Let us know how it is going

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.

Välkommen till online-kursen Hur man löser konflikter

Ibland har människor svårt att komma överens med varandra.

Av någon okänd anledning kan två personer som inte verkar ha gjort något mot varandra plötsligt bli oense. När man försöker lösa upprördheten försvinner inte konflikten, oavsett vad man gör för att hjälpa dem.

Ett gift par verkar ha det alldeles utmärkt tillsammans men en dag börjar de anmärka på och gräla med varandra. Det verkar helt enkelt inte lösa sig oavsett vad som görs för att försöka hantera det. Äktenskapet slutar med skilsmässa.

Sedan läser vi om två länder som plötsligt startade en konflikt som övergår i krig. Människor dödas och det är en massa elände, men ingen tycks förstå vad som startade konflikten eller varför. Den verkar helt enkelt inte gå att lösa.

Vad är det som pågår? Är detta bara något som händer oavsett vad vi gör? Är det ödet? Är det något som aldrig kan förstås eller lösas? Nej. Det är inget av dessa. Det är definitivt något som kan förstås, lösas och fullständigt hanteras.

L. Ron Hubbard gjorde många häpnadsväckande upptäckter om konflikter. Han fann exakt vad som orsakar varje konflikt – mellan människor, grupper och till och med länder – och han arbetade ut exakta och mycket enkla steg för att lösa var och en av dem.

På den här kursen lär du dig anledningen till alla konflikter och lär dig använda verktygen man använder för att lösa dem, så att det blir lugn och glädje i ditt och andras liv.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

1.‎1 LÄS ARTIKELN

Lösningen på konflikter

Orsakerna till våld och konflikter mellan individer och nationer har studerats under mycket lång tid.

Många stora nationer som en gång var världens centrum, såsom Egypten, har för länge sedan försvunnit och blivit till stoft. Där de en gång var mycket aktiva händer det mycket lite idag. Ruinerna av de en gång stora städerna visar att det förekom många konflikter i det förflutna. Trots allt arbete, all visdom (kunskap) och alla goda avsikter från människor, bygger mänsklighetens historia på konflikter. Det måste således finnas något som inte är känt om hur och varför konflikter uppstår.

Det har visat sig att det finns en lag som gäller vid alla konflikter.

Det tycks vara denna lag:

DET MÅSTE FINNAS EN OKÄND TREDJE PART I VARENDA TVIST FÖR ATT DET SKA KUNNA BLI EN KONFLIKT. En tvist är ett ilsket meningsutbyte eller gräl, och en konflikt är en allvarlig oenighet eller ett gräl som vanligtvis pågår under en längre tid. En part är en person och en tredje part är den tredje personen i en konflikt mellan två personer. Han är inte en del av konflikten mellan de två personerna, men han är den som orsakar den.

Eller

FÖR ATT EN TVIST SKALL UPPSTÅ MÅSTE EN OKÄND TREDJE PART AKTIVT SKAPA DEN MELLAN TVÅ POTENTIELLA MOTSTÅNDARE.

Eller

ÄVEN OM DET ALLMÄNT HÅLLS FÖR SANT ATT DET KRÄVS TVÅ FÖR ATT EN TVIST SKA UPPSTÅ, MÅSTE DET FINNAS EN TREDJE PART SOM FRAMBRINGAR DEN FÖR ATT EN FAKTISK KONFLIKT SKA INTRÄFFA.

Det är mycket lätt att se att två personer i konflikt strider mot varandra. De är mycket synliga. Vad som är svårare att se eller tro har hänt, är att en tredje part existerar och aktivt orsakade konflikten.

Den tredje parten är ofta den person som ingen tror det är och som finns i området men förnekar all inblandning i konflikten. Denna dolda tredje part, som ibland verkar stödja enbart den ena sidan, kommer att befinnas vara den person som orsakade konflikten från första början.

Lagen om tredje part är användbar för att lösa konflikter på många av livets områden. Lösa innebär att klara upp en svårighet.

Detta är orsaken till krig.

Man ser två personer kasta glåpord mot varandra, gräla och slå på varandra. Ingen annan finns i närheten. Alltså var det de som startade bråket, eller hur? Sanningen är den att en tredje part startade konflikten innan männen började slåss.

Om man tar reda på hur bråket började, upptäcker man information som är mycket svår att tro på. Det är det som är problemet. När något är otroligt är det mycket lätt hänt att man inte tror på det. Ett sätt att dölja saker är att göra dem otroliga.

Till exempel har arbetare A och arbetare B tvistat. De börjar bråka. Båda skyller på den andre. Ingen av dem har rätt, så tvisten löses inte, eftersom dess verkliga orsak inte har hittats.

Man undersöker ett sådant fall ordentligt. Man hittar något som är svårt att tro. Hustrun till arbetare A har varit i säng med arbetare B och hon beklagar sig inför båda om den andre.

Ett annat exempel är lantbrukare J och godsägare K, vilka i åratal har varit i ständig konflikt. Det finns orsaker till konflikten som verkar logiska. Ändå fortsätter det utan att lösa sig. En noggrann undersökning finner den tredje parten, bankdirektör L, som på grund av att lantbrukare J och godsägare K förlorar pengar genom bråket, kan låna ut pengar till båda två. Därför ser han till att konflikten fortsätter. Och han kommer att få all deras mark om båda förlorar.

Man kan inspektera personliga tvister, gruppkonflikter och till och med nationella strider och kommer att finna den tredje parten om man letar tillräckligt grundligt. Han kommer inte att misstänkas av någon av de båda stridande parterna eller har, om de över huvud taget misstänkt honom, ansetts som osannolik. Ändå finner omsorgsfull dokumentation till slut att det är sant.

Denna information är mycket användbar.

När ett gift par grälar är det korrekta sättet att hjälpa dem hantera detta att få båda parterna att omsorgsfullt titta efter och lokalisera den tredje parten. De kan till att börja med ge många anledningar till bråket. Dessa anledningar är inte personer. Man letar efter en tredje part, en faktisk person. När båda finner den tredje parten och är överens om att det är sant, kommer det att vara slutet på tvisten.

Ibland kan två tvistande parter av misstag peka ut fel person som den som bär skulden. Detta stoppar tvisten, men eftersom det inte är den faktiska tredje parten, slutar inte konflikten, och istället uppstår fler gräl efter ett tag. Det är så man vet om man har hittat den korrekta tredje parten.

Två nationer som strider bör träffas och finna den faktiska tredje parten. De kommer alltid att hitta en om de tittar efter, och de kan finna den rätta – eftersom den existerar.

När två personer hittar den korrekta tredje parten, kommer de inte att bekämpa personen. Vanligtvis bara undviker de honom.

Upprördheter i ett äktenskap är vanliga. Äktenskap kan räddas om båda parter verkligen reder ut vem som orsakade konflikterna från första början. Det kan ha funnits (under hela äktenskapets alla år) flera tredjeparter, men bara en åt gången.

Tvister mellan en person och en organisation orsakas nästan alltid av en tredje part eller en tredje grupp. Organisationen och den inblandade personen bör träffas och hitta den tredje parten genom att talas vid och visa varandra all information som de har getts om varandra.

Regeringar och människor som deltar i upplopp skulle också åter kunna fås att vara överens, om man får någon att representera varje sida och får dem att berätta för varandra vad som har sagts till dem och vem som sade det.

Sådana möten slutar ofta med att man anklagar varandra eller skyller på varandra. De måste hålla sig till att bara säga vad som sades av andra personer, så att de kan vara framgångsrika med att finna den tredje parten.

Lagen om tredje part betyder inte att det inte finns några dåliga förhållanden som skulle kunna orsaka en konflikt. Det finns det. Men dessa kan vanligtvis hanteras med ett möte, om det inte finns en tredje part som arbetar för att hålla igång konflikten.

När det gäller historien får vi ibland en dålig uppfattning om det förflutna när något berättas av två personer som anklagar varandra och den tredje parten bakom deras konflikt inte har upptäckts eller uppmärksammats. När vi talar om orsakerna till krig och vad som dolde sig bakom dem, skall vi säga tredjeparter.

Det finns inga konflikter som inte kan lösas, om inte personerna som orsakar dem – tredjeparterna – förblir dolda.

Detta är naturlagen.

Den är värd att känna till.

Använd den i varje konflikt eller område där du försöker åstadkomma fred.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.