterna man kan ge är lokaliseringsassisten. En lokaliseringsassist görs genom att man riktar personens uppmärksamhet bort från det smärtsamma området av kroppen eller från hans svårigheter och ut på sakerna i omgivningen runtomkring honom.

Låt oss säga att du ville ge en assist till någon som hade ett mycket obestämt besvär. Detta är den person som det är svårast att göra en assist på. Personen har en smärta, men kan inte säga var. Han vet inte vad som har hänt med honom. Han mår bara dåligt. Använd lokaliseringsassisten. Du kommer att upptäcka att den här assisten kommer att fungera när andra assister inte gör det.

PROCEDUR

1. Du och personen sitter ner eller går, sida vid sida, inomhus eller utomhus.

2. Säg till personen att du ska göra en lokaliseringsassist och förklara kortfattat att du kommer att peka ut föremål och be honom att titta på dem:

”Jag kommer att be dig, om och om igen, att titta på olika föremål häromkring. Jag kommer att peka på föremålet när jag säger åt dig att titta på det.”

3. Peka på ett föremål och säg till personen:

”Titta på den/det (föremål).”

Välj ut olika föremål att använda i kommandot. Till exempel dörren, väggen, trädet osv.

4. När personen har gjort det, bekräftar du honom genom att säga: ”Tack” eller ”Okej”, ”Bra” osv.

5. Fortsätt att ge kommandot på nytt varje gång och peka på olika föremål i området. Bekräfta personen varje gång efter det att han har tittat på föremålet man har sagt åt honom att titta på.

6. Fortsätt med detta tills personen är alert eller har en förbättring eller upplever lättnad av något slag.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.