Let us know how it is going

Welkom

Je bent nu met succes ingeschreven en kunt bijna beginnen aan je eerste stap in een spannend en praktijkgericht leerproces. Deze cursus zal je van effectieve tools voorzien die je in je leven kunt toepassen.

Deze cursus is stap voor stap opgebouwd met studie en oefeningen die je in volgorde moet doen. En aangezien de cursus zich in zijn geheel op je persoonlijke logon bevindt, kun je gewoon inloggen wanneer je maar wilt en kun je de stappen van de cursus in je eigen tempo uitvoeren totdat je hem helemaal hebt voltooid.

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen. Meer

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen.

De verwarring of het onvermogen om te begrijpen of te leren komt NA een woord waarvan je de betekenis niet wist. Het kan zijn dat het niet alleen de nieuwe en ongebruikelijke woorden zijn die je niet begreep.

Een van de belangrijkste feiten in het hele onderwerp studie is dat je niet voorbij een woord moet gaan dat je niet begrijpt.

In elk onderwerp waarmee je bent begonnen en dat je daarna niet hebt afgemaakt, zul je zien dat er woorden zijn geweest die je las, maar waarvan je niet wist wat ze betekenden.

Wees er daarom bij het bestuderen van deze cursus heel, heel zeker van dat je nooit aan een woord voorbijgaat dat je niet volledig begrijpt.

Als wat je aan het bestuderen bent verwarrend wordt of als het lijkt dat je het niet kunt begrijpen, zal er net daarvoor een WOORD zijn dat je niet hebt begrepen.

Ga dan niet verder maar ga terug naar de plek VOOR het gedeelte waar de moeilijkheden begonnen en vind het woord dat je niet helemaal hebt begrepen. Wanneer je een woord ziet dat onderstreept is, kun je erop klikken en dan zul je meteen de betekenis van dat woord te zien krijgen.

Wanneer je door de cursus heen gaat, kun je ook klikken op “Verklarende woordenlijst” in het menu bovenaan elke cursuspagina (dat is een lijst met woorden en wat ze betekenen) en dan zul je naar een lijst met woorden gaan die in de cursus worden gebruikt, met hun betekenis.

Als je het woord waar je naar zoekt niet in de verklarende woordenlijst kunt vinden, gebruik dan een eenvoudig woordenboek en zoek de betekenis ervan daarin op.

Welkom op de online cursus
Hoe men Conflicten moet oplossen

Soms hebben mensen problemen om goed met elkaar op te schieten.

Om de een of andere onbekende reden, kunnen twee mensen die elkaar niets lijken te hebben aangedaan, plotseling met elkaar overhoop liggen. Wanneer je probeert de ontsteltenis op te lossen, ongeacht wat je doet om ze te helpen, zal het conflict niet verdwijnen.

Een getrouwd stel lijkt prima met elkaar op te kunnen schieten en op een dag beginnen ze ruzie te maken en dingen op elkaar aan te merken. Het lijkt gewoon maar niet op te lossen, ongeacht wat er wordt gedaan om te proberen het op te lossen. Het huwelijk mislukt en eindigt in een echtscheiding.

En dan lezen we over twee landen die opeens een conflict hebben, dat omslaat in een oorlog. Mensen worden gedood en er is een heleboel ellende, maar niemand lijkt te begrijpen waardoor het conflict begon of waarom. Het lijkt gewoon maar niet op te lossen te zijn.

Wat is er aan de hand? Is dit gewoon iets dat er gebeurt, wat we ook doen? Is het voorbestemd? Is het iets dat nooit kan worden begrepen of opgelost? Nee. Niets van dit alles. Het is beslist iets wat kan worden begrepen en opgelost en dat volledig uit de wereld kan worden geholpen.

L. Ron Hubbard deed veel verrassende ontdekkingen over conflicten. Hij vond precies wat de oorzaak is van elk conflict – tussen mensen, groepen en zelfs naties – en hij werkte exacte en heel eenvoudige stappen uit om elk ervan op te lossen.

In deze cursus zul je de reden voor alle conflicten leren en ook de tools leren gebruiken om ze op te lossen en vrede en geluk in je eigen leven en dat van anderen te brengen.

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen. Meer

1.‎1 LEES HET ARTIKEL

De Oplossing voor Conflicten

De oorzaken van geweld en conflicten tussen mensen en naties zijn al sinds lange tijd bestudeerd.

Veel grote naties die eens het centrum van de wereld waren, zoals Egypte zijn al lang tot stof vergaan. Hoewel ze vroeger heel actief waren, gebeurt er vandaag de dag weinig. De ruïnes van de eens welvarende steden laten zien dat er in het verleden veel conflicten zijn geweest. Ondanks al het werk, alle wijsheid (kennis), goede wensen en goede bedoelingen van mensen, is de geschiedenis van de mens gebaseerd op conflicten. Daarom moet er wel iets zijn dat onbekend is over het hoe en waarom achter conflicten.

Het is gebleken dat er een wet is die gepaard gaat met alle conflicten.

Deze wet lijkt de volgende te zijn:

BIJ ELKE RUZIE MOET ER SPRAKE ZIJN VAN EEN DERDE PARTIJ DIE ONBEKEND IS, WIL ER EEN CONFLICT BESTAAN. Een ruzie is een luidruchtige woordenstrijd of een hooglopend geschil en een conflict is een ernstig meningsverschil of een ernstige onenigheid, meestal eentje die langere tijd aanhoudt. Een partij is een persoon en een Derde Partij is de derde persoon bij een conflict tussen twee mensen. Hij maakt geen deel uit van het conflict tussen de twee mensen, maar hij is degene die het veroorzaakt heeft.

Of

WIL ER RUZIE KUNNEN ONTSTAAN, DAN MOET EEN ONBEKENDE DERDE PARTIJ ACTIEF BEZIG ZIJN OM DIE TUSSEN TWEE POTENTIËLE TEGENSTANDERS TE VEROORZAKEN.

Of

HOEWEL ER OVER HET ALGEMEEN VAN UIT WORDT GEGAAN DAT ER VOOR EEN GESCHIL TWEE PARTIJEN NODIG ZIJN, MOET ER, VOORDAT ZICH EEN ECHT CONFLICT ZAL VOORDOEN, VAN EEN DERDE PARTIJ SPRAKE ZIJN DIE DIT TOT ONTWIKKELING BRENGT.

Je kunt zó zien dat twee partijen die een conflict hebben, een geschil met elkaar hebben. Ze zijn duidelijk waar te nemen. Het is moeilijker te zien of te bedenken dat wat er gebeurde is dat er een Derde Partij bestaat die actief de ruzie veroorzaakte.

De Derde Partij is vaak de persoon die door niemand wordt verdacht en die in de buurt is, maar ontkent ook maar iets met het conflict te maken te hebben. De verborgen Derde Partij, die soms maar één partij lijkt te steunen, blijkt de persoon te zijn die het conflict om te beginnen veroorzaakte.

De Wet van de Derde Partij is nuttig voor het oplossen van conflicten in veel gebieden van het leven.

Het is de oorzaak van oorlog.

Je ziet twee kerels elkaar uitschelden, je ziet dat ze elkaar te lijf gaan. Er is verder niemand in de buurt. Dus zij veroorzaakten natuurlijk de vechtpartij, of niet soms? De waarheid is echter dat een Derde Partij het conflict begon voordat de mannen elkaar te lijf gingen.

Bij het ontdekken hoe het gevecht begon, zul je stuiten op onvoorstelbare gegevens die heel moeilijk te geloven zijn. Dat is het probleem. Wanneer iets onvoorstelbaar is, wordt het te gemakkelijk niet geloofd. Eén manier om dingen te verbergen is ze ongelofelijk te maken.

Werknemer A en werknemer B hebben bijvoorbeeld staan ruziën. Ze beginnen te vechten. Ze geven elkaar de schuld. Geen van beiden heeft het bij het rechte eind. De ruzie komt dus niet tot een oplossing, want de ware oorzaak wordt niet ontdekt.

Men moet een dergelijk geval grondig onderzoeken. De uitkomst is ongelofelijk. De vrouw van werknemer A is de koffer ingedoken met werknemer B en heeft bij beiden over de ander lopen klagen.

Een ander voorbeeld is boer J en veehouder K, die elkaar al jaren voortdurend in de haren vliegen. Er zijn redenen voor het geschil die logisch lijken. Toch blijft het maar doorgaan en komt het niet tot een oplossing. Uit een grondig onderzoek komt bankier L tevoorschijn die, vanwege de verliezen die boer J en veehouder K door het conflict lijden, in de gelegenheid is aan beide partijen geld te lenen. Daarom houdt hij het conflict aan de gang. En hij zal al hun landerijen krijgen als ze beiden verliezen.

Je kunt persoonlijke ruzies bekijken, groepsconflicten en zelfs nationale gewapende conflicten en als je maar hard genoeg zoekt, zul je de Derde Partij vinden. Hij zal door geen van de ruziënde mensen worden verdacht, of als hij al wordt verdacht, als onwaarschijnlijk worden afgedaan. Toch wordt uiteindelijk, door het zorgvuldig te documenteren, ontdekt dat het waar is.

Deze informatie is uiterst bruikbaar.

In het geval van huwelijksconflicten is de juiste benadering om hierbij te helpen, de twee partijen zorgvuldig te laten uitzoeken wie de Derde Partij is. Ze kunnen om te beginnen met veel redenen aankomen voor de onenigheid. Deze redenen zijn echter geen personen. Je zoekt naar een Derde Partij, een feitelijke persoon. Zodra beiden de Derde Partij vinden en instemmen dat het waar is, zal het conflict ten einde zijn.

Soms zullen twee ruziënde partijen per ongeluk de verkeerde persoon uitkiezen om de schuld te geven. Dit maakt een einde aan de ruzie, maar aangezien de werkelijke Derde Partij niet gevonden is, is het conflict hiermee niet ten einde en in plaats daarvan zullen er na een tijdje nog meer ruzies ontstaan. Dit is hoe je kunt zien of je al dan niet de juiste Derde Partij hebt gevonden.

Twee naties die met elkaar strijden, behoren om de tafel te gaan zitten en de feitelijke Derde Partij te lokaliseren. Als ze kijken, zullen ze er altijd eentje vinden en ze kunnen de juiste vinden, omdat die namelijk daadwerkelijk zal blijken te bestaan.

Wanneer twee mensen de juiste Derde Partij vinden, zullen ze die persoon niet aanvallen. Gewoonlijk zullen ze hem alleen maar uit de weg gaan.

Huwelijksconflicten komen vaak voor. Huwelijken kunnen worden gered wanneer beide partijen werkelijk uitzoeken wie de conflicten om te beginnen heeft veroorzaakt. Door de geschiedenis van het huwelijk heen kunnen er verscheidene Derde Partijen zijn geweest, maar steeds slechts één tegelijk.

Ruzies tussen een enkele persoon en een organisatie worden bijna altijd door een Derde Partij of een derde groep veroorzaakt. De organisatie en de betrokken persoon moeten bij elkaar komen en de Derde Partij vaststellen door aan elkaar alle informatie die aan hen over elkaar is verstrekt, bekend te maken.

Je zou relschoppers en de overheid weer tot een goede onderlinge verstandhouding kunnen brengen, als je vertegenwoordigers van beide partijen elkaar zou laten vertellen wat hun verteld is en door wie.

Zulk soort overleg vervalt vaak in het beschuldigen van elkaar of elkaar de schuld geven. Ze moeten zich alleen bezighouden met wat er was gezegd door andere mensen, zodat ze succesvol kunnen zijn bij het vinden van de Derde Partij.

De Wet van de Derde Partij betekent niet dat er geen slechte condities bestaan die een conflict zouden kunnen veroorzaken. Die zijn er wel degelijk. Maar die zijn meestal op te lossen door met elkaar om de tafel te gaan zitten, tenzij er een Derde Partij aan het werk is om het conflict gaande te houden.

Wat de geschiedenis betreft, krijgen we soms een negatief beeld van het verleden wanneer de geschiedenis wordt verteld door twee mensen die elkaar beschuldigen, waarbij de Derde Partij achter het conflict niet ontdekt is. Wanneer we het over de oorzaken van een oorlog hebben en wat erachter verborgen lag, zouden we het moeten hebben over Derde Partijen.

Er zijn geen conflicten die niet kunnen worden opgelost, tenzij de aanstichters ervan – de Derde Partijen – verborgen blijven.

Dit is de natuurwet.

Het is het weten waard.

Gebruik hem bij elk conflict of in elk gebied waar je vrede probeert te brengen.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.